Del via


Ordliste for Microsoft Dynamics AX

Tall og symboler

-

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Ø

Å

Tall og symboler

Term

Definisjon

3PL

En part som tilbyr logistikktjenester til kunder.

Se også

part

tjeneste

Til toppen

-

-versjon

Statusen for en enhet som deltar i en frigivelsesprosess.

Se også

status

Til toppen

A

a konto

Utvidelsen av kreditt for innkjøp.

a konto-betaling

Betaling i faste avdrag som er avtalt i en betalingsplan.

Se også

betaling

ABC-klassifisering

Et system for rangering av separate varekategorier i henhold til Paretos 80/20-prinsipp om at en liten andel varer utgjør delen med størst betydning.

Se også

ABC-kode

Lagerkost ABC-kode

Margin ABC-kode

Omsetning ABC-kode

vare

ABC-kode

Klassifikator som navngir kategorier i en ABC-klassifisering.

Se også

ABC-klassifisering

Lagerkost ABC-kode

Margin ABC-kode

Omsetning ABC-kode

abend

Uventet avslutning av et program på grunn av en programfeil eller systemfeil.

ACH

Et system for elektronisk pengeoverføring tilgjengelig i USA som muliggjør overføring av penger mellom bankkontoene til mottakende part og opprinnelig part.

Se også

elektronisk pengeoverføring

ad hoc-rapport

Type rapport som krever at brukerne velger dataene de vil vise på rapporten, og utformer rapportens oppsett.

Se også

rapport

adressebekreftelsesservice

Tjenesten som tilbys av en kredittkortbehandler som validerer at faktureringsadressen fra en kortinnehaver stemmer overens med informasjonen til den utstedende banken.

Se også

tjeneste

adressebok

En liste over partoppføringer.

Se også

global adressebok

part

post

aggregering

En samling delte objekter.

AIF

Rammeverket som gir en rekke funksjoner, verktøy og infrastruktur som bruker en tjenesteprogrammeringsmodell til å støtte programintegrering.

akkumulert terskel

Den maksimale grensen for en akkumulert transaksjonsverdi, hvor det ikke beregnes avgift på transaksjonsverdien.

aktiv ingredient

En ingrediens i en formel som har en angitt konsentrasjon og styrke.

aktivitet

En funksjonell arbeidsstruktur der én eller flere personer og deler av utstyr inngår, og der ressurser forbrukes, produseres og brukes. En aktivitet kan deles inn i underaktiviteter.

Se også

fremgangsmåte

oppgave

prosedyre

prosess

trinn

aktivitetsforekomst

En forekomst av en aktivitet.

Se også

aktivitet

aktivitetslogg

En historisk oversikt over statusen for et kildedokument.

Se også

kildedokument

statlig

aldersfordele

En tidsperiode for eksistens, eller en tidsperiode etter at det har oppstått en hendelse.

Se også

hendelse

aldersfordeling

Prosessen med å klassifisere tidsperioder etter alder.

Se også

aldersfordele

aldersfordelingsperiode

Antall dager i en tidsperiode som brukes til å rapportere en forfalt kundebetalingssaldo.

Se også

betaling

saldo

alternativ nøkkel

En kandidatnøkkel som ikke er angitt som primærnøkkel, og som brukes til å identifisere poster entydig i en databasetabell.

Se også

post

primærnøkkel

Amerikansk målesystem

Systemet for vekter og målinger som vedlikeholdes av National Bureau of Standards i USA.

andre inntekter

Inntekt som inneholder fortjeneste eller tap fra aktiviteter som ikke er relatert til en organisasjons kjernedrift. Eksempler på andre inntekter er omsetning fra utbytteinntekt, fortjeneste og tap fra investeringer og utenlandsk valuta, og inntekt fra nedskrivning av aktiva.

angitt lagerlokasjon

Lagerlokasjonen der en vare blir forbrukt, og der etterfylling av varen planlegges.

Se også

beholdning

lagerlokasjon

lokasjon

anleggsmiddel

En regnskapsklassifiserer som brukes til å klassifisere langsiktige aktiva med kostnadsutløpstid som går over mer enn ett år.

Se også

eiendeler

kostnad

annullere

Hindre bruk av et dokument som en kontrakt.

Se også

kontrakt

ansatt

Rolle som brukes av en person som deltar i en ansatt–arbeidsgiver-relasjon med en juridisk enhet.

Se også

juridisk enhet

rolle

ansattkompensasjon

Direkte eller indirekte pengemessige og ikke-pengemessige fordeler tilbys til en ansatt av en organisasjon.

Se også

ansatt

direkte kompensasjon

fast kompensasjon

indirekte kompensasjon

kompensasjon

organisasjon

variabel kompensasjon

anskaffelsesdato

Datoen da et anleggsmiddel blir anskaffet.

Se også

eiendeler

anslåtte avgifter

Estimerte avgifter fra produksjon og forsyningskjede som gjelder for en vare eller tjeneste.

ansvar

En parts forpliktelse til å utføre en tilordnet jobb og til å holdes ansvarlig for utfallet av resultatene.

Se også

forpliktelse

jobb

part

antall

Et nøyaktig mål av en tellbar operativ eller økonomisk egenskap representert av et tall.

Se også

dimensjon

dimensjonsløs måling

endimensjonal måling

flerdimensjonal måling

måldimensjon

måle

måleenhet

måling

resultatdimensjon

størrelse

antallsavvik

Forskjellen mellom et bestilt produktantall og et levert produktantall når ingen flere leveringer er forventet.

Se også

antall

antallsavvik

produkt

varians

antallsavvik

Forskjellen mellom et bestilt produktantall og et mottatt produktantall når ingen flere mottak er forventet.

Se også

antall

antallsavvik

produkt

varians

API

Et sett med rutiner som et program bruker til å forespørre og utføre tjenester på lavere nivå, som utføres av datamaskinens operativsystem. Disse rutinene utfører vanligvis vedlikeholdsoppgaver som behandling av filer og visning av informasjon.

Application Integration Framework

Rammeverket som gir en rekke funksjoner, verktøy og infrastruktur som bruker en tjenesteprogrammeringsmodell til å støtte programintegrering.

Application Program Interface

Et sett med rutiner som et program bruker til å forespørre og utføre tjenester på lavere nivå, som utføres av datamaskinens operativsystem. Disse rutinene utfører vanligvis vedlikeholdsoppgaver som behandling av filer og visning av informasjon.

applikasjonsobjekttre

En navigerbar visning av elementobjektene i en programmodell.

Applikasjonsobjekttre

En navigerbar visning av elementobjektene i en programmodell.

arbeid

Hele rekken av lagerrelaterte oppgaver som utføres av lageransatte i et firma. Oppretting av lagerarbeid utløses enten automatisk av brukerdefinerte innstillinger, eller manuelt av en arbeider. Hvert arbeidselement utføres på en mobilenhet av en lagermedarbeider.

Arbeider

En person som antar rollen som en ansatt eller en entreprenør og som betales mot utveksling av tjenester.

Se også

ansatt

oppdragstaker

rolle

tjeneste

arbeidscelle

Ressursgruppe som deltar i en produksjonsflytaktivitet.

Se også

aktivitet

produksjonsflyt

arbeidsdeling

Et utformingsprinsipp som brukes til å redusere risikoen for bedrageri, uregelmessigheter og feil som skiller registrering, bekreftelse, godkjenning, forvaring av anleggsmidler og periodiske gjennomgangsplikter for folk som deltar i, dokumenterer eller registrerer de økonomiske konsekvensene av økonomiske transaksjoner.

Se også

autorisere

avgift

eiendeler

post

arbeidselement for arbeidsflyt for linjeelement

Et arbeidselement for arbeidsflyt som er opprettet av en forekomst av arbeidsflyt for linjeelement.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflyt for linjeelement

arbeidsflytforekomst

arbeidselementkø

En liste som inneholder arbeidselementer for arbeidsflyt som er tilordnet til brukere.

arbeidsenhet

Et objekt som bruker referanseintegritetsbegrensninger til å ordne lese- og skriveoperasjoner i databasen i en bestemt rekkefølge i én atomisk arbeidsprosess.

arbeidsflyt

En arbeidsflytprosess som kjører.

arbeidsflyt for linjeelement

En arbeidsflyt opprettet for hvert linjeelement i et arbeidsflytdokument.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflytdokument

arbeidsflytbeslutningselement

En vernebetingelse som styrer den logiske forgreningen av oppgavesekvenser i en arbeidsflytprosess. En arbeidsflytbeslutning kan tas av en bruker eller av en automatiseringsregel.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflytdeltaker

En person som påtar seg rollen som bruker i en arbeidsflytprosess.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflytdokument

En visning av data som sendes til arbeidsflyt for behandling.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflytelement

Et modellelement som brukes til å definere arbeidsflytprosesser.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflytforekomst

En arbeidsflyt som er aktivert av og kjører i arbeidsflytverten.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflytvert

arbeidsflytkjøring

En programvarekomponent som aktiverer og utfører arbeidsflytforekomster ved hjelp av Microsoft Windows Workflow Foundation.

Se også

arbeidsflytforekomst

arbeidsflytlisteskjema

Et skjema som viser en liste over arbeidsflyter for en bestemt modul, sammen med versjonene av arbeidsflyten.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflytlogg

En visning av arbeidsflytsporingsdataene som genereres av arbeidsflytkjøringen.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflytkjøring

arbeidsflytområde

Omfanget av aktivitet som styres av en arbeidsflytprosess.

Se også

arbeidsflyt

arbeidsflytsporingsdata

Dataene som logges under utføring av en arbeidsflytforekomst.

Se også

arbeidsflytforekomst

arbeidsflyttype

Et sett med metadata og hendelsesbehandlinger i applikasjonsobjekttreet (AOT) som definerer en mal for arbeidsflytutforming.

Se også

Applikasjonsobjekttre

arbeidsflyt

hendelsesbehandling

arbeidsflytvert

Et miljø der arbeidsflytkjøringen er startet, slik at den kan bli tilgjengelig som en tjeneste.

Se også

arbeidsflytkjøring

arbeidsnedbrytningsstruktur

En leveringsorientert gruppering av prosjektelementer som organiserer og definerer det totale arbeidsomfanget av prosjektet. Hvert synkende nivå representerer en stadig mer detaljert definisjon av prosjektarbeidet.

artikkel

Utskiftbare produkter uten fysisk differensiering som leveres av flere leverandører.

Se også

artikkelprising

leverandør

produkt

artikkelprising

En prisstrategi for oppdatering av prisen på salgsvarer produsert fra artikler som er utsatt for hyppige prisendringer.

Se også

artikkel

pris

salgsvare

ATP

Andel av beholdningen som ikke er tildelt, og som kan brukes til å oppfylle nye ordrer og krav.

Se også

beholdning

Automated Clearing House

Et system for elektronisk pengeoverføring tilgjengelig i USA som muliggjør overføring av penger mellom bankkontoene til mottakende part og opprinnelig part.

Se også

elektronisk pengeoverføring

automatisert oppgave

En arbeidsflytoppgave som er fullført av en automatisk operasjon.

Se også

arbeidsflyt

autorapport

Type rapport som genereres automatisk fra dataene som vises i et skjema.

Se også

rapport

autorisere

Sanksjonere fremtidige forekomsten av en hendelse i et system.

Se også

hendelse

avbryt

Avslutte en hendelse før behandling.

Se også

hendelse

avgift

Et ansvar for å utføre én eller flere aktiviteter eller for å tilby tjenester for en jobb.

Se også

ansvar

avgift

jobb

oppgave

tjeneste

avgift

I sikkerhetsmodellen finnes et sett med tilgangsrettigheter for program som er nødvendige for at en bruker kan utføre arbeidsoppgavene sine.

Se også

avgift

rettighet

sikkerhetsmodell

avgiftsavdeling

Avdelingskontor som brukes til å registrere merverdiavgift (mva) og lagerbevegelse. Alle avdelingskontorer i en mva-registrert juridisk enhet kalles avgiftsavdelinger. Hver avgiftsavdeling bruker samme mva-nummeret som hovedkontoret til den juridiske enheten.

avgiftsavvik

Forskjellen mellom en forventet avgift og en faktisk avgift.

Se også

mva

varians

avgiftspliktig beløp

Et beløp som er avgiftspliktig.

Se også

beløp

mva

avgiftspliktig produkt

Et produkt som er avgiftsbelagt.

Se også

mva

produkt

avhengig

Rolle som brukes av én person, ett sted, eller én ting som inngår i en relasjon.

Se også

rolle

avhengig arbeidsflyt

En arbeidsflytforekomst som genereres av en overordnet arbeidsflytforekomst.

Se også

arbeidsflytforekomst

avhengig

avhengig part

En part som påtar seg en avhengig rolle når den deltar i en relasjon med en annen part.

Se også

avhengig

part

rolle

avledet klasse

En klasse som påtar seg en underordnet rolle når den deltar i en arverelasjon med en overordnet klasse (eller basisklasse) hvis metoder kan utvides eller omdefineres, og hvis medlemstilgang kan begrenses.

Se også

basisklasse

rolle

avledet tabell

En tabell som påtar seg en underordnet rolle når den deltar i en arvet relasjon med en annen tabell.

Se også

rolle

avledningsregel

Regel for å bestemme en klassifikator for klassifisering av de økonomiske konsekvensene av en regnskapshendelse.

Se også

forretningshendelse

regel

avledningsregel for hovedkonto

Regel for å bestemme en hovedkontodimensjon for klassifisering av de økonomiske konsekvensene av en regnskapshendelse.

Se også

avledningsregel

forretningshendelse

hovedkonto

regel

avrundingsbeløp

Et beløp som uttrykkes som nærmeste avrundingstall.

Se også

beløp

avsetningsmetoden

En regnskapsmetode som gjenkjenner inntekter når de opptjenes og utgifter når de påløper, uavhengig av når de mottas eller betales.

Se også

omsetning

regnskap

utgift

avskrivning

Utløpet av en del av den opprinnelige kostnaden for et anleggsmiddel i en bestemt tidsperiode.

Se også

anleggsmiddel

kostnad

avskrivning

Fjerne en utestående gjeld som ikke blir betalt av en tredjepart.

Se også

part

avstemme

Sammenligne og justere to eller flere kontoer eller utdrag slik at tallene samsvarer.

Se også

konto

avstemming

En fremgangsmåte for justering av to eller flere kontoer eller utdrag slik at tallene samsvarer.

Se også

konto

AVT

Tjenesten som tilbys av en kredittkortbehandler som validerer at faktureringsadressen fra en kortinnehaver stemmer overens med informasjonen til den utstedende banken.

Se også

tjeneste

avtale

En ordning mellom to eller flere parter som er basert på en gjensidig enighet om partenes respektive rettigheter og forpliktelser. Flere krav må oppfylles for at en avtale skal være juridisk bindende.

Se også

forpliktelse

høyre

kjøpsavtale

part

salgsavtale

avtale

Forpliktelse mellom to eller flere parter som er basert på en gjensidig enighet om partenes respektive rettigheter og forpliktelser.

Se også

forpliktelse

høyre

kontrakt

avtaleplanlegging

Prosessen med å reservere datoer og klokkeslett for henting og levering av vognlass med varer på bestemte lagerlokasjoner.

avvikende terskel

Den maksimale grensen for en enkelt transaksjonsverdi somer del av en akkumulert transaksjonsverdi, hvor det ikke beregnes avgift på transaksjonsverdien. Den avvikende terskelen gjelder for en enkelt transaksjonsverdi som er en del av en akkumulert transaksjonsverdi som er innenfor den akkumulerte terskelen.

Til toppen

B

backflush-etterkalkulering

En regnskapsmetode som sender produkt- og produksjonskostnader til kontoer for solgte varers kost i løpet av en regnskapsperiode, og som backflusher disse kostnadene til kontoer for råvarer og ferdigvarer for produkter som ikke er solgt ved slutten av regnskapsperioden.

Se også

etterkalkulering

produkt

solgte varers kost

balansekonto

Forskjellen mellom summen av debetpostene og summen av kreditpostene som er angitt i en konto i løpet av en regnskapsperiode.

Se også

konto

saldo

balansekonto

En konto som beskriver verdiendringene som rapporteres i en balanse.

Se også

balanseregnskap

konto

balanseregnskap

Oversikt over den økonomiske situasjonen i en organisasjon som rapporterer statusen for eiendeler, gjeld og egenkapital på en bestemt dato.

Se også

egenkapital

eiendeler

gjeld

organisasjon

balansert målstyring

En rapport om strategisk ytelsesstyring som justerer, sporer og måler nøkkelaktiviteter i organisasjon mot målsettinger.

Se også

aktivitet

organisasjon

bankavstemming

En fremgangsmåte for avstemming av en finanskonto som representerer en bankkonto, ved å kontrollere finanskontopostene mot bankkontoutdragspostene.

Se også

avstemme

bankkontoutdrag

finanskonto

bankkontoutdrag

Et utdrag som gir detaljert oversikt over økonomisk aktivitet som er registrert på én eller flere kontoer over en viss tid.

basisenhet

En grunnleggende målenhet i et system for måling som andre enheter er avledet fra.

Se også

måleenhet

basisklasse

En klasse som påtar seg en overordnet rolle når den deltar i en arvet relasjon med en annen klasse.

Se også

rolle

basistabell

En tabell som påtar seg en overordnet rolle når den deltar i en arvet relasjon med en annen tabell.

Se også

rolle

basisvalutaenhet

Den beregnede valutaenheten i en valutakursberegning.

Se også

funksjonell valutaenhet

grunnlag

rapporteringsvalutaenhet

regnskapsvalutaenhet

systemvalutaenhet

tilbudsvalutaenhet

transaksjonsvalutaenhet

utenlandsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

begrenset produkt

Produkt med distribusjon som er begrenset eller regulert av en offentlig myndighet.

Se også

produkt

begrensning på finansdimensjonsverdi

En hierarkisk finansdimensjonsrelasjon som begrenser settet med alle mulige kombinasjoner av finansdimensjonsverdier til et sett med gyldige kombinasjoner av finansdimensjonsverdier.

Se også

finansdimensjon

finansdimensjonsverdi

beholder

Håndteringsenhet for forsendelse og mottak av varer.

Se også

håndteringsenhet

posisjon

vare

beholdning

Varer som en eierorganisasjon bruker i produktleveringsaktivitetene. Verdien for en vare beregnes ved å bruke en beholdningsvurderingsmetode og registreres i lagerkontiene.

Se også

lager

lagervare

vare

behov i leveringstiden

Gjennomsnittlig daglig behov for et produkt, multiplisert med gjennomsnittlig leveringstid.

Se også

produkt

behovsprognose

En forutsigelse av fremtidige produktbehov.

