Om rollen Exchange administrator

For å hjelpe deg med å administrere Microsoft 365, kan du tilordne brukere tillatelser til å administrere organisasjonens e-post og postbokser fra administrasjonssenteret for Exchange. Du gjør dette ved å tilordne dem til Exchange administratorrollen.

Tips

Når du tilordner noen til Exchange administratorrolle, anbefaler vi at du tilordner dem til rollen som tjenestestøtteadministrator. På denne måten kan de se viktig informasjon i Administrasjonssenter for Microsoft 365, for eksempel tilstanden til Exchange Online-tjenesten, og endre og frigi varsler.

Her er noen av de viktigste oppgavene brukerne kan gjøre når de er tilordnet Exchange Administrator-rollen:

Exchange Online rollegrupper

Hvis du har en stor organisasjon, vil kanskje Exchange-administratoren tilordne brukere til Exchange rollegrupper. Når en administrator legger til en bruker i en rollegruppe, får brukeren tillatelse til å utføre bestemte forretningsfunksjoner som bare medlemmer av denne gruppen kan gjøre.

Exchange-administratoren kan for eksempel tilordne noen til rollegruppen Discovery Management, slik at de kan utføre søk i postbokser etter data som oppfyller bestemte kriterier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillatelser i Exchange Online og Behandle rollegrupper.

Finn ut mer om andre administratorroller