Del via


Metoder og egenskaper for sanntidssvarbibliotek

Gjelder for:Microsoft Defender for endepunkt

Viktig

Noe informasjon i denne artikkelen er knyttet til et forhåndsutgitt produkt, som kan endres vesentlig før det utgis kommersielt. Microsoft gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til informasjonen som er oppgitt her.

Obs!

Hvis du er us Government-kunde, kan du bruke URI-ene som er oppført i Microsoft Defender for endepunkt for US Government-kunder.

Tips

Hvis du vil ha bedre ytelse, kan du bruke serveren nærmere geografisk plassering:

  • us.api.security.microsoft.com
  • eu.api.security.microsoft.com
  • uk.api.security.microsoft.com
  • au.api.security.microsoft.com
  • swa.api.security.microsoft.com

Metoder

Metode Returtype Beskrivelse
Listebibliotekfiler Bibliotekfilsamling Listebibliotekfilenheter
Last opp til bibliotek Bibliotekfilenhet Laste opp en fil til live-svarbibliotek
Slett fra bibliotek Ikke noe innhold Slett bibliotekfilenhet

Egenskaper

Egenskapen Type Beskrivelse
Kommandoer Live Response-kommandosamling Matrise med kommandoobjekter. Se kommandoer for direkte respons.

Tips

Vil du lære mer? Engage med Microsoft Security-fellesskapet i teknisk fellesskap: Microsoft Defender for endepunkt teknisk fellesskap.