Se også

produkt

behovsprognose

En forretningsprosess som beregner fremtidige behov og oppretter behovsprognoser basert på historiske transaksjonsdata.

bekreft

Bekrefte den tidligere forekomsten av en hendelse i et system.

Se også

hendelse

bekreftet forsendelsesdato

Datoen den selgende parten bekrefter at varene vil bli sendt til kunde eller leverandør.

Se også

bekreft

leverandør

belastning

De tilfeldige kostnadene for produktanskaffelse eller produktlevering.

Se også

kostnad

belastning

Maksimal mengde aktiviteten som kan utføres av en ressurs i en tidsperiode.

Se også

beløp

beløp

En bestemt valutastørrelse, et valutamengde, eller en uendelig størrelse av et en substans eller kvalitet som ikke kan telles.

Se også

antall

total

best før-dato

En anbefalt dato for å oppnå optimal kvalitet eller egenskap for et produkt.

Se også

best før-periode

produkt

best før-periode

Tidsperioden der du vil oppnå optimal kvalitet eller egenskap for et produkt.

Se også

best før-dato

produkt

bestiller

Personen som ber om de økonomiske ressursene.

Se også

økonomisk ressurs

bestilling

Et kildedokument som dokumenterer tilbud om å kjøpe produkter eller godkjenning av et tilbud om å selge produkter i bytte mot betaling.

Se også

betaling

kildedokument

produkt

bestillingsforslag

Ordreforslag som genereres av en hovedplanleggingsberegning for å oppfylle et behov for en kjøpt vare.

Se også

hovedplanlegging

vare

bestillingspolicy

En policy som autoriserer parter til å endre bestillingsvilkårene og kontrollere ordrebehandling.

Se også

bestilling

policy

salgsordrepolicy

bestillingsrabatt

Et beløp som trekkes fra beregningen av totalt nettobeløp i en bestilling.

Se også

beløp

bestilling

nettobeløp

rabatt

total

betaling

En tidligere, nåværende eller fremtidig utligning av en forpliktelse.

Se også

forpliktelse

betalingsbeløp

En valutamengde som er tilbys eller godtas for å utligne en tidligere, nåværende eller fremtidig forpliktelse.

Se også

antall

forpliktelse

valuta

biprodukt

En vare produsert som en følge av produksjon av en annen vare.

Se også

klassifisering

vare

blokkering

Handlingen med å sette et dokument eller et produkt på vent.

Se også

handling

produkt

på vent

BOF

MVC-rammeverket som styrer utføringen av umiddelbare eller satsvise implementeringer av forretningsoperasjoner, synkront eller asynkront.

bokverdi

Nettoverdien av et aktiva som er rapportert på en oppgave over finansiell stilling.

Se også

eiendeler

brukerdefinert finansdimensjonstype

En finansdimensjon som er tilordnet en brukerdefinert liste over verdier.

Se også

finansdimensjon

bruttobeløp

Et beløp eksklusive fradrag, tillegg og justeringer.

Se også

belastning

beløp

bruttofortjeneste

Forskjellen mellom salgskostnadene og de direkte kostnadene til produktene som er solgt.

Se også

kostnad

produkt

budsjett

Økonomisk plan som kontrollerer utgifter for planlagte aktiviteter.

Se også

aktivitet

utgift

budsjettendring

Endring i et budsjett som påvirker gjeldende og gjenværende tilgjengelige budsjettmidler.

Se også

budsjett

budsjettgruppe

Et sett finansdimensjonsverdier i et budsjettdimensjonshierarki som brukes til å beregne samlede budsjettmidler som er tildelt til overordnede finansdimensjonsverdier ved å summere budsjettmidler som er tildelt til underordnede finansdimensjonsverdier.

Se også

budsjett

finansdimensjon

finansdimensjonsverdi

budsjettkontroll

En regel med å godkjenne utgifter først når budsjettmidler kan reserveres for å oppfylle fremtidige betalingsforpliktelser.

Se også

autorisere

betaling

forpliktelse

fremgangsmåte

utgift

budsjettkontrolldimensjon

En kombinasjon av aktive finansdimensjonsverdier som brukes til å tildele budsjettmidler for å betale for planlagte aktiviteter.

Se også

aktivitet

budsjett

budsjettkontroll

finansdimensjon

finansdimensjonsverdi

budsjettkontrollregel

Koding av en forretningsbeslutning for å sjekke igangsatte og faktiske utgifter mot tilgjengelige budsjettmidler tildelt for detaljerte eller aggregerte aktiviteter som er definert av gyldige kombinasjoner av verdier for budsjettkontrolldimensjon.

Se også

aktivitet

budsjett

budsjettkontroll

budsjettkontrolldimensjon

regel

utgift

budsjettmodell

En planleggingsstruktur som brukes til å planlegge budsjettmiddeltildelinger og utgifter.

Se også

finanskonto

saldo

budsjettplan

Et dokument som brukes til å utvikle estimater for beløp og enheter i budsjettplanscenarier.

budsjettplanleggingsprosess

En prosess som identifiserer budsjettsyklusen og finansbudsjettet for budsjettplanleggingsperioden, og definerer hvordan budsjettplanene rutes, gjennomgås og godkjennes i et organisasjonshierarki.

budsjettplanscenario

Klassifisering av budsjettplanlinjer, for eksempel Foregående år eller Avdelingsforespørsel, som beskriver budsjettet du arbeider med eller planlegger for.

bulkvare

En formelvare innleveres til en til en aktivitet for levering av produktet.

Se også

aktivitet

formelvare

bunke

Et antall av én eller flere varer som produseres i én operasjon.

Se også

antall

vare

Business Operation Framework

MVC-rammeverket som styrer utføringen av umiddelbare eller satsvise implementeringer av forretningsoperasjoner, synkront eller asynkront.

bølge

En logisk gruppering av lagerarbeidselementer som er opprettet ved hjelp av en bølgemalkonfigurasjon, behandles enten automatisk eller manuelt, og frigis deretter for å plukke verene for produksjon eller levering.

Til toppen

C

Canadian Payments Association Standard 005

Standard for utveksling av økonomiske data for ATF-poster (automatic fund transfer) som håndteres av Kanadisk betalingsorganisasjon (CPA).

CGU

Den minste gruppen med klassifiseringsbare aktiva som genererer kontanter uavhengig av andre aktiva i en organisasjon. Disse gruppene med anleggsmidler brukes til å måle verdiforringelse som vil påløpe.

CMR-fil

Datafil med produkter, produktbeskrivelser og priser, og handlingskoder som som legger til, oppdaterer eller sletter produktdata i en leverandørkatalog.

Se også

leverandørkatalog

pris

produkt

CTP

Andelen produktlevering fra tilgjengelige operasjonsressurser og tilgjengelige nødvendig produkt som inngår for å oppfylle et bestemt kundebehov.

Se også

produkt

Til toppen

D

dataenhet

En informasjonsstruktur som representerer dataegenskapene ved en enhet.

datahendelse

X++-hendelsen som oppstår når du endrer en verdi i en tabell.

Se også

hendelse

X++

datasettparameter

En type parameter som opprettes av rapporteringsrammeverket, når det opprettes et datasett på grunnlag av egenskapene for spørring og dynamiske filtre i datasettet.

dekningsgrad

Enhetssalgsprisen minus den variable enhetskostnaden.

delsum

En delvis sum, et delvist antall eller et delvist beløp som er mellomliggende.

Se også

antall

beløp

delt kildedokument

Et kildedokument som dokumenterer delvise produktantall og pengebeløp fra mer enn ett referansekildedokumentet i samme klasse.

Se også

antall

kildedokument

konsolidert kildedokument

pengebeløp

produkt

deltaker

En part som bidrar til en prosess eller påtar seg en rolle i en relasjon.

Se også

part

prosess

rolle

delte aktiva

Et aktiva som brukes av flere enn én kontantgenererende enhet (CGU). Et eksempel er et distribusjonssenter som brukes til å oppbevare varer før de transporteres til forskjellige markeder som deler det samme distribusjonssenteret.

delvis kvalifisert kontonummer

Et finanskontonummer der alle segmentene i en kontostruktur ikke er angitt.

Se også

finanskonto

kontostruktur

deponent

Person eller organisasjon som overfører personlig eiendom eller varer, men ikke opphavsrettigheter, til en annen person eller organisasjon, til lagring.

dereferere

Programmatisk tilgang til en minneadresse som er tilordnet en peker- eller referansevariabel.

destinasjonsbasert merverdiavgift

En merverdiavgift pålagt på et produkt i noen delstater i USA, basert på stedet der kjøper blir eier av eller mottar produktet.

Se også

mva

dimensjon

Klassifikator som karakteriserer størrelsen eller omfanget av en målbar egenskap for et objekt eller en aktivitet.

Se også

antall

dimensjonsløs måling

endimensjonal måling

flerdimensjonal måling

måldimensjon

måle

måleenhet

måling

resultatdimensjon

størrelse

dimensjonsavledningsregel

Regel for å bestemme en finansdimensjon for klassifisering av de økonomiske konsekvensene av en regnskapshendelse.

Se også

finansdimensjon

forretningshendelse

regel

Dimensjonsbasert konfigurasjon

En konfigurasjonsteknologi som brukes til å opprette produktvarianter ved å velge verdier for produktdimensjoner.

Se også

produkt

produktdimensjon

Regelbasert konfigurasjon

Restriksjonsbasert konfigurasjon

dimensjonsløs måling

En måling der dimensjonen er én og, der måleenheten enten er en måleenhet uten dimensjon, eller enheten én.

Se også

antall

dimensjon

endimensjonal måling

flerdimensjonal måling

måldimensjon

måle

måleenhet

måling

resultatdimensjon

størrelse

direkte kompensasjon

Fast og variabel kompensasjon som tildeles en ansatt i bytte mot utførte tjenester.

Se også

ansatt

fast kompensasjon

indirekte kompensasjon

kompensasjon

variabel kompensasjon

direkteoverføring

Distribusjonspraksis der varer flyter fra mottak til levering, med begrenset eller ingen nødvendig lagring.

disposisjon

En forpliktelse som er gjort av juridiske enheter, til å reservere budsjettmidler til utgiftsforpliktelser.

Se også

budsjett

forhåndsdisposisjon

forpliktelse

juridisk enhet

utgift

doing business as

Det antatte, fiktive navnet som en organisasjon er registrert under i USA.

Se også

organisasjon

dokumentblokkering

En metode for å sette en operasjonsprosess på vent mens bestilte varer er i en kvalitetssikringsprosess.

Se også

blokkering

på vent

vare

dokumentstyringssystem

Et programtjeneste som brukes til lagring og behandling av dokumenter i en organisasjon.

Se også

organisasjon

dokumenttjenester

Tjenestene for applikasjonsintegrasjon som leverer opprett-, les-, oppdater-, slett- og finn-operasjoner for XML-dokumenter som er tilordnet ved hjelp av et applikasjonsobjekttre (AOT)-spørringselement.

Se også

Applikasjonsobjekttre

domeneenhet

En konseptuell struktur som representerer en uavhengig enhet som kan ha en separat eksistens.

Se også

domenerolle

enhet

domenehendelse

Forekomst av en aktivitet i organisasjonens ressursbehandlinsdomene.

Se også

aktivitet

domenerolle

Et mønster for virkemåten domeneenheter antar når de deltar i rollerelasjoner.

dra

Skyve et maskinlesbart kort gjennom en kortleser.

driftsenhet

En organisasjon som fordeler styringen av økonomiske ressurser og driftsprosesser på personer som har en plikt til å maksimere bruken av knappe ressurser, til å forbedre prosesser og til å gjøre rede for prestasjonen sin.

Se også

organisasjon

prosess

økonomisk ressurs

driftsjournaloppføring

En oversikt over driftskonsekvensene og de juridiske konsekvensene av en ressursflythendelse.

Se også

forretningshendelse

post

driftsregister

Et register som brukes til å registrere driftskonsekvensene og de juridiske konsekvensene av ressursflythendelser i et regnskapssystem.

Se også

forretningshendelse

post

registrere

dynamisk filter

En egenskap ved datasettet som bestemmer hvordan rapportfiltre opprettes for en rapport.

Se også

rapport

Til toppen

E

EAN

En 13-sifret internasjonal strekkodestandard som vedlikeholdes av GS1.

EFT

Nettverksystem for overføring av midler fra én bankkonto til en annen.

egenkapital

Nettoverden til en organisasjon etter at gjeld er trukket fra eiendeler.

Se også

eiendeler

gjeld

organisasjon

egenkapitalens forrentning

Lønnsomhetsforholdet beregnes ved å dele nettoinntekt på egenkapitalkonto.

Se også

egenkapital

fortjeneste

egenveksel

Et kildedokument som dokumenter at en avtale mellom to parter basert på en forståelse at énn part vil forplikte seg til å betale den andre parten på et bestemt tidspunkt eller på forespørsel.

Se også

avtale

kildedokument

part

eiendeler

En regnskapsklassifiserer som brukes til å klassifisere verdien til økonomiske ressurser som eies av en part.

Se også

egenkapital

gjeld

part

økonomisk ressurs

elektronisk innsending

Prosessen med å sende dokumenter til en myndighet ved hjelp av et elektronisk kommunikasjonsmedium.

elektronisk pengeoverføring

Nettverksystem for overføring av midler fra én bankkonto til en annen.

endimensjonal måling

Et mål med en enkelt karakterisering av størrelsen eller omfanget av egenskapen for et objekt.

enhet

Et objekt som kan identifiseres unikt.

Se også

dataenhet

domeneenhet

enhetsklasse

En klassifisering av måleenheter.

Se også

klassifisering

måleenhet

enhetssystem

Sett med enheter som brukes til måling eller veksel.

Se også

måling

enterprise portal

Webområde som gir ett enkelt startpunkt hvor interne og eksterne brukere i en organisasjon kan få tilgang til et bredt utvalg av forretningsinformasjon.

Se også

organisasjon

EPC

En internasjonal ideell organisasjon som støtter og fremmer bankbransjeinitiativet Felles eurobetalingsområde (SEPA).

EPE

Et Lean-begrep som brukes til å opprette en jevn gjentagende produksjonssyklus.

erstatningskost

Gjeldende kostnaden ved å erstatte et eksisterende aktiva med et lignende aktiva med tilsvarende driftsegenskaper.

Se også

eiendeler

kostnad

estimat for fastprisprosjekt

Estimert total kostnad for å fullføre et fastprisprosjekt.

Se også

fastprisprosjekt

kostnad

estimert kostnad

Den omtrentlige påløpte kostnaden ved utøvelsen av en aktivitet.

Se også

aktivitet

kostnad

etterfylling

En lagerstyringsprosess der en lagerlokasjon lagerføres på nytt automatisk eller manuelt basert på forhåndsdefinerte kriterier for å opprettholde de riktige lagernivåene på lokasjonen.

etterkalkulering

Prosessen med å beregne, tilordne og fordele kostnaden for økonomiske ressurser som er kjøpt, produsert eller levert av en organisasjon.

Se også

kostnad

organisasjon

økonomisk ressurs

etterkalkulering av jobbordre

Etterkalkuleringsmetode som bruker produksjonsordrer til å tilordne påløpte produksjonskostnader til bestemte jobber.

Se også

jobb

produksjonsordre

etterskuddsbetaling

Betaling fra en kunde for en forfalt forpliktelse.

Se også

betaling

forpliktelse

European Article Number

En 13-sifret internasjonal strekkodestandard som vedlikeholdes av GS1.

European Payment Council

En internasjonal ideell organisasjon som støtter og fremmer bankbransjeinitiativet Felles eurobetalingsområde (SEPA).

Se også

Felles eurobetalingsområde (SEPA)

Til toppen

F

faktisk antall

Målt antall som går inn for eller ut fra en aktivitet.

Se også

aktivitet

antall

faktisk etterspørsel

Behovet for produkter som drives av kundeordrer.

Se også

produkt

faktiske kostnader

Den faktiske påløpte kostnaden ved utøvelsen av en aktivitet.

Se også

aktivitet

kostnad

faktura

Et kildedokumentet som dokumenterer en betalingsforespørsel fra en annen part.

Se også

betaling

kildedokument

konsernintern kundefaktura

konsernintern leverandørfaktura

konsolidert faktura

kundefaktura

leverandørfaktura

part

proformafaktura

fakturakontroll

En fremgangsmåte for kontroll av leverandørfakturapriser og produktantall mot bestillinger og produktkvitteringer.

Se også

antall

bestilling

leverandørfaktura

pris

produkt

produktkvittering

faktureringsklassifisering

En klassifikator for forespørsel om betaling, som dokumenteres på kundefakturaer og regulerer betalingsvilkårene og behandlingen av fakturaene.

Se også

betaling

klassifisering

kundefaktura

fantomvare

En vare som er produsert, men ikke lagerført.

Se også

lagerført

vare

fantomvare i stykkliste

En stykklistevare som er produsert, men ikke lagret.

Se også

stykklistevare

fast Kanban-antall

En type kanban som brukes når antall Kanbaner som er tilordnet til en kanban-regel er konstant.

Se også

kanban

Kanban-regel

fast kompensasjon

Kompensasjon, uavhengig av ytelse, som tildeles en ansatt av en organisasjon.

Se også

ansatt

direkte kompensasjon

indirekte kompensasjon

kompensasjon

organisasjon

variabel kompensasjon

fast kostnad

Kostnad som er uavhengig av endringer i produktet levering ytelse eller avgang.

Se også

kostnad

produkt

fast lokasjon

Fast lokasjon som er tilordnet til en vare på et lager. Flere varer kan ha samme fast lokasjon, og én enkelt vare kan ha flere faste lokasjoner.

fast oppdrag

Et kildedokument som dokumenterer en forespørsel til en bank om å utføre en elektronisk pengeoverføring.

Se også

elektronisk pengeoverføring

kildedokument

fast valutakurs

En valutakurs som låser verdien for én valuta til verdien for en annen valuta.

Se også

valuta

valutakurs

fastprisprosjekt

Type prosjekt der kunden betaler et forhåndsbestemt beløp for hele prosjektet.

Se også

estimat for fastprisprosjekt

prosjekt

Felles eurobetalingsområde (SEPA)

Et initiativ fra de europeiske bankene som muliggjør sikre elektroniske betalingsoverføringer mellom bankkonti i og på tvers av euroområder.

Se også

SEPA

FIFO-metoten for beholdningsvurdering

Metode for vurdering av beholdning der det for regnskapsformål antas at beholdningen flyttes i den rekkefølgen den ble mottatt, uavhengig av dens fysiske forflytning.

Fil for priskatalog

Datafil med produkter, produktbeskrivelser og priser, og handlingskoder som som legger til, oppdaterer eller sletter produktdata i en leverandørkatalog.

