Øk sikkerheten

Øk sikkerhetsbeskyttelsen med Microsoft 365 Business Premium.

I dette oppdraget øker du sikkerhetsforsvaret ditt. Du begynner med å håndheve krav til godkjenning med flere faktorer (MFA) ved å bruke enten sikkerhetsstandarder eller betinget tilgang. Du konfigurerer de ulike administratorrollene og bestemte sikkerhetsnivåer for dem. Admin kontotilgang er et høyverdig mål for fiendens hackere, og beskyttelse av disse kontoene er avgjørende fordi tilgangen og kontrollen de gir, kan påvirke hele systemet. Og du beskytter e-postinnholdet og enhetene dine.

Vær årvåken - sikkerheten og påliteligheten til systemet er avhengig av deg.

Målene dine er å:

Når du har oppnådd disse målene, fortsetter du med å konfigurere uadministrerte (BYOD)-enheter.