Del via


Demonstrasjon av potensielt uønskede programmer (PUA)

Gjelder for:

Beskyttelsesfunksjonen potensielt uønskede programmer (PUA) i Microsoft Defender Antivirus kan identifisere og blokkere PUA-er fra å laste ned og installere på endepunkter i nettverket. Disse programmene regnes ikke som virus, skadelig programvare eller andre typer trusler, men kan utføre handlinger på endepunkter som har negativ innvirkning på ytelsen eller bruken.

Scenariokrav og oppsett

Scenario

  1. Gå til http://www.amtso.org/feature-settings-check-potentially-unwanted-applications/
  2. Klikk koblingen Last ned «Test»-filen for potensielt uønsket program
  3. Når du har lastet ned filen, blokkeres den automatisk og hindres fra å kjøre.

Se også

Finn og blokker potensielt uønskede programmer

Microsoft Defender for endepunkt – demonstrasjonsscenarioer

Tips

Vil du lære mer? Engage med Microsoft Security-fellesskapet i teknisk fellesskap: Microsoft Defender for endepunkt teknisk fellesskap.