Se også

leverandørkatalog

pris

produkt

filter

Et verktøy du kan bruke til å kategorisere varer på lager for rask søking. Filtre begrenser også tilgjengeligheten av varer for kunder, leverandører og lagerprosesser.

finans

Delen av et regnskapssystem som brukes til klassifisering av pengeverdien av økonomiske transaksjoner ved hjelp av en kontoplan, en økonomisk kalender og én eller flere valutaer.

Se også

kontoplan

regnskap

valuta

finansdimensjon

Finansdataklassifikator som opprettes fra parter, lokasjoner, produkter og aktiviteter i en organisasjon, og brukes i rapportering.

Se også

aktivitet

lokasjon

organisasjon

part

produkt

finansdimensjon

Klassifikator som er opprettet fra en kombinasjon av finansdimensjonsverdier oppført i en kontoplan, og som brukes til å klassifisere de økonomiske konsekvensene av økonomisk aktivitet.

Se også

finansdimensjonsverdi

kontoplan

finansdimensjonsverdi

Dataelement i domenet for en finansdimensjon.

Se også

finansdimensjon

finanskonto

Klassifikator opprettet fra en kombinasjon av hovedkontoverdi og andre finansdimensjonsverdier som er oppført i en kontoplan, og som brukes til å klassifisere de økonomiske konsekvensene av økonomisk aktivitet.

Se også

finansdimensjonsverdi

hovedkonto

kontoplan

fleksibel godkjenning

En godkjenningsprosess der brukere i ulike identitetsbehandlingssystemer kan godkjennes.

flerdimensjonal måling

Et mål med mange karakteriseringer av størrelsen eller omfanget av egenskapen for et objekt.

Se også

antall

dimensjon

dimensjonsløs måling

endimensjonal måling

måldimensjon

måle

måleenhet

måling

resultatdimensjon

størrelse

FOB

Forsendelsesmetode som fastsetter tidspunktet for overdragelse av eierskap til kjøperen. FOB kan etablere eierskap når en vare blir skadet under transport.

forbruk

En utgift i innkjøpsdomenet.

Se også

utgift

fordel

Indirekte kompensasjon eller belønning som tilbys av en organisasjon.

Se også

indirekte kompensasjon

organisasjon

fordelingsmotor

En motor som fastsetter og behandler fordelingen av fraktgebyrer, basert på enten vekt eller volum.

fordelsprogram

Et strukturert program som belønner kunder med insentiver eller andre fordeler for trofast kjøpsadferd.

forhandlerrabatt

Rabatt som ikke avhenger av rask betaling.

Se også

betaling

rabatt

forhåndsdisposisjon

En forpliktelse som er gjort av ledelsen, til å reservere budsjettmidler til utgiftsforespørsler.

Se også

budsjett

disposisjon

forpliktelse

utgift

forhåndsvarsel for forsendelse

Et forretningsdokument som dokumenterer varsling om produktforsendelse.

Se også

forretningsdokument

produkt

Forhåndsvarsel for forsendelse

Et forretningsdokument som dokumenterer varsling om produktforsendelse.

Se også

forretningsdokument

produkt

formel

En numerisk relasjon mellom produksjonsprosessinnganger og produksjonsprosessutganger.

formelvare

En avgang fra en partiprosess som kontrolleres av en formel.

Se også

formel

partiprosess

formidle

Pakke og sende metodeparametere for grensesnitt på tvers av tråd- eller prosessgrenser.

forpliktelse

Et løfte om eller en forpliktelse til å utføre en aktivitet i fremtiden.

Se også

handling

forpliktelse

En juridisk bindende forpliktelse.

Se også

forpliktelse

forpliktende bestilling

Et prosjektbestilling som forplikter en ressurs til et prosjekt eller en aktivitet, vanligvis i en bestemt tidsperiode i en prosjektplan.

Se også

aktivitet

ikke-forpliktende bestilling

prosjekt

ressurs

tidsplan

forretningsdokument

En visning av et kildedokument som er utstedt av én part og mottatt av én eller flere andre parter.

Se også

kildedokument

part

forretningsenhet

En delvis uavhengig driftsenhet som er opprettet for å nå strategiske forretningsmål.

Se også

driftsenhet

forretningshendelse

Abstraksjon av en økonomisk hendelse og en regnskapshendelse.

Se også

hendelse

regnskapshendelse

økonomisk hendelse

forretningsoperasjon

En logisk forretningshandling kontrollert av Business Operation Framework og implementert av en klasse som kommuniserer med rammeverket ved hjelp av datakontrakter.

Se også

Business Operation Framework

handling

forretningssektor

Klassifikator som klassifiserer organisasjoner i et bransjeklassifiseringssystem.

Se også

organisasjon

forsendelse

Et fraktantall som er opprettet mot et kildedokument, for eksempel en salgsordre, en bestilling eller en overføringsordre, og som transporteres fra et opprinnelsessted til et ankomststed. Du kan konsolidere innkommende eller utgående forsendelser som skal til samme ankomststed, i én last.

forsendelsesdato

Datoen da varer sendes fra en forsendelseslokasjon.

Se også

vare

fortjeneste

Forskjellen mellom omsetning fra salg og utgifter som er påløpt i produktleveringsaktiviteter.

Se også

aktivitet

omsetning

produkt

utgift

fortjenestemargin

Et mål for fortjeneste som beregnes ved hjelp av formelen: fortjenestemargin = nettoinntekt før avgift og rente / omsetning. Det kan uttrykkes som en prosent eller et tall.

forutgående hendelse

En synkron hendelse der behandlingsprogrammet kjøres fullstendig før handlingen som forårsaket hendelsen, starter.

Se også

hendelse

forvaltningssyklus for menneskelig kapital

Et gjentakende sett med rekrutterings-, opplærings-, kompensasjonsaktiviteter og aktiviteter for ytelsesevaluering, som utføres av partene som kompenserer ansatte og oppdragstakere i bytte mot tjenester.

Se også

inntektssyklus

konverteringssyklus

regnskapssyklus

utgiftssyklus

fradragsberettiget merverdiavgift

Pålagt merverdiavgift på innkjøpte produkter som trekkes fra pålagt merverdiavgift på salget av de innkjøpte varene, når begge merverdiavgiftene betales av den samme parten.

Se også

mva

part

produkt

frafalle tillegg

Trekke fra renter eller gebyrer som opprinnelig eies av en part.

Se også

part

rente

fraktbrev

Et forretningsdokument utstedt fra en transportør til en speditør som fungerer som atkomstdokumentet.

Se også

forretningsdokument

fraktspeditør

Person eller selskap som er hyret av en kunde for å konsolidere laster i forsendelser og deretter transportere og levere disse lastene til angitte mål.

fraktvilkår

Avtalt metode for håndtering av leveringskostnader. Fraktvilkår identifiserer parten som er ansvarlig for betaling av fraktgebyrer.

fremdriftsfakturering

En metode for forespørsel om betaling mål for arbeidsfremdrift eller satsmål er nådd.

Se også

betaling

milepælfakturering

fremgangsmåte

En prosess kan gjentas, som forbedrer eller opprettholder ytelsen.

Se også

aktivitet

oppgave

prosedyre

prosess

trinn

fremtidig tilgjengelig lagerbeholdning

Lagerantallet som forventes å være tilgjengelig på et fremtidig tidspunkt, beregnet ved å legge til planlagt forsyning i lagerbeholdningen og trekke fra planlagt behov.

Se også

antall

beholdning

Fritt om bord

Forsendelsesmetode som fastsetter tidspunktet for overdragelse av eierskap til kjøperen. FOB kan etablere eierskap når en vare blir skadet under transport.

fullført

Tilstanden av å nådd normal eller forventet slutt på et program eller en prosess.

Se også

statlig

fullstendig kontonummer

Et finanskontonummer der alle segmentene i en kontostruktur er angitt og godkjent.

Se også

finanskonto

kontostruktur

funksjonell valutaenhet

Valutaenhet for et land/område hvor en primær juridisk enhet driver forretningsaktivitetene sine, og hvor den genererer mesteparten av sin omsetning og utgifter.

Se også

basisvalutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

regnskapsvalutaenhet

systemvalutaenhet

tilbudsvalutaenhet

transaksjonsvalutaenhet

utenlandsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

fyllingrediens

Type ingrediens i en formel som brukes til å øke det totale antallet av et produkt. Fyllingrediensen har ingen kjemisk innvirkning på noen av de aktive ingrediensene i formuleringen.

følgeseddel

Et forretningsdokument som dokumenterer levering av varer mellom to parter.

Se også

forretningsdokument

part

produkt

følgeseddel

Et kildedokument som dokumenterer vareantallet i en forsendelse.

Se også

antall

kildedokument

vare

Til toppen

G

gebyravvik

Forskjellen mellom et forventet tillegg og et faktisk tillegg.

Se også

belastning

generalisering

Et uttrykk som endrer en objekttype til typen for en basisklasse.

Se også

basisklasse

generell budsjettreservasjon

Et dokument som ofte brukes av enheter i offentlig sektor til å sette til side eller øremerke budsjetterte midler, slik at disse midlene ikke er tilgjengelige for andre formål.

generell motor

En motor som fastsetter fordelingen av fraktgebyrer etter vekt.

giro

Et system for elektronisk pengeoverføring tilgjengelig i Den europeiske union som lar en betaler overføre penger fra bankkontoen sin til bankkontoen til en betalingsmottaker.

Se også

elektronisk pengeoverføring

gjeld

Klassifikator som brukes til å klassifisere verdien av økonomiske ressurser som eies av en kreditorer.

Se også

egenkapital

eiendeler

økonomisk ressurs

gjenoppta tillegg

Introdusere renter eller gebyrer som opprinnelig ble frafalt for en part.

Se også

part

rente

global adressebok

En fullstendig liste over partoppføringer.

Se også

adressebok

part

post

godkjenne

Godkjenne forekomsten av fremtidige hendelser i et system manuelt eller automatisk.

Se også

autorisere

hendelse

godkjent leverandør

En leverandør som er autorisert til å levere produkter til én eller flere juridiske enheter.

Se også

juridisk enhet

leverandør

potensiell leverandør

produkt

sperret leverandør

uoppfordret leverandør

Goods and Services Tax

En merverdiavgift som er pålagt i enkelte land/områder.

Se også

merverdiavgift

Mva

goodwill

Forskjellen mellom den antatte verdien og den bokførte verdien for et anleggsmiddel.

Se også

bokverdi

eiendeler

grunnlag

Et matematisk objekt som er grunnlaget for en avledning, et system eller en formulering.

Se også

matematisk formel

matematisk ligning

matematisk setning

matematisk uttrykk

gruppe

Kombinasjonen av et antall produkter for salg som én enhet.

Se også

produkt

gruppe

En gruppe med lagerrelaterte arbeidselementer av samme type, basert på brukerdefinerte kriterier (for eksempel lokasjon- og lagernummer).

gruppe

Sett med objekter som deler en felles relasjon.

Se også

relasjon

GST

En merverdiavgift som er pålagt i enkelte land/områder.

Til toppen

H

handelsforbindelse

En relasjon som dannes når en kjøpende part og en selgende part inngår en avtale.

Se også

avtale

part

handlekurv

En virtuell container som inneholder produkter som er valgt for innkjøp fra en innkjøpskatalog eller en leverandørkatalog.

Se også

innkjøpskatalog

leverandørkatalog

produkt

handling

En handling som har en effekt i et system.

Harmonised Sales Tax

En merverdiavgift (mva) som er pålagt i noen kanadiske områder som kombinerer Goods and Services Tax (GST) og provisorisk merverdiavgift.

Se også

Goods and Services Tax

merverdiavgift

heijunka

En metode for produksjonsplanlegging som jevner produksjonsflyten og som plasserer produksjonsplanen på en synlig plassering slik at eventuelle problemer kan vises på et tidlig tidspunkt.

Se også

produksjonsflyt

produksjonsplan

hendelse

Forekomsten av en handling i et system.

Se også

handling

hendelsesbehandling

hendelsesbehandling

En programvarerutine som kjører som svar på en hendelse.

Se også

hendelse

holdbarhet

Tidsrommet mellom en produksjonsdato for en vare, og utløpsdatoen.

Se også

utløpsdato

vare

hot-swap

Erstatte en monteringsfil med en revidert monteringsfil i et system som kjører. Økter pågår fortsatt kunne bruke den opprinnelige samlingen fra aktivt minne.

Se også

hot-swapping

hot-swapping

Erstatningen av en monteringsfil med en revidert monteringsfil i et system som kjører. Økter pågår fortsatt kunne bruke den opprinnelige samlingen fra aktivt minne.

Se også

hot-swap

hoveddata

Enheter som beskriver parter, lokasjoner, produkter og aktiviteter som det refereres til av enheter som dokumenter og registrerer økonomiske hendelser ressursflyt- og regnskapshendelser.

Se også

aktivitet

forretningshendelse

lokasjon

part

post

produkt

referansedato

transaksjonsdata

hovedkonto

Klassifikator for økonomisk ressursverdi basert på krav partene gjør på de økonomiske ressursene som eies av en juridisk enhet, og som brukes til å klassifisere debet- og kreditposter i et regnskapssystem.

Se også

juridisk enhet

part

økonomisk ressurs

hovedkontokategori

Klassifikator for en hovedkonto.

Se også

hovedkonto

hovedplanlegging

Prosessen for generering av en timeplan for å samsvare forsyning med behov.

Se også

tidsplan

HST

En merverdiavgift (mva) som er pålagt i noen kanadiske områder som kombinerer Goods and Services Tax (GST) og provisorisk merverdiavgift.

Se også

Goods and Services Tax

merverdiavgift

Hvert produkt hvert

Et Lean-begrep som brukes til å opprette en jevn gjentagende produksjonssyklus.

hybrid sky

Infrastrukturen for skyen er en sammensetning av to eller flere forskjellige sky-infrastrukturer (private, for fellesskap eller offentlige) som forblir unike enheter, men som bindes sammen av standardisert eller privateid teknologi som muliggjør data- og programoverførbarhet (f.eks. skybrukk for belastningsfordeling mellom skyer).

høyre

En rettighet gitt ved kontrakt eller lov.

Se også

produkt

tjeneste

vare

håndteringsenhet

En unikt identifiserbar logistikkenhet med materiale som kan overføres, lagres, mottas og sendes.

Se også

beholder

posisjon

Til toppen

I

i henhold til

I samsvar med krav, spesifikasjoner eller eksplisitte forventninger.

Se også

samsvar

IDE

Sett med integrerte verktøy for utvikling av programvare. Verktøyene kjøres vanligvis fra ett brukergrensesnitt og består av en kompilator, et redigeringsprogram og et feilsøkingsprogram, blant annet.

identifikasjon

Bevis eller belegg som støtter et identitetskrav.

identifikator

En spesiell etikett tilordnet dataenheter.

igangsatt kost

En forpliktelse gjort av en juridisk enhet om å pådra seg en kostnad når en fremtidig forpliktelse forfaller.

Se også

forpliktelse

juridisk enhet

kostnad

ikke fradragsberettiget merverdiavgift

Pålagt merverdiavgift på innkjøpte produkter som ikke trekkes fra pålagt merverdiavgift på salget av de innkjøpte varene, når begge merverdiavgiftene betales av den samme parten.

Se også

mva

part

produkt

ikke-forpliktende bestilling

En bestilling som foreløpig tilordner en ressurs til et prosjekt eller en aktivite, uten å forplikte den til tidsplanen.

Se også

aktivitet

forpliktende bestilling

prosjekt

ressurs

tidsplan

ikke-omsettelig dokument

Et atkomstdokument eller en skriftlig ordre som ikke kan kjøpes, selges, utveksles eller overføres.

ikke-omsettelig sjekk

Et ikke-omsettelig dokument som beordrer en vekselskyldnerorganisasjon til å betale et angitt beløp til innehaveren.

Se også

beløp

ikke-omsettelig dokument

organisasjon

penger

indirekte kompensasjon

Fast kompensasjon som tildeles en ansatt for å fremme at de ansatte blir hos arbeidsgiveren.

Se også

ansatt

direkte kompensasjon

fast kompensasjon

kompensasjon

variabel kompensasjon

indirekte kostnad

Kostnad som ikke er direkte knyttet til produksjonen av en vare eller ytelsen av en tjeneste.

Se også

kostnad

infrastruktur som en tjeneste

Kapasiteten som tilbys sluttbrukeren av klargjøringsbehandling, lagring, nettverk og andre grunnleggende datamaskinressurser der brukeren kan distribuere og kjøre tilfeldig programvare, som kan omfatte operativsystemer og programmer. Forbrukeren verken behandler eller kontrollerer den underliggende infrastrukturen for skyen, men har kontroll over operativsystemer, lagring og distribuerte programmer, og har eventuelt begrenset kontroll over utvalgte nettverkskomponenter (for eksempel vertens brannmurer).

ingen dekning

Manglende dekning på konto til å dekke betaling eller uttak.

inngående mva

Skatter og avgifter for organisasjonens kjøp eller inndataforsyninger, som er pålagt den totale kjøpsprisen.

innhenting av rater

Prosessen med å finne og vise alle forsendelsessatsene som er tilgjengelige for en bestemt last.

innkjøpsenhet

En måleenhet for å uttrykke antall kjøpte produkter.

Se også

antall

måleenhet

produkt

innkjøpsenhetspris

Prisen på en innkjøpsenhet.

Se også

innkjøpsenhet

pris

innkjøpsforespørsel

En økonomisk hendelse som genererer behov for produkter.

Se også

forretningshendelse

produkt

innkjøpskatalog

En liste over produkttilbud som er gruppert etter innkjøpskategori. Innkjøpskatalogen brukes til å forespørre produkter til intern bruk av en organisasjon.

Se også

kategori

organisasjon

produkt

innkjøpskategorihierarki

Et kategorihierarki som sorterer kategorier som er opprettet, for å gruppere produkter som har lignende kjennetegn for innkjøp, administrasjon og regnskap.

Se også

kategori

kategorihierarki

produkt

innkjøpspris

Prisen på produktanskaffelse beregnet som den utvidede prisen minus handelsrabatter.

Se også

forhandlerrabatt

pris

produkt

utvidet pris

innkjøpsrekvisisjon

Et kildedokument som dokumenterer produktforespørsler slik at de kan sendes til gjennomgang og brukes til å autorisere innkjøp for en innkjøpsorganisasjon.

Se også

bestilling

kildedokument

organisasjon

produkt

innkjøpstilbud

Et kildedokument som dokumenterer et tilbud om å kjøpe et produktantall til en bestemt pris og innen en angitt dato som svar på en tilbudsforespørsel i en innkjøpsprosess.

Se også

antall

kildedokument

pris

produkt

tilbudsforespørsel

innkjøpsvare

Et spesifisert produkt som er inkludert i en innkjøpsprosess.

