"550 5.1.11 RESOLVER. ADR. ExRecipNotFound" når representanten sender oppdatering til møtet etter at lederen flyttet til Microsoft 365 hybridmiljø

Symptomer

Vurder følgende scenario:

  • En leder, som har en representant, har postboksen flyttet til Microsoft 365.
  • Representantens postboks forblir i det lokale miljøet.
  • Lederen oppretter et møte i kalenderen etter at postboksen er overført.
  • Representanten oppdaterer møtetidspunktet og sender en oppdatert versjon av møtet til de inviterte.

I dette scenarioet mottar representanten en rapport om manglende levering som inneholder følgende IMCEAEX-adresse og feilmelding:

IMCEAEX-_o=ExchangeLabs_ou=Exchange+20Administrative+20Group+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_cn=Recipients_cn=SystemMailbox-john@mgd.contoso.com

Remote Server returnerte '550 5.1.11 RESOLVER. ADR. ExRecipNotFound; Finner ikke mottakeren av Exchange Legacy-oppslag for innkapslede e-postadresser

Årsak

Attributtverdien legacyExchangeDN for den inviterte skyobjektet lagres i kalenderelementet. Hvis de Microsoft Entra Connect (Microsoft Entra Connect) Exchange-hybriddistribusjonsinnstillingene ikke er aktivert, skrives ikke legacyExchangeDN-attributtverdiene i skyen tilbake til den lokale.

Løsning

Du kan løse dette problemet ved å aktivere exchange hybriddistribusjonsinnstillingene i Microsoft Entra Connect. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Exchange hybrid tilbakeskriving.