Trinn 3 – Tøm og blokker en tidligere ansatts mobilenhet

Hvis den tidligere ansatte hadde en organisasjonstelefon, kan du bruke administrasjonssenteret for Exchange til å tømme og blokkere enheten slik at alle organisasjonsdata fjernes fra enheten, og den kan ikke lenger koble til Office 365. Hvis organisasjonen bruker Grunnleggende mobilitet og sikkerhet til å administrere mobile enheter, kan du tømme og blokkere disse enhetene ved hjelp av Grunnleggende mobilitet og sikkerhet.

Tøm mobilenhet ved hjelp av administrasjonssenteret for Exchange

  1. Gå til administrasjonssenteret for Exchange > mottakere > .
  2. Velg brukeren, og velg Vis detaljer under Mobile enheter.
  3. Velg mobilenheten under Mobile enhetersiden Detaljer for mobilenhet, velg Tøm DataWipe-enhet, og velg deretter Blokker.
  4. Velg Lagre.

    Tips

    Pass på at du fjerner eller deaktiverer brukeren fra den lokale Blackberry Enterprise Service. Du bør også deaktivere eventuelle Blackberry-enheter for brukeren. Se administrasjonsveiledningen for Blackberry Business Cloud Services hvis du trenger instruksjoner for hvordan du deaktiverer brukeren.

Exchange administrasjonssenter i Exchange Online