Se også

produkt

innkommende port

En port for betjening av innkommende forespørsler.

Se også

port

utgående port

inntektssyklus

Et gjentakende sett med salgs-, fullførings-, betalings- og overføringsaktiviteter som reguleres av én eller flere parter som deltar i utvekslings- og og ikke-utvekslingstransaksjoner.

Se også

forvaltningssyklus for menneskelig kapital

konverteringssyklus

regnskapssyklus

utgiftssyklus

inspeksjonsvare

Et spesifisert produkt som er inkludert i en inspeksjonsprosess.

Se også

produkt

instansiere

Opprette en forekomst av et objekt i objektorientert programmering.

integrert utviklingsmiljø

Sett med integrerte verktøy for utvikling av programvare. Verktøyene kjøres vanligvis fra ett brukergrensesnitt og består av en kompilator, et redigeringsprogram og et feilsøkingsprogram, blant annet.

IntelliSense

En funksjon i et integrert utviklingsmiljø (IDE) som inneholder logiske kodeelementer som brukeren kan velge fra en rullegardinmeny under koding.

Se også

integrert utviklingsmiljø

interenhetsregnskap

En regnskapsprosess der forfall-til- og forfall-fra-kontooppføringer opprettes automatisk for å sikre at en regnskapsoppføring balanseres for én eller flere angitte finansdimensjoner i en juridisk enhet.

internasjonal AHC-transaksjon

Et ACH (Automated Clearing House) overfører penger mellom en opprinnelige part og en mottakende part som omfatter minst ett finansinstitusjonsdepot utenfor lagdømmer i USA.

Se også

Automated Clearing House

part

International Organization for Standardization

En internasjonal sammenslutning av 157 land/områder, der hvert land/område representeres av sin ledende standardiseringsorganisasjon, for eksempel ANSI (American National Standards Institute) i USA. ISO arbeider for å opprette globale standarder for kommunikasjon og utveksling av informasjon. Det viktiste oppnådde resultatet er den allment anerkjente ISO/OSI-referansemodellen, som definerer standarder for kommunikasjon mellom datamaskiner som er forbundet via kommunikasjonsnettverk.

Se også

ISO 14000

interoperabilitet

Teknologien som én programvarekomponent bruker til å fungere sammen med en annen programvarekomponent.

Intrastat

Systemet for innsamling og generering av statistikk om varehandel mellom landene/områdene i Den europeiske union.

Se også

vare

IO

Et kildedokument som dokumenterer tilbud om å kjøpe produkter eller godkjenning av et tilbud om å selge produkter i bytte mot betaling.

ISO

En internasjonal sammenslutning av 157 land/områder, der hvert land/område representeres av sin ledende standardiseringsorganisasjon, for eksempel ANSI (American National Standards Institute) i USA. ISO arbeider for å opprette globale standarder for kommunikasjon og utveksling av informasjon. Det viktiste oppnådde resultatet er den allment anerkjente ISO/OSI-referansemodellen, som definerer standarder for kommunikasjon mellom datamaskiner som er forbundet via kommunikasjonsnettverk.

Se også

ISO 14000

ISO 14000

Standarder og retningslinjer som er utviklet av International Organization for Standardization (ISO) for å hjelpe organisasjoner med å minimere den negative virkningen driften har på miljøet og med å overholde gjeldende lover og bestemmelser.

Se også

International Organization for Standardization

IaaS

Kapasiteten som tilbys sluttbrukeren av klargjøringsbehandling, lagring, nettverk og andre grunnleggende datamaskinressurser der brukeren kan distribuere og kjøre tilfeldig programvare, som kan omfatte operativsystemer og programmer. Forbrukeren verken behandler eller kontrollerer den underliggende infrastrukturen for skyen, men har kontroll over operativsystemer, lagring og distribuerte programmer, og har eventuelt begrenset kontroll over utvalgte nettverkskomponenter (for eksempel vertens brannmurer).

Til toppen

J

jobb

En forekomst av en aktivitet utført mellom bestemte start- og sluttidspunkt og på bestemte steder.

Se også

aktivitet

lokasjon

jobb

En gruppering av ansvarsområder, plikter og jobbfunksjoner som utgjør en aktivitet.

Se også

aktivitet

ansvar

avgift

jobbfunksjon

jobbeskrivelse

Oversikt over de grunnleggende ansvarsområdene, pliktene, jobbfunksjonene og kravene for en jobb.

Se også

ansvar

avgift

jobb

jobbfunksjon

jobbfunksjon

Én eller flere oppgaver, plikter og ansvarsområder som er tilordnet til en jobb.

Se også

ansvar

avgift

jobb

oppgave

journalbilag for forskuddsbetaling

Et beløp som betales for varer eller tjenester som ikke er mottatt.

Se også

beløp

leverandørforskudd

tjeneste

vare

Journalen

Et register over opprinnelige regnskapsoppføringer.

Se også

registrere

journalføre

Registrere de økonomiske konsekvensene av regnskapshendelser i underfinansjournalen.

Se også

forretningshendelse

Journalen

post

journaloppføring

Oversikt over den økonomiske konsekvensen av en regnskapshendelse.

Se også

forretningshendelse

post

juridisk enhet

En organisasjon med en registrert eller lovfestet juridisk struktur som har fått fullmakt til å inngå juridisk bindende avtaler, og som må rapportere om prestasjonen sin.

Se også

organisasjon

justering av foregående periode

En regnskapsjournaloppføring angitt i gjeldende regnskapsperiode som retter en regnskapsfeil for en økonomisk hendelse som oppstod i en regnskapsperiode som er lukket.

Se også

regnskapsjournaloppføring

regnskapsperiode

økonomisk hendelse

Til toppen

K

kampanje

Et planlagt sett aktiviteter som er utviklet av en organisasjon for å nå målet om økende markedsandel over en bestemt tidsperiode.

Se også

aktivitet

organisasjon

kanban

Et signal som viser et behov for et produktantall.

Se også

antall

produkt

signal

kanban for engangsbruk

Type kanban som brukes med en regel for kanban med fast antall for å dekke en spesielt høy etterspørsel. En kanban for engangsbruk utløser ikke en ny kanban når den blir slettet.

Se også

fast Kanban-antall

kanban

kanban-antall

Den numeriske parameteren i en kanban-regel som kontrollerer antallet Kanbaner som skal opprettes når regelens betingelse for produktkrav er oppfylt og regelen evalueres.

Se også

antall

kanban

Kanban-regel

regel

kanban-jobb

Prosess eller overføringsaktivitet i en produksjonsflyt som utløses av en kanban.

Se også

jobb

kanban

produksjonsflyt

kanban-jobbforbruk

Uttaket av produktkomponenter fra lageret for å fullføre Kanban-produksjonsjobbene.

Se også

beholdning

kanban-jobb

kanban-kort

Et trykt dokument som representerer en kanban i på gulvet, på en fysisk kanban-tavle eller Heijunka-tavle, i en forsendelse eller på lager.

Se også

beholdning

heijunka

kanban

kanban-produktantall

Antall varebehov som ligger på en kanban som er basert på en kanban-regel.

Se også

kanban

Kanban-regel

vare

Kanban-regel

En regel i et system for lean manufacturing som realiserer policyer for materialplanlegging og etterfylling ved å kontrollere hvordan prosess- og overføringsaktiviteter koordineres i produksjonsflyter.

Se også

kanban

policy

produksjonsflyt

regel

kapasitet

Den faktiske eller potensielle evnen en ressurs har til å utføre en aktivitet eller til å produsere noe i en bestemt tidsperiode.

Se også

aktivitet

ressurs

kapasitetsbelastning

Maksimal mengde planlagt arbeid et arbeidssenter kan utføre på et nødvendig kapasitetsnivå.

Se også

beløp

kapasitet

kapasitetsplanlegging

Prosedyre for å fastslå kravene til ressurskapasitet som dekker behovet for fremtidig produksjon i bestemte tidsperioder.

Se også

kapasitet

ressurs

kasse

En elektronisk eller mekanisk enhet med en kasse som registrerer salg, beregner totaler, beregner vekslepenger og genererer produktkvitteringer.

kasse

Den uttakbare skuffen i en kasseskuff.

kategori

Klassifikator, betegnelse eller inndeling av objekter som deler en felles egenskap.

kategori

Klassifikator som brukes til å gruppere parter, lokasjoner, produkter og aktiviteter.

Se også

aktivitet

lokasjon

part

produkt

kategorihierarki

En struktur som sorterer kategorier ved hjelp av en overordnet–underordnet-relasjon.

Se også

kategori

kildebehov

Produktmengden som er dokumentert på en kildedokumentlinje som oppretter et utligningsbehov.

Se også

antall

kildedokument

produkt

utligning

kildedokument

En originalpost som beviser forekomsten av én eller flere økonomiske hendelser, ressursflythendelser og regnskapshendelser. Et kildedokument er lagt inn i et system som registrerer, klassifiserer, sporer og rapporterer om de økonomiske ressursene som ble utvekslet eller igangsatt på tidspunktet for hendelsen.

Se også

delt kildedokument

forretningsdokument

forretningshendelse

konsolidert kildedokument

post

kildedokumentbeløp

En pengebeløpsmåling som er dokumentert i et kildedokument.

Se også

beløp

kildedokument

pengebeløp

kildefirmakonto

Den juridiske enheten som har pådratt seg gjeld i en konsernintern økonomisk transaksjon.

Se også

gjeld

juridisk enhet

konserninternt

målfirmakonto

kildelagerlokasjon

Lagerlokasjonen der materialer som kreves av en Kanban-produksjonsaktivitet eller overføringsaktivitet, plukkes.

Se også

kanban

lagerlokasjon

mållagerlokasjon

kildeskatt

Avgift pålagt av en myndighet, som trekkes fra kompensasjon.

Se også

kompensasjon

mva

kjøp etter ordre

Prosessen der produkter kjøpes inn av en sentralisert innkjøpsavdeling og deretter distribueres til butikkene.

kjøpsavtale

Et kildedokument som dokumenterer en avtale mellom to eller flere parter basert på en forståelse at en kjøperpart vil forplikte seg til å kjøpe et bestemt antall eller en bestemt verdi av produktet over en tidsperiode, i bytte mot gunstig priser og rabatter.

Se også

antall

avtale

kildedokument

part

pris

produkt

rabatt

kjøpsavtalepolicy

En policy som autoriserer parter til å endre vilkårene i kjøpsavtalen.

Se også

kjøpsavtale

part

policy

salgsavtalepolicy

kjørelengdemotor

En motor som fastsetter kjørelengden for frakt mellom opprinnelses- og ankomststedet og beregner forsendelsessatsen for frakten i henhold til dette.

klargjører

Personen som oppretter et kildedokument for å starte en forespørsel om økonomiske ressurser.

Se også

kildedokument

økonomisk ressurs

klasse

Sett med objekter som deler en felles definitionsegenskap, som deler vanlige operasjoner og virkemåte, eller begge deler.

klassifisering

En systematisk organisering av klasser.

klientbank

Program som brukes til å foreta elektroniske betalinger til banker og til å motta informasjon fra banker. Denne informasjonen inkluderer godkjenninger av betalinger som ble gjort, informasjon om innkommende betalinger, og bankkontosaldoer.

Kode 39

Strekkodesymbolstandard som forvaltes av ANSI (American National Standards Institute).

kompensasjon

Direkte eller indirekte pengmessige og ikke-pengemessige fordeler i bytte mot utførte tjenester, eller en bonus for skade forårsaket av en skade eller av brudd på en kontrakt.

Se også

direkte kompensasjon

fast kompensasjon

indirekte kompensasjon

variabel kompensasjon

kompensasjonsingrediens

Type ingrediens i en formel, hvorav mengden kan justeres. Denne justeringen er basert på differansen mellom antall av aktiv ingrediens som er beregnet, og antall av aktiv ingrediens i lagerpartier som er reservert basert på styrkegraden av aktiv ingrediens.

konsernintern bestilling

En bestilling som én juridisk enhet genererer fra en salgsordre sendt av en annen juridisk enhet som er en del av den samme organisasjon som konsoliderer kontoene til begge de juridiske enhetene.

Se også

bestilling

juridisk enhet

konserninternt

konto

organisasjon

salgsordre

konsernintern hovedplanlegging

Prosessen for generering av en timeplan for to eller flere juridiske enheter som er del av samme organisasjon.

Se også

hovedplanlegging

juridisk enhet

konserninternt

organisasjon

konsernintern kundefaktura

En kundefaktura som dokumenterer en forespørsel om kundebetaling fra én juridisk enhet, til en annen juridisk enhet som er en del av den samme organisasjon som konsoliderer kontoene til begge de juridiske enhetene.

Se også

betaling

juridisk enhet

konto

kundefaktura

organisasjon

konsernintern leverandør

En juridisk enhet som påtar seg rollen til en leverandør som er autorisert til å levere produkter til én eller flere juridiske enheter som inngår i den samme organisasjonen som konsoliderer kontoene for alle de juridiske enhetene.

Se også

autorisere

juridisk enhet

konserninternt

leverandør

organisasjon

produkt

rolle

konsernintern leverandørfaktura

En leverandørfaktura som dokumenterer en forespørsel om leverandørbetaling fra én juridisk enhet, til en annen juridisk enhet som er en del av den samme organisasjon som konsoliderer kontoene til begge de juridiske enhetene.

Se også

betaling

juridisk enhet

konserninternt

konto

leverandørfaktura

organisasjon

konsernintern salgsordre

En salgsordre som én juridisk enhet plasserer hos en annen juridisk enhet som er en del av den samme organisasjon som konsoliderer kontoene til begge de juridiske enhetene.

Se også

juridisk enhet

konserninternt

konto

organisasjon

salgsordre

konsernintern økonomisk transaksjon

En økonomisk transaksjon mellom juridiske enheter som er en del av den samme organisasjonen som konsoliderer kontoene til de juridiske enhetene.

Se også

juridisk enhet

konserninternt

konto

organisasjon

konserninternt

Oppstår mellom eller i relasjon til to eller flere juridiske enheter som er en del av den samme organisasjonen som konsoliderer kontoene til de juridiske enhetene.

Se også

juridisk enhet

konto

organisasjon

konsolideringskonto

Hovedkontoen i den overordnede juridiske enheten som brukes for finanskonsolidering.

konsolideringsmulighet

En potensiell kostnadsbesparende hendelse, oppnådd ved å gruppere godkjente rekvisisjonslinjeelementer for å forhandle frem en bedre pris med leverandører.

Se også

hendelse

leverandør

pris

vare

konsolidert faktura

En leverandørfaktura som dokumenterer summen av produktantall og pengebeløp fra mer enn én referert leverandørfaktura.

Se også

antall

leverandørfaktura

pengebeløp

produkt

konsolidert kildedokument

Et kildedokument som dokumenterer en sum av produktantall og pengebeløp fra mer enn ett referansekildedokumentet i samme klasse.

Se også

antall

delt kildedokument

kildedokument

pengebeløp

produkt

konsolidert ordre

Et kildedokument som dokumenterer mer enn én referansebestilling.

Se også

kildedokument

kontakte

En person i eller utenfor organisasjonen som du har opprettet en post for, der du kan lagre flere informasjonstyper, for eksempel gate- og e-postadresse, telefon-og telefaksnumre og URL-adresser til websider.

Se også

organisasjon

kontantbeholdning

Et kontantbeløp som brukes til å veksle eller utveksle kontanter.

kontanter

En valuta begrenset til penger.

Se også

penger

valuta

kontantgenererende enhet

Den minste gruppen med klassifiseringsbare aktiva som genererer kontanter uavhengig av andre aktiva i en organisasjon. Disse gruppene med anleggsmidler brukes til å måle verdiforringelse som vil påløpe.

kontantmottak

Et kildedokument som dokumenterer mottak av kontanter eller kontantekvivalenter.

Se også

kildedokument

kontanter

produktkvittering

kontantrabatt

Rabatt som avhenger av rask betaling.

Se også

betaling

rabatt

konto

En kronologisk oversikt som beskriver endringene i verdien som er klassifisert som eiendeler, gjeld, utgifter og omsetning.

Se også

eiendeler

gjeld

omsetning

utgift

kontoavstemming

Praksis med å avstemme kontoer.

Se også

avstemme

konto

kontoavstemming

Praksis med å avstemme økonomimodulkontoer.

Se også

avstemme

konto

økonomimodul

kontooppføring

En post med økningen eller reduksjonen av økonomisk verdi som er klassifisert av en finanskonto.

Se også

finanskonto

post

kontooppføring i underfinansjournal

En kontooppføring på en konto i underfinansjournal.

Se også

Journalen

kontooppføring

kontoplan

En kontostruktur med gyldige verdikombinasjoner som er begrenset av integritetsbegrensninger og kontoregler.

Se også

kontoregel

kontostruktur

kontoplan

En liste over hovedkontoer.

kontoregel

En regel i et regnskapssystem som styrer gyldige kombinasjoner av finansdimensjonsverdier når kravene i betingelsen for finansdimensjonsstruktur er oppfylt.

Se også

finansdimensjon

finansdimensjonsverdi

regel

kontostruktur

En konfigurasjon av finansdimensjonen for hovedkonto og andre finansdimensjoner.

Se også

finansdimensjon

hovedkonto

kontrakt

En juridisk bindende avtale mellom to eller flere parter.

Se også

avtale

forpliktelse

kontrollpolicy

En policy som regulerer krav til samsvar mellom bestilling, produktkvittering og leverandørfaktura i leverandørprosessen. Policyen kan kreve ingen krav til samsvar eller en kombinasjon av samsvar med enhetspris, samsvar med utvidet pris, samsvar med antallet, samsvar med linje, krav til totalt samsvar.

Se også

antall

bestilling

leverandører

leverandørfaktura

policy

pris

produktkvittering

prosess

total

utvidet pris

kontrollsiffermotor

En motor som beregner fordeling basert på kontrollsifre.

konverteringssyklus

et gjentakende sett med produksjons- og logistikkaktiviteter som utføres av parter som produserer eller distribuerer varer.

Se også

forvaltningssyklus for menneskelig kapital

inntektssyklus

regnskapssyklus

utgiftssyklus

koprodukt

En vare som produseres sammen med en annen vare.

Se også

vare

kortleser

Enhet som brukes til å tolke data som er kodet på et magnetstripekort.

kortsiktig gjeld

Gjeldende forpliktelse som betales innen ett år.

Se også

forpliktelse

kostnad

Verdien for en økonomisk ressurs som er kvantifisert i myntenheter og som er målt ved hjelp av et vurderingsprinsipp for regnskap.

Se også

økonomisk ressurs

kostnadsavvik

Forskjellen mellom en forventet kostnad og en faktisk kostnad.

