Share via


Feilsøke problemer med abonnements- og portaltilgang

Gjelder for:

Vil du oppleve Microsoft Defender for endepunkt? Registrer deg for en gratis prøveperiode.

Denne siden inneholder detaljerte trinn for å feilsøke problemer som kan oppstå når du konfigurerer Microsoft Defender for endepunkt-tjenesten.

Hvis du får en feilmelding, vil Microsoft Defender XDR gi en detaljert forklaring på hva problemet er, og relevante koblinger vil bli levert.

Finner ingen abonnementer

Hvis du får en melding om at ingen abonnementer ble funnet mens du fikk tilgang til Microsoft Defender XDR, betyr det at Microsoft Entra ID som brukes til å logge på brukeren i portalen, ikke har en Microsoft Defender for endepunkt-lisens.

Mulige årsaker:

 • Windows E5- og Office E5-lisensene er separate lisenser.
 • Lisensen ble kjøpt, men ikke klargjort for denne Microsoft Entra forekomsten.
  • Det kan være et problem med klargjøring av lisenser.
  • Det kan være at du utilsiktet klargjorde lisensen til en annen Microsoft Entra ID enn den som ble brukt til godkjenning i tjenesten.

I begge tilfeller bør du kontakte Microsoft Kundestøtte på Generell Microsoft Defender for endepunkt kundestøtte eller volumlisensstøtte.

Siden Ingen abonnementer ble funnet

Abonnementet er utløpt

Hvis du får tilgang til Microsoft Defender XDR får du en utløpt melding om at abonnementet ditt er utløpt, er abonnementet på nettjenesten utløpt. Microsoft Defender for endepunkt abonnementet, som alle andre abonnementer på nettbaserte tjenester, har en utløpsdato.

Du kan velge å fornye eller forlenge lisensen når som helst. Når du åpner portalen etter utløpsdatoen, vil en melding om at abonnementet ditt har utløpt , bli presentert med et alternativ for å laste ned enhetens offboarding-pakke hvis du velger å ikke fornye lisensen.

Obs!

Av sikkerhetsårsaker utløper pakken som brukes til offboard-enheter, 30 dager etter datoen den ble lastet ned. Utløpte offboarding-pakker som sendes til en enhet, blir avvist. Når du laster ned en offboarding-pakke, blir du varslet om utløpsdatoen for pakkene, og den blir også inkludert i pakkenavnet.

Varslingsmeldingen om utløpt abonnement

Du har ikke tilgang til portalen

Hvis du mottar en Du er ikke autorisert til å få tilgang til portalen, vær oppmerksom på at Microsoft Defender for endepunkt er en sikkerhetsovervåking, hendelsesundersøkelse og responsprodukt, og som sådan er tilgangen til den begrenset og kontrollert av brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne brukertilgang til portalen.

Varselmelding om at tilgang ikke er tillatt

Data er for øyeblikket ikke tilgjengelige i enkelte deler av portalen

Hvis portalinstrumentbordet og andre inndelinger viser en feilmelding, for eksempel «Data er for øyeblikket ikke tilgjengelig»:

Varslingsmeldingen om datatilgjengelighet

Du må tillate og alle underdomener security.windows.com under det i nettleseren. For eksempel *.security.windows.com.

Kommunikasjonsproblemer i portalen

Hvis det oppstår problemer med tilgang til portalen, manglende data eller begrenset tilgang til deler av portalen, må du kontrollere at følgende nettadresser er tillatt og åpne for kommunikasjon.

 • *.blob.core.windows.net
 • crl.microsoft.com
 • https://*.microsoftonline-p.com
 • https://*.security.microsoft.com
 • https://automatediracs-eus-prd.security.microsoft.com
 • https://login.microsoftonline.com
 • https://login.windows.net
 • https://onboardingpackagescusprd.blob.core.windows.net
 • https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
 • https://security.microsoft.com
 • https://static2.sharepointonline.com

Tips

Vil du lære mer? Engage med Microsoft Security-fellesskapet i teknisk fellesskap: Microsoft Defender for endepunkt teknisk fellesskap.