Se også

kostnad

kostnadskalkylemetode

Metoden som brukes til å klassifisere og fordele transformasjonskostnader.

Se også

kostnad

kostsenter

En driftsenhet der lederne er ansvarlige for budsjetterte og faktiske utgifter.

Se også

driftsenhet

utgift

kredittkortautorisering

Prosessen for kontroll av kredittkortholderens identifikasjon og kredittverdighet før en salgsordre behandles og utføres.

Se også

salgsordre

kredittkortregistrering

Prosessen som brukes for å bekrefte kredittkortholderen identifikasjon og kredittverdighet når en salgsordre utføres.

Se også

salgsordre

kundeemne

En deltaker som har eksisterende og potensiell mulighet til å levere en tjeneste eller sannsynlig fremtidig økonomisk fordel, til en juridisk enhet.

Se også

deltaker

juridisk enhet

tjeneste

kundefaktura

Et kildedokumentet som dokumenterer en forespørsel om kundebetaling. Når en betaling mottas, kan den samsvares med fakturaen.

Se også

betaling

faktura

kildedokument

kundeforskudd

Betaling er mottatt fra en kunde for forventet levering av varer eller for ytelse av en tjeneste.

Se også

betaling

leverandørforskudd

tjeneste

vare

kunder

En underklassifisering av en eiendelskontoklassifisering som beskriver endringene i verdien som skyldes av kunder.

Se også

eiendeler

klassifisering

konto

leverandører

kunnskapsartikkel

Et dokument som dokumenterer unike egenskaper for en sak.

køarbeidselement for arbeidsflyt

Et arbeidselement for arbeidsflyt som er tilordnet til en arbeidselementkø.

Se også

arbeidselementkø

arbeidsflyt

Til toppen

L

lager

En akkumulering av varer som eies og kontrolleres av organisasjoner.

Se også

organisasjon

vare

lagerføringsenhet

En vare og dens tilordnede lagerdimensjoner.

Lagerføringsenhet

En vare og dens tilordnede lagerdimensjoner.

lagerført

En policy som regulerer hvorvidt produktene spores på lager.

Se også

lager

policy

produkt

Lagerkost ABC-kode

Klassifikator som navngir kategorier i en ABC-klassifisering som rangerer separate kategorier av varer etter indirekte kostnad.

Se også

ABC-klassifisering

ABC-kode

Margin ABC-kode

Omsetning ABC-kode

vare

lagerlokasjon

En funksjonell lagringsfasilitet der lagerverdien registreres i regnskapsjournaler ved hjelp av lagerkontoklassifiseringer.

Se også

klassifisering

lager

post

regnskapsjournal

lagerregistreringspolicy

En policy som regulerer når lager som er lagret i et supermarked er registrert som beholdning.

Se også

beholdning

lager

policy

supermarked

lagervare

Et spesifisert produkt som er inkludert i en lagerprosess.

Se også

produkt

lagervare

En spesifisert produktvare som er inkludert i en lagersporingsprosess.

Se også

lager

produkt

produktvare

vare

lagringsdimensjon

Område-, lager- og lagerlokasjonsattributtene som brukes til å finne en vare i lageret.

Se også

lagerlokasjon

lokasjon

vare

lastplanlegging

Prosessen med å planlegge, plukke, pakke og konsolidere én eller flere forsendelser av lagervarer fra lageret for transport og levering.

leverandør

En part som leverer produkter til én eller flere juridiske enheter i bytte mot betaling.

Se også

betaling

godkjent leverandør

juridisk enhet

part

potensiell leverandør

produkt

sperret leverandør

uoppfordret leverandør

leverandøranalyserapport

Et dokument som viser leverandørfakturabeløp summert etter én eller flere dimensjoner. En leverandøranalyserapport brukes til å overvåke og kontrollere utgifter som tilordnes til parter, produkter, lokasjoner, aktiviteter, eller én eller flere av klassifikatorene.

Se også

aktivitet

leverandør

leverandørfaktura

lokasjon

part

produkt

utgift

leverandører

En underklassifisering av en gjeldskontoklassifisering som beskriver endringene i verdien som skyldes til leverandører eller kreditorer.

Se også

gjeld

klassifisering

konto

kunder

leverandør

leverandørfaktura

Et kildedokumentet som dokumenterer en forespørsel om leverandørbetaling. En leverandørfaktura kan vise til én eller flere bestillinger. Når leverandørfakturaen er autorisert, kan leverandøren betales.

Se også

bestilling

betaling

faktura

kildedokument

leverandør

leverandørforskudd

En betaling gjort til en leverandør før det er mottatt varer eller utført tjenester.

Se også

betaling

kundeforskudd

leverandør

tjeneste

vare

leverandørkatalog

En liste over produkttilbud som er tilgjengelige for kjøp fra en leverandør.

Se også

leverandør

leveringskapasitet

Andelen produktlevering fra tilgjengelige operasjonsressurser og tilgjengelige nødvendig produkt som inngår for å oppfylle et bestemt kundebehov.

Se også

produkt

leveringsplan

Tidsplan for planlagt levering av produkter.

Se også

produkt

tidsplan

LIFO-metoden for beholdningsvurdering

Metode for vurdering av beholdning der det for regnskapsformål antas at beholdning som mottas sist, selges eller brukes først.

likviditet

En parts evne til å bruke omsetningsaktiva til å utligne kortsiktig gjeld.

Se også

eiendeler

gjeld

part

likviditetsgrad

Andelen av en parts omsetningsaktiva som kan brukes til å utligne kortsiktig gjeld.

Se også

eiendeler

gjeld

likviditet

part

likviditetsklassifisering

En systematisk organisering av tidsintervaller som forutser likviditeten for en part.

Se også

klassifisering

likviditet

part

likviditetsklassifisering for regnskapshendelse

Likviditetsklassifiseringen for en regnskapshendelse.

Se også

forretningshendelse

likviditetsklassifisering

lisenskode

En alfanumerisk nøkkel som gir en part rett til å bruke programvare eller programvarekomponenter som beskrevet i vilkårene i lisensavtalen, og som aktiverer og deaktiverer programvaremoduler, programvaremuligheter og programvarefunksjoner.

Se også

høyre

part

lokasjon

Et geografisk sted eller område.

lokasjon

En fysisk adresse.

lokasjon

En elektronisk adresse.

lokasjon

En funksjonell fasilitet.

lukket

Tilstanden i en periode der aktivitet ikke kan inntreffe, tilstanden for en driftsprosess og statusen for et kildedokument.

Se også

aktivitet

kildedokument

prosess

på vent

statlig

status

åpen

lukket regnskapsperiode

Statusen for en regnskapsperiode som ikke kan åpnes på nytt og som hindrer bruken som en tidsperiodeklassifiserer for kontooppføringer.

Se også

lukket

regnskapsperiode

sperret regnskapsperiode

statlig

åpen regnskapsperiode

lukking

En regnskapsprosedyre som overfører saldoene for de midlertidige eiernes egenkapitalkontoer til de permanente eiernes egenkapitalkontoer, slik at de midlertidige kontoene ender opp med nullsaldo.

Se også

regnskap

saldo

Til toppen

M

mal for produksjonsplanleggingsperiode

En brukerdefinert timeplan som brukes til å ordne og vise eksisterende produktkrav.

Se også

produkt

mandat

Godkjenning gitt av en betaler til en mottaker, eller av institusjonen der betalerens konto er etablert, som godtar debitering av betalerens konto.

Se også

autorisere

avtale

betalingsbeløp

kildedokument

mandat

En godkjenning eller kommando som utstedes av myndighetene.

Margin ABC-kode

Klassifikator som navngir kategorier i en ABC-klassifisering som rangerer separate kategorier av varer etter dekningsbidrag.

Se også

ABC-klassifisering

ABC-kode

Lagerkost ABC-kode

Omsetning ABC-kode

matematisk formel

En matematisk setning i et formelt språk som kan få en semantisk betydning.

Se også

grunnlag

matematisk setning

matematisk ligning

En matematisk setning som bekrefter likheten av to matematiske uttrykk.

Se også

grunnlag

matematisk setning

matematisk uttrykk

matematisk setning

Kombinasjon av symboler som danner en logisk setning som er sann eller usann under en gitt tolkning.

Se også

grunnlag

matematisk uttrykk

En matematisk setning med symboler som omfatter numrene, variabler og matematiske operasjoner.

Se også

grunnlag

matematisk setning

melkerute

Fraktleveringsrute som medfører to eller flere stopp, hvor transportøren enten leverer last fra én leverandør til flere kjøpere eller fra flere leverandører til en enkelt kjøper.

merverdiavgift

En avgift på varer i hvert produksjonstrinn basert på merverdien som er tilført i løpet av trinnet.

Se også

mva

produkt

Metrisk målesystem

Det internasjonale metriske enhetssystemet for måling.

MICR

Tegngjenkjenningssystem for å lese og behandle data som bruker spesialblekk og -tegn.

MICR (magnetic ink character recognition)

Tegngjenkjenningssystem for å lese og behandle data som bruker spesialblekk og -tegn.

milepælfakturering

En metode for forespørsel om betaling når forhåndsdefinerte milepæler er nådd.

Se også

betaling

fremdriftsfakturering

mobilenhet

En del av håndholdt utstyr, for eksempel en bærbar musikk- eller videospiller, PDA (personlig digital assistent), mobiltelefon eller lagerenhet som fungerer på egenhånd, men kan også kobles til en datamaskin. Mange av disse enhetene kan synkronisere informasjon med Windows. Lagermobilenheter bruker strekkodeteknologi for å behandle lageroperasjoner.

modell

Representasjon av en forklarende struktur og virkemåte.

Se også

programlag

programmodell

modellager

Microsoft SQL Server-database der alle objekter i applikasjonsobjekttreet (AOT) lagres.

momsfri

Angir produkter som kjøperen ikke betaler merverdiavgift (mva) for, og hvor selgeren kan få tilbake kostnaden til inngående merverdiavgift som salget er belagt.

MorphX

Integrert utviklingsmiljø (IDE) i Microsoft Dynamics AX.

Se også

integrert utviklingsmiljø

MorphX-rapport

En rapport som er utviklet ved hjelp av MorphX-modellen for integrert utvikling.

Se også

MorphX

rapport

motkonto

Kontoen som brukes til å balansere en transaksjon ved dobbelt bokholderi, slik at debet svarer til kredit.

motkonto

En konto som brukes til å redusere bruttobeløpet på en annen konto, for å opprette en nettosaldo.

Se også

bruttobeløp

konto

motor

En systemkomponent som tilbyr omfattende funksjonalitet, og utfører operasjoner på objektene.

motpostkonto

En konto som brukes til å balansere bruttobeløpet delvis eller helt for én eller flere kontoer det refereres til, i en ligning for regnskap.

Se også

bruttobeløp

konto

mottaker

En person som er medlem av en organisasjon som gir fordeler, eller en part som er angitt som mottakerr av en fordel.

Se også

fordel

organisasjon

part

mottaksmelding

Et forretningsdokument som dokumenterer et sammendrag av produktene en kjøper mottar fra en leverandør.

Se også

forretningsdokument

leverandør

produkt

mva

Avgift som er pålagt salget av produkter.

Se også

mva

produkt

mva

Et tillegg pålagt av en myndighet.

Se også

belastning

Mva

En avgift på varer i hvert produksjonstrinn basert på merverdien som er tilført i løpet av trinnet.

Se også

mva

produkt

mva-hierarki

Et hierarki som organiserer flere nivåer av mva-rapporteringskodene, for eksempel skriver inn avgiftstyper, avgiftskomponenter, forbruksoppføringstyper og serviceregnskapskoder.

mva-hierarkinode

En node i et mva-hierarki som representerer mva-informasjon, for eksempel mva-komponenten eller posttypen for forbrukeravgiften.

mva-hierarkinodestruktur

En struktur som inneholder flere nivåer av mva-rapportering og som ikke inneholder data. Denne strukturen brukes som en mal til å opprette et mva-hierarki.

måldimensjon

En dimensjon som brukes til å beskrive størrelsen av en måling.

Se også

antall

dimensjon

dimensjonsløs måling

endimensjonal måling

flerdimensjonal måling

måle

måleenhet

måling

resultatdimensjon

størrelse

måle

En egenskap ved et objekt som kan kvantifiseres med tall.

Se også

antall

dimensjon

dimensjonsløs måling

endimensjonal måling

flerdimensjonal måling

måldimensjon

måleenhet

måling

resultatdimensjon

størrelse

måleenhet

En del av antall som er fastsatt i kalibrerte eller normative målesystemer.

Se også

antall

målfirmakonto

Den juridiske enheten som skal motta betaling av gjeld i en konsernintern økonomisk transaksjon.

Se også

gjeld

juridisk enhet

kildefirmakonto

konserninternt

måling

Størrelsen til egenskapen for et objekt kalibrert mot én eller flere måleenheter.

Se også

antall

dimensjon

dimensjonsløs måling

endimensjonal måling

flerdimensjonal måling

måldimensjon

måle

måleenhet

resultatdimensjon

størrelse

mållagerlokasjon

En lagerlokasjon der materialer som kreves av en endelig Kanban-produksjonsaktivitet eller overføringsaktivitet, blir mottatt.

Se også

kanban

kildelagerlokasjon

lagerlokasjon

Til toppen

N

NACHA

En organisasjon som driver ACH-nettverket (Automated Clearing House).

Se også

Automated Clearing House

National Automated Clearing House Association

En organisasjon som driver ACH-nettverket (Automated Clearing House).

Se også

Automated Clearing House

naturlig nøkkel

Primærnøkkel eller alternativ nøkkel med verdier som identifiserer objekter i den virkelige verden.

Se også

alternativ nøkkel

primærnøkkel

netto bokført verdi

Verdien for et anleggsmiddel beregnes som differansen mellom den opprinnelig kostnaden for anleggsmidlene minus de akkumulerte avskrivningene.

Se også

anleggsmiddel

avskrivning

kostnad

nettobeløp

Beløpet inklusive fradrag, tillegg og justeringer.

Se også

belastning

beløp

nominell konto

En konto som avsluttes hver regnskapsperiode, der saldoen overføres til en konto for tilbakeholdt overskudd.

Se også

konto

regnskapsperiode

saldo

nummer

Sekvens med alfanumeriske tegn i et tallsystem.

Til toppen

O

objekttillatelse

En tillatt opprettings-, lese-, oppdaterings-, slette- eller kjøreoperasjonen for et objekt som kan sikres.

OCR

En metode for oversetting av bilder av trykt tekst til maskinkodet tekst.

offentlig sky

Sky-infrastrukturen som er klargjort for åpen bruk av alle brukere. Den kan eies, administreres og drives av en bedrift, akademisk eller offentlig organisasjon, eller en kombinasjon av disse. Det finnes lokalt hos skyleverandøren.

omfang av organisasjonskontroll

Den direkte eller indirekte graden av kontrollen en driftsenhet har over produksjonen av en prosess.

Se også

beløp

driftsenhet

prosess

område

En samling filer og metadata som omfatter et fullstendig webområde ved publisering til en HTTP-server på World Wide Web.

omsetning

En økning i en organisasjons aktiva eller en reduksjon i en organisasjons gjeld i en rapporteringsperiode.

Se også

eiendeler

gjeld

organisasjon

Omsetning ABC-kode

Klassifikator som navngir kategorier i en ABC-klassifisering som rangerer separate kategorier av varer etter omsetning.

Se også

ABC-klassifisering

ABC-kode

Lagerkost ABC-kode

Margin ABC-kode

omsetningsterskel

Den maksimale grensen for en akkumulert transaksjonsverdi, for beregning av avgift på transaksjonsverdien ved hjelp av konsesjonssatser i stedet for standardsatser.

omveksling av utenlandsk valuta

Prosedyre for registrering av revaluerte kontosaldoer for funksjonell valuta ved ny fremsetting av kontosaldoer i en rapporteringsvaluta.

Se også

balansekonto

post

prosedyre

rapporteringsvaluta

operasjonsressurs

En økonomisk ressurs fra produkter som flyter inn i eller ut av operasjonsaktiviteter.

Se også

aktivitet

produkt

økonomisk ressurs

oppdateringslag

Et programlag som er paret over et programlag, og som bare brukes til hurtigreparasjoner og oppdateringspakker. Navnet på hvert oppdateringslag slutter med bokstaven "P", og ett par kalles SYS og SYP.

oppdragstaker

Rolle som brukes av en person som deltar i en entreprenør–arbeidsgiver-relasjon med en juridisk enhet.

Se også

juridisk enhet

rolle

oppgave

En atomisk aktivitet tilordnet én eller flere personer eller deler av utstyr som er ansvarlige for å oppfylle kravene til aktiviteten.

Se også

aktivitet

fremgangsmåte

prosedyre

prosess

trinn

oppkrav

Betalingspolicy som krever full betaling for produktet ved levering.

Se også

betaling

policy

produkt

Oppkrav

Betalingspolicy som krever full betaling for produktet ved levering.

Se også

betaling

policy

produkt

optisk tegngjenkjenning

En metode for oversetting av bilder av trykt tekst til maskinkodet tekst.

ordrerabatt

Et fast beløp- eller prosentfradrag som brukes på en ordresum.

Se også

beløp

rabatt

ordreregistrering

En metode for å registrere salgsordrer og bestillinger ved hjelp av et program.

Se også

bestilling

salgsordre

organisasjon

En arbeidsstruktur som deler ansvaret for økonomiske ressurser og prosesser.

Se også

prosess

økonomisk ressurs

organisasjonshierarki

En struktur som sorterer organisasjoner ved hjelp av en overordnet–underordnet-relasjon.

Se også

organisasjon

organisasjonsmodell

Internkontroll, datatilgang og ytelsesrapporteringsstrukturer som er utformet for å dele ansvar for personal- og driftsressurser og arbeiderprosesser.

Se også

organisasjon

prosess

overføre

Overføre avslutningskontosaldoer fra én regnskapsperiode til åpne kontosaldoer i etterfølgende regnskapsperioden.

Se også

balansekonto

overføringsbunke

Antallet til én eller flere varer som blir overført, eller som kan overføres.

Se også

antall

vare

overført budsjett

Budsjettet som overføres fra ett regnskapsår til neste, og som er reservert for åpne bestillinger i det nye regnskapsåret.

Se også

bestilling

budsjett

regnskapsår

overleveringsprosent for bestilling

Antall prosent som produktkvitteringsantall kan overskride bestillingsantallet med.

Se også

antall

bestilling

produktkvittering

underleveringsprosent for bestilling

overordnet tabell

En tabell som har en overordnet rolle når den deltar i en integritetsrelasjon med en annen tabell, og med attributtverdier som overføres til sekundærnøkkelattributter i tabellen som har den underordnede rollen i relasjonen.

Se også

rolle

sekundærnøkkel

Til toppen

P

part

En enhet som påtar seg en juridisk bindende rolle når den tar del i avtalefestede relasjoner.

Se også

enhet

kontrakt

part

En person eller organisasjon som deltar i økonomiske aktiviteter.

Se også

organisasjon

parti

Et antall av én vare eller et antall varer av samme type.

Se også

antall

bunke

prosess

vare

partiarv

Praksisen med å konfigurere varer slik at deres produktegenskaper og holdbarhetsinformasjon kan oppdateres, basert på ingrediensene.

partiattributt

En produktattributt for en prosessbunke eller en overføringsbunke.

Se også

overføringsbunke

produktattributt

prosessbunke

partibalansering

En prosess som justerer ønsket antall av ingrediensene som brukes i produksjonen av en formel, basert på styrkegraden av aktiv ingrediens i et bestemt lagerparti.

partiprosess

En produksjonsprosess for produksjon av varer i partier.

Se også

bunke

vare

partisjon

Ingeling av programbehandling i logiske eller funksjonelle deler.

pengebeløp

En måleklasse som representerer en egenskap ved den økonomiske konsekvensen av en økonomisk, ressursflyt- eller regnskapshendelse.

Se også

forretningshendelse

penger

Et middel for utveksling av eierskap av de økonomiske verdiene representert av én eller flere valutaenheter.

Se også

valutaenhet

p-kode

Et maskinspråk for en ikke-eksisterende prosessor (en pseudomaskin). Slik kode utføres av en programvaretolk.

planlagt konsernintern etterspørsel

Forutsett etterspørsel etter et produkt fra en juridisk enhet som har rollen som leverandør. Det planlagte behovet genereres fra planlagte behov for produktet fra en nedstrøms juridisk enhet.

Se også

juridisk enhet

leverandør

produkt

rolle

planlegg

En forventet progresjon av innbyrdes sammenhengende aktiviteter uten tilordnede start- og sluttidspunkt eller tilordnede ressurser.

Se også

aktivitet

plattform som en tjeneste

Kapasiteten som tilbys kunden for å distribuere brukeropprettet innhold eller anskaffede programmer, opprettet ved hjelp av programmeringsspråk, biblioteker, tjenester og verktøy som støttes av leverandøren, til infrastrukturen i skyen. Forbrukeren verken administerer eller kontrollerer den underliggende sky-infrastrukturen, inkludert nettverk, servere, operativsystemer eller lagring, har men kontroll over programmene som distribueres, og muligens over konfigurasjonsinnstillingene for programmets vertsmiljø.

plukkliste

Liste over varer samt deres antall og lokasjoner, som kreves for å oppfylle en produksjonsordre eller forsendelsesordre.

policy

Én eller flere regler eller prosedyrer som operasjonaliserer interne kontroller.

Se også

prosedyre

regel

policy for bekreftelse av mottak

En policy som fastsetter den funksjonelle lokasjonen der den fysiske aksepten av varer foregår.

Se også

lokasjon

policy

vare

policybehandlingsserie

Rekkefølgen som konflikter mellom policyenreglene løses i. Policyregler som er definert på et lavere nivå i sekvensen, overstyrer alltid ikke-samsvarende policyregler på høyere nivåer i sekvensen.

Se også

policyregel

policyregel

En regel i en policy som styrer hvilke handlinger som kan eller må foretas når kravene i betingelsen er oppfylt.

Se også

handling

policy

regel

port

Et innkommende eller utgående tjenestesluttpunkt som binder en kommunikasjonsprotokoll og datakontrakt til en nettverksadresse.

posisjon

Håndteringsenhet for lagring og overføring av varer.

Se også

beholder

håndteringsenhet

vare

post

Data som definerer og beskriver parter, produkter, lokasjoner og aktiviteter som utgjør den økonomiske transaksjonen.

Se også

aktivitet

lokasjon

part

produkt

post

For å ta hensyn til de økonomiske og driftsmessige konsekvensene av en økonomisk hendelse, ressursflythendelse eller regnskapshendelse.

Se også

forretningshendelse

post

En konto for en økonomisk transaksjon.

Se også

konto

postere

Registrere pengeverdien av en økonomisk hendelse i en bestemt konto eller vil oppsummere og omklassifisere generelle og underordnede kontooppføringer i generelle og underordnede kontooppføringer i økonomimodulen.

Se også

finanskonto

Journalen

konto

kontooppføring

post

økonomimodul

økonomisk hendelse

posteringslag

Finansklassifisering for gjeldende mva eller operasjoner som er tilordnet til regnskapsjournaloppføringer.

Se også

klassifisering

regnskapsjournaloppføring

postert

Hvis du vil beregne, tilordne og fordele kostnaden for økonomiske ressurser som er kjøpt, produsert eller levert av en organisasjon.

Se også

kostnad

organisasjon

økonomisk ressurs

potensiell leverandør

En leverandør, hvis ferdighet eller evne til å levere produkter til én eller flere juridiske enheter, er under gjennomgang før den får status som godkjent leverandør.

Se også

godkjent leverandør

juridisk enhet

leverandør

produkt

sperret leverandør

status

uoppfordret leverandør

primærnøkkel

En kandidatnøkkel som er valgt til å være hovedidentifikatoren for entydig å identifisere poster i en databasetabell.

Se også

post

pris

Markedsverdien eller valutakursverdien til et produkt.

Se også

produkt

prisavvik

Forskjellen mellom en forventet pris og en faktisk pris.

Se også

pris

prisjustering

En endring i en tilbudspris.

Se også

pris

prisrabatt

En rabatt som brukes på en tilbudspris.

Se også

pris

rabatt

privat sky

Sky-infrastrukturen som er klargjort for eksklusiv bruk av én enkelt organisasjon som består av flere kunder (f.eks. forretningsenheter). Den kan eies, styres og drives av organisasjonen, en tredjepart eller en kombinasjon av dem, og den kan finnes lokalt eller eksternt.

produksjonsflyt

En produksjonsprosess utformet ved hjelp av Lean-prinsipper.

Se også

prosess

produksjonsflytmodell

En representasjon av produksjonskapasitet levert av en gruppe arbeidsceller i en produksjonsflytprosess.

Se også

produksjonsflyt

prosess

produksjonsforslag

Et kildedokument som dokumenterer produksjonskrav generert fra en produksjonsplan.

Se også

kildedokument

produksjonsordre

Et kildedokument som dokumenterer krav til vareproduksjon for å dekke et behov.

Se også

kildedokument

vare

produksjonsplan

En tidsplan for produksjon av en bestemt vare og et bestemt vareantall på et bestemt tidspunkt og av bestemt personale og driftsressurser.

Se også

antall

tidsplan

vare

produksjonssignal

En dokumentert varsling om en ressursflythendelse som utløser en produksjons- eller overføringsaktivitet.

Se også

aktivitet

forretningshendelse

kanban

kanban-kort

varsling

produkt

En vare, tjeneste eller rett som er utdata fra en økonomisk aktivitet.

Se også

høyre

tjeneste

vare

produktattributt

Representasjon av en produktegenskap.

Se også

produkt

produktdimensjon

Størrelse-, farge- eller konfigurasjonsproduktattributtene som brukes for dimensjonsbasert konfigurasjon.

Se også

Dimensjonsbasert konfigurasjon

produktattributt

produktfamilie

En unik gruppering av varer, tjenester eller rettigheter som enten deltar i samme produksjons- eller leveringsaktiviteter, eller som tilbys til de samme markedssegmentene. I Microsoft Dynamics AX er gruppering representert ved hjelp av en prognosetildelingsnøkkel.

Se også

aktivitet

høyre

produkt

tjeneste

vare

produktkomponent

En del av et produkt.

Se også

produkt

produktkvittering

Et kildedokument som dokumenterer mottak av produkter som er bestilt, mottak av returnerte produkter eller mottak av produkter som er mottatt i en delsending.

Se også

kildedokument

kontantmottak

produkt

produktsekvensering

Praksisen med å klassifisere og behandle egenskapene til varer, slik at produkter med lignende egenskaper kan planlegges til å bli produsert sammen.

produktstandard

En standard eller funksjonell produktrepresentasjon som er grunnlaget for konfigurering av produktvarianter.

Se også

produkt

produktvariant

produktvare

En vare som er en type produkt.

Se også

produkt

vare

produktvariant

En konfigurasjon av en produktstandard.

Se også

produktstandard

proformafaktura

Et forretningsdokument er en visning av en kundefaktura eller leverandørfaktura som dokumenterer en betalingsforespørsel, men som er ikke et tilbud eller et etterspørsel om betaling.

Se også

betaling

faktura

forretningsdokument

kundefaktura

leverandørfaktura

prognosedimensjon

En dimensjon som brukes til å beskrive detaljnivået som en prognose er definert for.

prognoseregnskap

En fremgangsmåte for registrering av de økonomiske konsekvensene regnskapshendelser for budsjettmiddelreservasjon i forhåndsdisposisjons- og disposisjonsjournalkontoer for økonomi- og administrasjonsrapportering og -analyse.

Se også

budsjett

disposisjon

forhåndsdisposisjon

forretningshendelse

post

programlag

Sett med programmodeller som overstyrer programmodeller i lavere programlag. Det laveste laget kalles SYS.

Se også

modell

programmodell

programmeringselementattributt

En beskrivende deklarasjon som kan brukes til programmeringselementer, for eksempel typer, felt, metoder og egenskaper.

programmeringshendelse

Forekomsten av en programmingshandling i et programvaresystem.

Se også

handling

programmodell

En modell som inneholder et bestemt sett med utviklerelementer, for eksempel klasser, tabeller og skjemaer, i ett enkelt programlag.

Se også

modell

programlag

programvare som en tjeneste

Muligheten forbrukeren får til å bruke leverandørens programmer som kjøres på en sky-infrastruktur. Programmene er tilgjengelige fra forskjellige klientmaskiner engen via et tynnklientgrensesnitt, for eksempel en nettleser (for eksempel, webbasert e-post), eller et programgrensesnitt. Forbrukeren verken administerer eller kontrollerer den underliggende sky-infrastrukturen, inkludert nettverk, servere, operativsystemer lagring, eller individuelle programegenskaper, med mulig unntak av begrensede brukerspesifikke konfigurasjonsinnstillinger for programmet.

prosedyre

En trinnrekkefølge som kan gjentas, som følges i en bestemt rekkefølge for å dekke behovene til en aktivitet.

Se også

aktivitet

fremgangsmåte

oppgave

prosess

trinn

prosess

En funksjonell arbeidsstruktur som en organisasjon har ansvar får å utforme, styre og forbedre. En prosess omfatter et samordnet sett aktiviteter der én eller flere deltakere forbruker, produserer og bruker økonomiske ressurser for å oppnå ett eller flere organisasjonsmål.

Se også

aktivitet

deltaker

organisasjon

økonomisk ressurs

prosessbunke

Antallet til én eller flere varer som blir produsert, eller som kan produseres.

Se også

antall

bunke

vare

prosjekt

Et arbeidsprogram.

prosjektbudsjettendring

Endring i et prosjektbudsjett som påvirker gjeldende og gjenværende tilgjengelige budsjettmidler.

Se også

budsjett

prosjekt

prosjektfinansieringsregel

En regel i et prosjektsystem som styrer hvordan prosjektaktiviteter finansieres av én eller flere finansieringskilder basert på prosjektkriterier og andre betingelser.

Se også

aktivitet

prosjekt

regel

prosjekttilbud

Et kildedokument som dokumenterer et tilbud om å forsyne et produktantall fra prosjektaktiviteter til en bestemt pris og innen en angitt dato som svar på en tilbudsforespørsel i en salgsprosess.

Se også

aktivitet

antall

kildedokument

pris

produkt

prosjekt

tilbudsforespørsel

proxy

En programvarekomponent som er mellomledd for forespørsler fra klientprogramvarekomponenter og svar fra service- eller serverprogramvarekomponenter som svar på forespørslene.

prøvevare

Et spesifisert produkt som velges for inspeksjon.

Se også

produkt

på vent

Statusen for en driftsprosess som er avbrutt, eller statusen for et dokument og et produkt som inngår i en prosess som er avbrutt.

Se også

lukket

produkt

prosess

statlig

status

åpen

påfølgende hendelse

En asynkron hendelse der behandlingsprogrammet først kjøres etter at handlingen som forårsaket hendelsen, er fullført.

Se også

handling

hendelse

pålydende verdi

Den oppgitte verdien som vises på en myntenhet, for eksempel en seddel, mynt eller et gavekort. For gavekort er pålydende verdi startsaldoen, som ble betalt når gavekortet ble utstedt.

påløpte inntekter

Omsetning oppnådd i én regnskapsperiode, men mottatt i en etterfølgende regnskapsperiode.

Se også

omsetning

PaaS

Kapasiteten som tilbys kunden for å distribuere brukeropprettet innhold eller anskaffede programmer, opprettet ved hjelp av programmeringsspråk, biblioteker, tjenester og verktøy som støttes av leverandøren, til infrastrukturen i skyen. Forbrukeren verken administerer eller kontrollerer den underliggende sky-infrastrukturen, inkludert nettverk, servere, operativsystemer eller lagring, har men kontroll over programmene som distribueres, og muligens over konfigurasjonsinnstillingene for programmets vertsmiljø.

Til toppen

R

rabatt

Fast beløp eller prosent som trekkes fra tilbudsprisen eller totalprisen.

Se også

beløp

pris

rabatt

En refusjon av et beløp etter at hele beløpet er betalt.

Se også

beløp

refundering

rabattavvik

Forskjellen mellom en forventet rabatt og en faktisk rabatt.

Se også

rabatt

rabattperiode

Tidsperioden da en kunde kan diskontere betalingsforpliktelsen.

Se også

betaling

forpliktelse

radiofrekvensidentifikasjon

Teknologi som bruker radiofrekvenser til å identifisere produkter. Et RFID-aktivert produkt har en RFID-brikke som kan sende informasjon, for eksempel serienummer, til en RF-leser, som konverterer informasjonen til digitale data som kan sendes til en datamaskin.

rapport

Oppdatere fremdrift eller resultatet av arbeid utført utenfor programmet. Rapporteringshandlingen utføres av en person.

rapport

Et dokument som er generert av et program.

rapportdefinisjon

Planen for en rapport, utviklet før rapporten behandles eller lages. En rapportdefinisjon inneholder informasjon om spørringen og layouten for rapporten.

Se også

rapport

rapporteringsvaluta

Måleenheten for penger som brukes til å postere den konverterte pengeverdien av økonomiske transaksjoner i finanskontoer, til økonomi- og administrasjonsrapporteringsformål.

Se også

finanskonto

måleenhet

post

rapporteringsvalutaenhet

Valutaenhet som brukes til å registrere de økonomiske konsekvensene av regnskapshendelser og til å forberede og rapportere tilhørende regnskapsoppgjør.

Se også

basisvalutaenhet

funksjonell valutaenhet

regnskapsvalutaenhet

systemvalutaenhet

tilbudsvalutaenhet

transaksjonsvalutaenhet

utenlandsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

ratemotor

En motor som oppretter en ratestruktur og et grensesnitt mellom ratetjenester og transportørfirmaer.

realisert fortjeneste

Økning av verdien av et anleggsmiddel, beregnet som forskjellen i verdien av anleggsmidlet når to økonomiske hendelsene oppstår, og når forkjellen anerkjennes som en økning i rikdom, når den andre hendelsen oppstår.

Se også

eiendeler

økonomisk hendelse

realisert tap

Reduksjonen av verdien av et anleggsmiddel, beregnet som forskjellen i verdien av anleggsmidlet når to økonomiske hendelsene oppstår, og når forkjellen anerkjennes som en reduksjon i rikdom, når den andre hendelsen oppstår.

Se også

eiendeler

økonomisk hendelse

reduksjonsnøkkel

En metode som brukes til å øke eller redusere prognosebehov i hovedplanleggingen, basert på brukerdefinerte prosentandeler som brukes i bestemte perioder.

reell konto

En kontosaldo som overføres til en etterfølgende regnskapsperiode.

Se også

konto

regnskapsperiode

referanse

Tilstanden av å være relatert eller referert.

referanse

Relatere til en annen enhet.

referanse

En kilde til relatert informasjon.

referanse

Uttalelse om kvalifikasjonene til en søker, gitt av en person som kjenner søkeren.

Se også

søker

referansedato

Navngitte enheter som mangler beskrivelsesegenskaper eller numeriske verdier.

Se også

hoveddata

transaksjonsdata

refundering

Returen av et betalt beløp.

Se også

beløp

regel

Et betingelse–handlingspar som fastsetter handlingen som utføres når betingelsen er oppfylt.

Se også

handling

regel for anbefalt fremgangsmåte

En regel som eventuelt trer i kraft etter kompilering i X ++. Reglene representerer sikker eller konsekvent kodeutforming.

Se også

regel

X++

Regelbasert konfigurasjon

Av konfigurasjonsteknologi som bruker regler for å utvikle produktstandarder og konfigurere spesifikke produkter.

Se også

Dimensjonsbasert konfigurasjon

produkt

produktstandard

regel

Restriksjonsbasert konfigurasjon

registrere

Et register som brukes til å registrere driftskonsekvensene og de juridiske og økonomiske konsekvensene av ressursflythendelser i et regnskapssystem.

Se også

forretningshendelse

post

regnskap

registrere

Oppdatere fremdrift eller resultatet av arbeid utført utenfor programmet, automatisk.

regnskap

Praksisen med å registrere, klassifisere, oppsummere og rapportere de økonomiske konsekvensene av regnskapshendelser.

Se også

forvaltningssyklus for menneskelig kapital

inntektssyklus

konverteringssyklus

regnskapssyklus

utgiftssyklus

regnskapsdistribusjon

Distribusjon av den økonomiske konsekvensen av en økonomisk transaksjon til finanskontoer.

Se også

finanskonto

regnskap

transaksjon

regnskapsdistribusjonslinje

Underlinjen for en kildedokumentlinje dokumenterer den økonomiske konsekvensen av en økonomisk transaksjon som dokumenterer distribusjonen av en aliquot-del av den økonomiske konsekvensen til en finanskonto.

Se også

finanskonto

kildedokument

regnskap

transaksjon

regnskapsenhet

En reell eller konseptuell økonomisk enhet som bruker finanskontoer til å registrere og rapportere om sine finans- og administrasjonsresultater.

Se også

finanskonto

post

rapport

regnskapsføringsregel

En regnskapsregel som fastsetter gjenkjenningen av inntekter og utgifter på kontoer og i regnskapsoppgjør.

Se også

konto

omsetning

regel

utgift

regnskapsføringsregel for inntekter

En regnskapsføringsregel som fastsetter gjenkjenningen av inntekter på kontoer og i regnskapsoppgjør.

Se også

regnskapsføringsregel

regnskapsføringsregel for utgifter

regnskapsføringsregel for utgifter

En regnskapsføringsregel som fastsetter gjenkjenningen av utgifter på kontoer og i regnskapsoppgjør.

Se også

konto

regnskapsføringsregel

regnskapsføringsregel for inntekter

regnskapsoppgjør

regnskapshendelse

Forekomst av en regnskapshandling i et regnskapssystem.

Se også

hendelse

regnskap

regnskapsjournal

En journal som brukes til å registrere de økonomiske konsekvensene av regnskapshendelser i et regnskapssystem.

Se også

forretningshendelse

Journalen

post

regnskap

regnskapsjournaloppføring

Oversikt over den opprinnelige posten i et regnskapssystem som registrerer en dato, én eller flere kontoer og pengeverdien som skal debiteres eller krediteres hver konto.

Se også

journaloppføring

konto

post

regnskap

regnskapskategori

Klassifikator som brukes til å gruppere journalkontooppføringer etter økonomiske egenskaper.

Se også

journaloppføring

kontooppføring

regnskap

regnskapsoppgjør

Rapport som dokumenterer en organisasjons økonomiske og finansielle stilling.

Se også

organisasjon

rapport

regnskapsperiode

En inndeling av et regnskapsår i tidsperioder.

Se også

lukket regnskapsperiode

regnskapsår

sperret regnskapsperiode

åpen regnskapsperiode

regnskapspolicy

En policy som fastsetter generelle prinsipper og prosedyrer som en organisasjon følger for å forberede oppgaver som rapporterer om ytelsen.

Se også

organisasjon

policy

regnskap

regnskapsregel

En regel i et regnskapssystem som styrer prinsipper, metoder og prosedyrer for klassifisering, registrering og rapportering av de økonomiske konsekvensene av regnskapshendelser.

Se også

forretningshendelse

regel

regnskap

regnskapssyklus

Et gjentakende sett med dokumentasjon, journalføring, balanse og utdragsforberedende aktiviteter utført av partene, som rapporterer om og analyserer den økonomiske situasjonen og ytelsen til regnskapsenheter.

Se også

forvaltningssyklus for menneskelig kapital

inntektssyklus

konverteringssyklus

utgiftssyklus

regnskapsvaluta

Den vanligste måleenheten for penger, som brukes til å registrere pengeverdien av økonomiske ressurser i finanskontoer.

Se også

finanskonto

måleenhet

post

transaksjon

valuta

regnskapsvalutaenhet

Valutaenhet som brukes til å telle de økonomiske konsekvensene av regnskapshendelser.

Se også

basisvalutaenhet

funksjonell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

systemvalutaenhet

tilbudsvalutaenhet

transaksjonsvalutaenhet

utenlandsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

regnskapsår

En regnskapsperiode på omtrent 12 måneder som brukes av en organisasjon som forbereder årlige regnskapsoppgjør.

Se også

organisasjon

regnskapsoppgjør

regnskapsperiode

regulert produkt

Produkt som er reguleres av en myndighet som krever samsvar og rapportering om overholdelse og revisjon.

Se også

produkt

reklamegodtgjørelse

En betaling tilbudt til en kunde av en leverandør i bytte mot fremming av produktene deres.

Se også

betaling

leverandør

produkt

rekrutteringsprosjekt

Et prosjekt for å koordinere og følge opp et program med rekrutteringsaktiviteter og dokumentasjon.

Se også

prosjekt

relasjon

Sett med objekter.

Se også

aggregering

relasjon

sammensetning

tilknytning

relasjon

En forbindelse mellom objekter.

Se også

aggregering

relasjon

sammensetning

tilknytning

relater

Samle inn objekter i et sett.

rente

Et beløp som belastes for bruk av penger eller kreditt.

Se også

beløp

penger

rentenota

Et kildedokument som dokumenterer en forpliktelse til betaling av renter.

Se også

betaling

forpliktelse

kildedokument

Report Data Provider-basert rapport

Rapport der datakilden er definert i en Report Data Provider (RDP)-klasse.

Se også

rapport

representant

Type som refererer til en metode. Når en representant er tilordnet en metode, fungerer det akkurat som denne metoden. Representanter er omtrent lik funksjonspekere i C++. De er imidlertid typesikre og trygge.

respittperiode

Tidsperioden utover en angitt dato da en forpliktelse kan bli oppfylt uten forsinkelse.

Se også

forpliktelse

ressurs

En beholdning av penger, produkter eller persontjenester som brukes i utførelsen av en aktivitet.

Se også

aktivitet

lager

penger

produkt

tjeneste

Restriksjonsbasert konfigurasjon

Av konfigurasjonsteknologi som bruker betingelser for å utvikle produktstandarder og konfigurere spesifikke produkter.

Se også

Dimensjonsbasert konfigurasjon

produkt

produktstandard

Regelbasert konfigurasjon

resultatdimensjon

En dimensjon som brukes til å skille og kategorisere sentrale aktiviteter mot målsettinger.

Se også

antall

dimensjon

dimensjonsløs måling

endimensjonal måling

flerdimensjonal måling

måldimensjon

måle

måleenhet

måling

størrelse

resultatprodukt

De fysiske produktene som resulterer av en aktivitet.

Se også

aktivitet

produkt

rettighet

Én eller flere tillatelser en bruker må ha for å utføre en oppgave.

Se også

oppgave

tillatelse

revaluering av utenlandsk valuta

En fremgangsmåte for registrering av revaluerte eiendeler og gjeld som svarer for forskjeller i valutakurser mellom en opprinnelig omregning av transaksjonsvalutaenhet og regnskapsvalutaenhet og en omregning av transaksjonsvalutaenhet og regnskapsvalutaenhet ved periodens slutt.

Se også

eiendeler

gjeld

prosedyre

valutakurs

RFID

Teknologi som bruker radiofrekvenser til å identifisere produkter. Et RFID-aktivert produkt har en RFID-brikke som kan sende informasjon, for eksempel serienummer, til en RF-leser, som konverterer informasjonen til digitale data som kan sendes til en datamaskin.

RIA

Materiale som befinner seg i et ledd av produksjonsprosessen, fra råvarer som er tilordnet en produksjonsordre, til et ferdigprodusert produkt som er klart til å legges til i beholdningen.

rolle

I sikkerhetsmodellen finnes et mønster for virkemåten til en person som har en rolle i organisasjonen, en funksjonell rolle og en programrolle.

Se også

organisasjon

rolle

sikkerhetsmodell

rolle

Et atferdsmønster for en deltaker i en relasjon.

Se også

deltaker

ruting

Valget av transportørruter for transport av frakt fra opprinnelsessted til ankomststed.

råbalanse

En rapport som viser saldoene for finanskontoer for en bestemt tidsperiode.

Se også

finanskonto

rapport

saldo

Til toppen

S

saldo

Mengden økonomisk ressurs som kreves for å bringe motstående økonomiske ressursflyter i balanse.

Se også

statlig

økonomisk ressurs

salgsavtale

Et kildedokument som dokumenterer en avtale mellom to eller flere parter basert på en forståelse at en selgerpart vil forplikte seg til å selge et bestemt antall eller en bestemt verdi av produktet over en tidsperiode, i bytte mot gunstig priser og rabatter.

Se også

antall

avtale

kildedokument

part

pris

produkt

rabatt

salgsavtalepolicy

En policy som autoriserer parter til å endre vilkårene i salgsavtalen.

Se også

kjøpsavtalepolicy

part

policy

salgsavtale

salgsenhet

En måleenhet for å uttrykke antall av salgsprodukt.

Se også

antall

måleenhet

produkt

salgsenhetspris

Prisen på en salgsenhet.

Se også

pris

salgsenhet

salgsmulighet

En potensiell omsetningsgenererende hendelse, eller salg til en konto, som må spores gjennom en salgsprosess for å fullføres.

Se også

hendelse

konto

salgsordre

Et kildedokument som dokumenterer tilbud om å selge produkter eller godkjenning av et tilbud om å kjøpe produkter i bytte mot betaling.

Se også

betaling

kildedokument

produkt

salgsordrepolicy

En policy som autoriserer parter til å endre salgsordrevilkårene og kontrollere ordrebehandlings- og betalingsprosesser.

Se også

bestillingspolicy

policy

salgsordre

salgsordrerabatt

Et beløp som trekkes fra beregningen av totalt nettobeløp i en salgsordre.

Se også

beløp

nettobeløp

salgsordre

total

salgsperiode

Tidsrommet mellom en mottaksdato for en vare eller rettighet, og utløpsdatoen.

Se også

høyre

vare

salgssted

Stedet der eierskapet til produkter overføres fra selgeren til kjøperen, i bytte mot betaling.

Salgssted

Stedet der eierskapet til produkter overføres fra selgeren til kjøperen, i bytte mot betaling.

salgsstedsterminal

En dataterminal på salgsstedet som registrerer og sporer eierskap og overføring av varer fra selgeren til kjøperen, i bytte mot betaling.

Salgsstedsterminal

En dataterminal på salgsstedet som registrerer og sporer eierskap og overføring av varer fra selgeren til kjøperen, i bytte mot betaling.

salgstilbud

Et kildedokument som dokumenterer et tilbud om å forsyne et produktantall til en bestemt pris og innen en angitt dato som svar på en tilbudsforespørsel i en salgsprosess.

Se også

antall

kildedokument

pris

produkt

prosess

tilbudsforespørsel

salgsvare

Et spesifisert produkt som er inkludert i en salgsprosess.

Se også

produkt

sammensetning

En relasjon mellom helhet og deler, der livssyklusen til delobjektet er avhengig av livssyklusen til hele objektet.

Se også

aggregering

relasjon

tilknytning

samsvar

Samsvare med krav, spesifikasjoner eller eksplisitte forventninger.

Se også

i henhold til

satsvis jobb

Et sett med dataprosesser som kan kjøres uten brukermedvirkning.

sekundærnøkkel

Et sett med felt som inneholder verdier som er overført fra en primærnøkkel eller en alternativ nøkkel fra en overordnet tabell.

Se også

alternativ nøkkel

overordnet tabell

primærnøkkel

sekvens

Rekkefølgen jobber behandles i eller operasjoner utføres i på et produksjonsanlegg, for å oppnå målene.

sentralisert behandling

En delt tjeneste som grupperer ressurser for å få bedre utbytte eller reduserte kostnader.

Se også

kostnad

ressurs

SEPA

Et initiativ fra de europeiske bankene som muliggjør sikre elektroniske betalingsoverføringer mellom bankkonti i og på tvers av euroområder.

servicevare

En spesifisert service som er inkludert i en operasjonsprosess.

Se også

tjeneste

SI

Det internasjonale metriske enhetssystemet for måling.

Se også

måleenhet

signal

En varsling av en hendelse som utløser en aktivitet.

Se også

hendelse

varsling

sikkerhetsmodell

En struktur som organiserer tillatelser for programtilgangskontroll ved hjelp av rettighet, plikt og forretningsprosessklassifikatorer, og som gir tillatelser som er samlet i plikter for tilordninger av brukerroller.

Se også

avgift

rettighet

rolle

tillatelse

sikkerhetsrolle

Et definert sett med tilgangsrettigheter for programmet. En sikkerhetsrolle som er tilordnet til en bruker, bestemmer hvilke oppgaver brukeren kan utføre, og hvilke deler av brukergrensesnittet brukeren kan vise. Alle brukere må være tilordnet minst én sikkerhetsrolle for å få tilgang til systemet.

Se også

rettighet

sirkulasjonskort

Et kort som kan brukes på nytt, som signaliserer prosess- og overføringsaktiviteter etter som det sirkulerer mellom materialets opprinnelsespunkt og forbrukspunkt.

Se også

aktivitet

kanban

kanban-kort

sirkulerende Kanban-kort

Et kort som kan brukes på nytt, som signaliserer prosess- og overføringsaktiviteter etter som det sirkulerer mellom materialets opprinnelsespunkt og forbrukspunkt.

sjekk

En veksel fra en bank.

Se også

veksel

skaleringsfaktor

Et forhold for å konvertere fra en nummerpresisjon til en annen.

skattegjeld

En myndighets juridiske krav på eiendelene i en juridisk enhet.

Se også

eiendeler

juridisk enhet

mva

skiltnummer

Et unikt nummer som er tilordnet til en lagerenhet for som en pall, hylle, handlekurv eller enkelt vare for lagersporing. Du kan bruke dette nummeret for å sikre varelokasjon, vareantall, produktdimensjon og sporingsdimensjon for enheten.

sky

Samlingen av maskinvare og programvare som muliggjør de fem grunnleggende egenskapene (selvbetjening etter behov, bred nettverkstilgang, ressursgruppering, rask elastisitet og målt service) ved skydatabehandling. Sky-infrastrukturen kan vises som med både et fysisk lag og et abstraksjonslag. Det fysiske laget består av maskinvareressurser som er nødvendig for å støtte skytjenestene som tilbys, og omfatter vanligvis servere, lagringsløsninger og nettverkskomponenter. Abstraksjonslaget består av programvaren som distribueres til det fysiske laget, som fremviser de viktigste sky-egenskapene. Begrepsmessig ligger abstraksjonslaget over det fysiske laget.

smart avrunding

En markedsføringspraksis som bruker oddetall som er marginalt mindre enn det nærmeste runde tallet, til å angi priser.

Se også

pris

snudd avregning

En merverdiavgift (mva) på produkter, som skyldes av kunden som mottar produktet, ikke av leverandøren som leverer produktet.

Se også

merverdiavgift

produkt

solgte varers kost

En regnskapskategori som brukes til å summere de økonomiske konsekvensene av å produsere produkter og ha beholdning.

Se også

beholdning

produkt

regnskapskategori

sonebehandling

En lagerprosess der du kan kontrollere lagervarer for flere ordrer, forsendelser, laster eller bølger i sonene, når innkommende varer er mottatt eller utgående varer lastes.

sperret leverandør

En leverandør som ikke er autorisert til å levere produkter til én eller flere juridiske enheter.

Se også

autorisere

godkjent leverandør

juridisk enhet

leverandør

potensiell leverandør

produkt

uoppfordret leverandør

sperret regnskapsperiode

Statusen for en regnskapsperiode som kan åpnes på nytt og som hindrer bruken som en tidsperiodeklassifiserer for kontooppføringer.

Se også

konto

lukket regnskapsperiode

på vent

regnskapsperiode

statlig

åpen regnskapsperiode

spesialisering

Et uttrykk som endrer en objekttype til typen for en avledet klasse.

Se også

avledet klasse

spesifikt produkt

Et entydig identifiserbart produkt.

Se også

produkt

sporingsdimensjon

Partinummer- eller serienummerattributtene som brukes til å spore en vare.

Se også

bunke

vare

spørringsbasert rapport

Type rapport som er generert fra en spørring i applikasjonsobjekttreet (AOT).

Se også

Applikasjonsobjekttre

rapport

standardrapport

Type rapport som ikke tillater at en bruker endrer oppsettet, men som tillater at en bruker filtrerer og sorterer dataene i rapporten.

Se også

rapport

statistisk basislinjeprognose

Et estimat av fremtidig behov som opprettes ved å bruke en prognosealgoritme på historiske transaksjonsdata.

statistisk konto

Klassifikator for mengden økonomisk ressurs som brukes til å klassifisere debet- eller kreditoppføringer i et regnskapssystem.

Se også

antall

økonomisk ressurs

statlig

Tilstanden til et system, en prosess eller part.

Se også

part

prosess

status

Tilstanden til et objekt i et system eller en prosess.

Se også

prosess

Storno-regnskapsføring

Praksisen med å bruke negative tall til å tilbakeføre opprinnelige journalkontooppføringer.

Se også

fremgangsmåte

Journalen

kontooppføring

stykkliste

En liste over produkter og mengdene av disse som trengs for å produsere ett produkt.

Se også

antall

produkt

stykklistevare

Et spesifisert produkt definert av en stykkliste.

Se også

produkt

stykkliste

styrkegrad

En relativ måling av styrkeegenskapen til en vare.

Se også

vare

styrkehåndtering

En metode for klassifisering og behandling av aktive ingredienser og elementer som inneholder en bestemt konsentrasjon av en aktiv ingrediens.

størrelse

Tallkomponenten i en måling.

Se også

antall

dimensjon

dimensjonsløs måling

endimensjonal måling

flerdimensjonal måling

måldimensjon

måle

måleenhet

måling

resultatdimensjon

supermarked

En just-in-time-lagerlokasjon som har begrenset kapasitet, og brukes til å samle materiale nær et forbrukspunkt.

Se også

bunke

lagerlokasjon

lokasjon

surrogatnøkkel

En kandidatnøkkel med ett attributt, med verdier som er systemgenererte og som ikke representerer egenskaper som identifiserer virkelige objekter.

Se også

alternativ nøkkel

svarer

En part som gir et svar.

Se også

part

svarfil

En tekstfil som inneholder informasjonen som en bruker angir gjennom installasjonsveiviseren, sammen med kommandolinjeargumentene for handlingene som utføres av installasjonsprogrammet. Denne filen kan brukes senere til å kjøre uovervåkede installasjoner med de samme innstillingene.

syklustelling

En lageropptellingsmetode der varer som oppbevares i ulike lagerlokasjoner, telles for å kontrollere lagerbeholdningsnivåene, og for å muliggjøre korrigeringer på lagernivå.

syklustid

Tiden det tar å fullføre en aktivitet.

Se også

aktivitet

systemdefinert finansdimensjonstype

En finansdimensjon som er tilordnet til en tabell eller visning i databasen som representerer en enhetstype, og som har verdier i domenet til ett attributt av den enhetstypen.

Se også

finansdimensjon

systemspråk

Standardspråket som brukes av programmets tekstlokaliseringssystem.

systemtjenester

En gruppen integrerte tjenester som gjør det mulig å få tilgang til informasjon fra, og samhandle med, Microsoft Dynamics AX-installasjonen.

systemvalutaenhet

Valutaenhetesom brukes som standard valutaenhet, hvis ingen valutaenhet angis ved angivelse av pengebeløp.

Se også

basisvalutaenhet

funksjonell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

regnskapsvalutaenhet

tilbudsvalutaenhet

transaksjonsvalutaenhet

utenlandsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

særskilt avskrivningsfradrag

Trekk fra avskrivningsgrunnlaget for kvalifiserte anleggsmidler som gjøres i det første året de er i bruk.

Se også

anleggsmiddel

avskrivning

søker

En person som foretar en formell skriftlig eller elektronisk forespørsel om å arbeide i, eller fyller en åpen stilling i en organisasjon.

Se også

organisasjon

søknad

søknadskurv

søknad

Et dokument som registrerer søkerens profil.

Se også

søker

søknadskurv

søknadskurv

En liste over søknader som er gjennomgått av personalansvarlige.

Se også

søker

søknad

SaaS

Muligheten forbrukeren får til å bruke leverandørens programmer som kjøres på en sky-infrastruktur. Programmene er tilgjengelige fra forskjellige klientmaskiner engen via et tynnklientgrensesnitt, for eksempel en nettleser (for eksempel, webbasert e-post), eller et programgrensesnitt. Forbrukeren verken administerer eller kontrollerer den underliggende sky-infrastrukturen, inkludert nettverk, servere, operativsystemer lagring, eller individuelle programegenskaper, med mulig unntak av begrensede brukerspesifikke konfigurasjonsinnstillinger for programmet.

Til toppen

T

tabell for gyldig tidsstatus

En tabell som sporer statusen for en enhet over tid, ved hjelp av en gyldig-fra- og en gyldig-til-kolonne.

takttid

Tiden det tar å produsere én enhet av et produkt.

Se også

produkt

team

En organisasjon der medlemmene deler et felles ansvar, en felles interesse eller et felles mål.

Se også

organisasjon

teknosfære

Enhetene som er utenfor organisasjonens driftsgrense. Materialer som kommer fra teknosfæren, blir kjøpt eller solgt i stedet for anskaffet fra miljøet.

Se også

organisasjon

tidsplan

En timeplan for planlagte aktiviteter og økonomiske ressurstildelinger.

Se også

aktivitet

tildeling

økonomisk ressurs

tidsplan for budsjett

En tidsplan for den planlagte utgiften for tilordnede økonomiske ressurser.

Se også

ressurs

tidsplan

utgift

tidsrom for budsjettsyklus

En tidsperiode angitt som et antall regnskapskalenderperioder. Budsjettperioden kan være forskjellig fra regnskapsperioden.

tilbud

Et kildedokument som dokumenterer et tilbude om å forsyne et produktantall til en bestemt pris og innen en angitt dato.

Se også

antall

kildedokument

pris

produkt

tilbudsforespørsel

Et kildedokumentet som dokumenterer en invitasjon til å by på forsyning av et produktantall til en bestemt pris og innen en angitt dato.

Se også

antall

kildedokument

pris

produkt

Tilbudsforespørsel

Et kildedokumentet som dokumenterer en invitasjon til å by på forsyning av et produktantall til en bestemt pris og innen en angitt dato.

Se også

antall

kildedokument

pris

produkt

tilbudsvalutaenhet

Valutaenheten i en beregning av valutakursen.

Se også

basisvalutaenhet

funksjonell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

regnskapsvalutaenhet

systemvalutaenhet

transaksjonsvalutaenhet

utenlandsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

tildele

Tilordne en del av en ressurs for en bestemt bruk eller et bestemt formål.

tildele

Angi et objekt for et bestemt bruk eller formål.

Se også

relater

tildeling

tilknytt

tildeling

En tilordning av en del av en ressurs for en bestemt bruk eller et bestemt formål.

Se også

pengebeløp

produkt

tildeling

Betegnelse som danner en tilknytning mellom objekter.

Se også

aggregering

relasjon

sammensetning

tildele

tilknytning

tilførselsflyt

En produksjonsflyt som kan forsyne andre nedstrøms produksjonsflyter.

Se også

produksjonsflyt

tilgangsvare

Et spesifisert produkt som mottas i en operasjonsprosess.

Se også

produkt

tilgjengelig for ordre

Andel av beholdningen som ikke er tildelt, og som kan brukes til å oppfylle nye ordrer og krav.

Se også

beholdning

tilknytning

En relasjon mellom like objekter.

Se også

aggregering

relasjon

sammensetning

tilknytt

tilknytt

Koble peer-objekter.

Se også

relater

tildele

tilknytning

tillatelse

Én eller flere sikrede objekttillatelser som begrenser tilgangen til logiske enheter i programdata og funksjonalitet.

Se også

objekttillatelse

tilordningsuttrykk for arbeidselementkø

En oppgave som betinget tilordner arbeidselementer til bestemte arbeidselementkøer.

Se også

arbeidselementkø

tjeneste

Endring i status for en forbrukerpart, eller endring i status for en vare som tilhører en forbrukerpart, som produseres av en aktivitet som utført av en leverandørpart.

Se også

aktivitet

høyre

part

produkt

statlig

vare

tjenestegruppe

En logisk kombinasjon av tjenester som vedlikeholdes som én.

Se også

tjeneste

total

Hele summen, antallet, beløpet eller mengden.

Se også

antall

beløp

toveis kontrollpolicy

En kontrollpolicy som krever at én eller flere leverandørfakturapriser samsvarer med én eller flere bestillingspriser.

Se også

bestilling

kontrollpolicy

leverandørfaktura

pris

transaksjon

En sosialøkonomisk utvekslingshandling.

transaksjon

En fysisk økonomisk utvekslingshandling.

transaksjon

Datamanipulasjonshandling behandlet av en database.

Se også

handling

transaksjonsdata

Enheter som dokumenterer økonomiske hendelser, ressursflyt- og regnskapshendelser, og registrerer de økonomiske, juridiske og operative konsekvensene.

Se også

forretningshendelse

hoveddata

post

referansedato

transaksjonsterskel

Den maksimale grensen for en transaksjonsverdi, hvor det ikke beregnes avgift på transaksjonsverdien.

transaksjonsvalutaenhet

Valutaenhet som en part godtar for betaling.

Se også

basisvalutaenhet

funksjonell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

regnskapsvalutaenhet

systemvalutaenhet

tilbudsvalutaenhet

utenlandsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

transittledetid

Leveringstiden som kreves fra en vare forlater avsenderen og ankommer hos mottakeren.

Se også

part

vare

transportbehov

En salgsordre, bestilling eller overføringsordre som er klar til transportplanlegging.

transporttidsmotor

En motor som beregner antall dager det tar for sendt frakt å sendes fra opprinnelsesstedet til ankomststedet.

tredjepartslogistikk

En part som tilbyr logistikktjenester til kunder.

Se også

part

tjeneste

treveis kontrollpolicy

En kontrollpolicy som krever at én eller flere leverandørfakturapriser samsvarer med én eller flere bestillingspriser, og som krever at ett eller flere leverandørfakturaantall samsvarer med ett eller flere produktkvitteringsantall.

Se også

antall

bestilling

kontrollpolicy

leverandørfaktura

pris

produktkvittering

trinn

En operasjon i en oppgave som driver en aktivitet videre mot fullføring.

Se også

aktivitet

fremgangsmåte

oppgave

prosedyre

prosess

type

Skjema eller en struktur som skiller en bestemt klasse objekter.

Typehierarkileser for MorphX

En visning som viser strukturen for den valgte klassenoden for applikasjonsobjekttreet (AOT) og dets arvehierarkier.

Se også

Applikasjonsobjekttre

Til toppen

U

UBL

Et språk som definerer XML-forretningsdokumenter som vedlikeholdes av organisasjonen OASIS (Advancement of Structured Information Standards).

Se også

forretningsdokument

underfinansjournaloppføring

En journaloppføring i loggen i en underfinansjournal.

Se også

Journalen

journaloppføring

underleveringsprosent for bestilling

Hvor mange prosent antallet på produktkvitteringen kan være under bestillingsantallet.

Se også

antall

bestilling

overleveringsprosent for bestilling

produktkvittering

underordnet tabell

En tabell som har en underordnet rolle når den deltar i en integritetsrelasjon med en annen tabell, og med attributtverdier for sekundærnøkkel som er overført fra tabellen som har den overordnede rollen i relasjonen.

Se også

rolle

sekundærnøkkel

Universal Business Language

Et språk som definerer XML-forretningsdokumenter som vedlikeholdes av organisasjonen OASIS (Advancement of Structured Information Standards).

Se også

forretningsdokument

uoppfordret leverandør

En leverandør som søker å levere produkter til én eller flere juridiske enheter uten å svare på en formell eller uformell forespørsel.

Se også

godkjent leverandør

juridisk enhet

leverandør

potensiell leverandør

produkt

sperret leverandør

urealisert fortjeneste

Forventet økning av verdien av et anleggsmiddel, beregnet som forskjellen i verdien av anleggsmidlet når to økonomiske hendelsene oppstår, og når forkjellen anerkjennes som en forventet økning i rikdom, når den andre hendelsen oppstår.

Se også

eiendeler

økonomisk hendelse

urealisert mva

Beregnet mva-beløp som ikke forfaller før fakturaen er betalt. Dette beløpet posteres til en urealisert mva-konto, og kan bare kreves etter mottak av en kvitterings-/avgiftsfaktura eller en mva-faktura.

urealisert mva for salg

Beregnet mva-beløp som ikke forfaller før fakturaen er betalt. Dette beløpet posteres til en urealisert mva-konto for salg, og kan bare kreves etter at en kvitterings- eller avgiftsfaktura er skrevet ut.

urealisert tap

Forventet reduksjon av verdien av et anleggsmiddel, beregnet som forskjellen i verdien av anleggsmidlet når to økonomiske hendelsene oppstår, og når forkjellen anerkjennes som en forventet reduksjon i rikdom, når den andre hendelsen oppstår.

Se også

eiendeler

økonomisk hendelse

use tax

En produksjonsavgift pålagt produkter i USA der en merverdiavgift ikke er pålagt.

Se også

mva

produkt

utenlandsk valutaenhet

Valutaenhet for et land/område som ikke er den primære juridiske enhetens funksjonelle valuta.

Se også

basisvalutaenhet

funksjonell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

regnskapsvalutaenhet

systemvalutaenhet

tilbudsvalutaenhet

transaksjonsvalutaenhet

valuta

valutaenhet

utførelseskonto for arbeidsflyt

En brukerkonto som er tildelt rettigheter for å utføre arbeidsflyter.

Se også

arbeidsflyt

utgift

En kostnad eller utgift som brukes opp i løpet av en regnskapsperiode.

Se også

kostnad

utgift

utgift

Kostnad som utløper når fordelene som pådro kostnadene mottas i løpet av en regnskapsperiode.

Se også

kostnad

utgiftsprodukt

Et mottatt produkt som er et gjeldende aktiva, ikke sperret for salg eller forbrukt i produksjonen, som ikke har noen lagerkontrollpolicy som krever sporing av antall, eller beholdningskontrollpolicy som krever sporing av lagerverdi, og som ikke har noen regnskapspolicy som krever registrering av kostnaden som en utgift.

Se også

antall

eiendeler

kostnad

lager

policy

produkt

regnskapspolicy

utgift

utgiftssyklus

Et gjentakende sett med innkjøps-, mottaks-, betalings- og overføringsaktiviteter som reguleres av én eller flere parter som deltar i utvekslings- og og ikke-utvekslingstransaksjoner.

Se også

forvaltningssyklus for menneskelig kapital

inntektssyklus

konverteringssyklus

regnskapssyklus

utgående mva

Skatter og avgifter for organisasjonens salg, som er pålagt salgsprisen.

utgående port

En port for betjening av utgående forespørsler.

Se også

innkommende port

port

utligning

Prosessen med å spore antallet av en ønsket var til kilden.

Se også

antall

vare

utligningshendelse

En ressursflythendelse som signaliserer behov for et produkt.

Se også

forretningshendelse

produkt

utløpsdato

Datoen da noe ikke lenger er gyldig.

utsetting

Praksis med å sette ut tjenesteaktiviteter til leverandører.

Se også

leverandør

tjeneste

uttaksseddel

En rapport som genereres av en deponent når varene er levert til en depositar for lagring.

utvidet pris

Prisen på et produktantall, uttrykt i innkjøpsenheter som er beregnet fra salgsenhetsprisen, multipliseres med produktantallet i innkjøpsenheter, delt på salgsenhetens antall.

Se også

antall

innkjøpsenhet

pris

produkt

salgsenhet

Til toppen

V

valuta

Et middel vor utveksling i sirkulasjon som ikke er begrenset til penger.

Se også

penger

valutaenhet

En separat inndeling av valutaverdi.

Se også

basisvalutaenhet

funksjonell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

regnskapsvalutaenhet

systemvalutaenhet

tilbudsvalutaenhet

transaksjonsvalutaenhet

utenlandsk valutaenhet

valuta

valutakode

En alfanumerisk identifikator som representerer en valutaenhet.

Se også

valuta

valutaenhet

valutakurs

Verdien for én valutakursenhet i forhold til en annen valutakursenhet.

Se også

valutaenhet

valutakursjustering

En endring til et konvertert pengebeløp når valutakursen mellom tilbudsenheten og basisenheten endres.

Se også

valutakurs

Valutakurstypen

En klassifisering som grupperer valutakurser.

Se også

klassifisering

valutakurs

vare

En materiell eller immateriell ting.

Se også

høyre

produkt

tjeneste

vareflythendelse

Forekomsten av en handling som registrerer inndata og utdata fra lager i butikker, buffere, køer og kontoer.

Se også

handling

konto

lager

Vareforbruk

En regnskapskategori som brukes til å summere de økonomiske konsekvensene av å produsere produkter og ha beholdning.

Se også

beholdning

produkt

regnskapskategori

varefordelingsnøkkel

En produktfamiliegruppering som brukes for prognose og behovsplanlegging.

varekodehierarki

Et kategorihierarki som sorterer kategorier som opprettes fra artikkelkoder.

Se også

kategori

kategorihierarki

varer i arbeid

Materiale som befinner seg i et ledd av produksjonsprosessen, fra råvarer som er tilordnet en produksjonsordre, til et ferdigprodusert produkt som er klart til å legges til i beholdningen.

varer i transitt

Varer som har blitt fordelt fra forsendelsesstedet, men ikke er mottatt ennå på leveringslokasjonen.

varerelasjon

En referanse til varetildelingsgruppen eller varen og dens produktdimensjoner i en kanban-regel.

Se også

Kanban-regel

produktdimensjon

referanse

vare

variabel kompensasjon

Kompensasjon, avhengig av skjønn, ytelse eller resultater, som tildeles en ansatt av en organisasjon.

Se også

ansatt

direkte kompensasjon

fast kompensasjon

indirekte kompensasjon

kompensasjon

organisasjon

variabel vekt

Faktisk eller pålydende vekt av en salgsvare eller lagervare.

Se også

lagervare

salgsvare

varians

Forskjellen mellom to verdier, for eksempel forskjellen mellom beregnede og faktiske utgifter.

varians

Forskjellen mellom en forventet og en faktisk økonomisk ressurs.

Se også

økonomisk ressurs

variantkonfigurasjonsteknologi

En metode for modellering av produktstandarder og søking etter produktvariantkonfigurasjoner.

Se også

produktstandard

produktvariant

varsel

En klasse med varsel om betydning til en bruker. En varselmelding er en varsling som genereres av en brukerdefinert regel utformet for å varsle en bruker om en hendelse, tilstand eller status.

Se også

hendelse

regel

status

varsling

varsling

Kommunikasjon generert av forekomsten av hendelsen at et system eller en bruker sender asynkront til mottak. En varslingsmelding er en kommunikasjon som er ment å bli lest av en mottaker.

Se også

hendelse

varsel

veksel

Et kildedokument som dokumenterer en ubetinget forespørsel til en tredjepart om å betale en andrepart på forespørsel.

Se også

kildedokument

part

vektmotor

En motor som kalles automatisk når volumet til en pakke ikke er proporsjonalt med vekten.

venter på lukking

Tilstanden når perioden eller driftsprosessen kan bare gå over til en lukket status, eller når et kildedokument bare kan gå over til en lukket status.

Se også

kildedokument

lukket

statlig

verdistrøm

En driftsenhet som styrer én eller flere produksjonsflyter.

Se også

driftsenhet

produksjonsflyt

videresendingsbane

En serie med videresendingshandlinger for arbeidsflyt som kan utføres for å fullføre et arbeidselement i en arbeidsflyt når den ikke kan fullføres av personen som er tilordnet.

Se også

videresendingshandling for arbeidsflyt

videresendingshandling for arbeidsflyt

En automatisk arbeidsflythandling som utføres når et arbeidselement for arbeidsflyt ikke fullføres av gjeldende tilordnet person.

Se også

arbeidsflyt

Til toppen

X

X++

Det objektorienterte programmeringsspråket som brukes til å utvikle programvare for Microsoft Dynamics AX-programmet.

x-rapport

Type rapport som er generert for å registrere gjeldende salgstotaler for en bestemt kasse.

Se også

rapport

Til toppen

Y

yrkesskade

En skade som skyldes en ulykke i arbeidsmiljøet.

Se også

yrkessykdom

yrkessykdom

En sykdom forårsaket av å ha blitt utsatt for miljøfaktorer i arbeidsmiljøet.

Se også

yrkesskade

Til toppen

Z

z-rapport

Type rapport som er generert for å registrere gjeldende salgstotaler for en bestemt kasse og lukke det gjeldende arbeidsskiftet.

Se også

rapport

Til toppen

Ø

økonomimodul

Journalen med debet- og kreditoppføringer som er klassifisert ved hjelp av kontoene som vises i en kontoplan.

Se også

konto

kontoplan

registrere

økonomisk hendelse

Forekomsten av en økonomisk utvekslingshandling i et økonomisk system.

Se også

forretningshendelse

handling

regnskapshendelse

økonomisk ressurs

Ressurs som er brukt, produsert og brukt for å tilføre verdi til organisasjonens produktleveringsaktiviteter.

Se også

aktivitet

organisasjon

ressurs

økosfære

Miljøet generelt, som vanligvis regnes som luft, vann eller jord.

ønsket leveringsdato

Datoen da den selgende parten bør sende varene for å oppfylle kundens eller leverandørens ønskede mottaksdato.

Se også

leverandør

vare

Til toppen

Å

åpen

Tilstanden i en periode der aktivitet kan inntreffe, tilstanden for en driftsprosess og statusen for et kildedokument.

Se også

aktivitet

kildedokument

lukket

prosess

på vent

statlig

status

åpen regnskapsperiode

Statusen for en regnskapsperiode som tillater bruken som en tidsperiodeklassifiserer for kontooppføringer.

Se også

konto

lukket regnskapsperiode

regnskapsperiode

sperret regnskapsperiode

statlig

åpen

åpningssaldo

Saldoen på en konto i begynnelsen av regnskapsperioden.

Se også

konto

regnskapsperiode

saldo

årsavslutning

En regnskapsprosess som skjer på slutten av regnskapsåret og brukes til å overføre saldoene for de midlertidige eiernes egenkapitalkontoer til de permanente eiernes egenkapitalkonto, for å overføre avslutningskontosaldoer fra én regnskapsperiode til åpningskontosaldoer i etterfølgende regnskapsperiode, og for å generere regnskapsoppgjør.

Se også

balansekonto

overføre

regnskapsoppgjør

regnskapsår

saldo

Til toppen