oversikt over Azure Data Lake Storage Gen2 kobling

Azure Data Lake Storage Gen2-koblingen støttes i Data Factory for Microsoft Fabric med følgende funksjoner.

Viktig

Microsoft Fabric er for øyeblikket i PREVIEW. Denne informasjonen er knyttet til et forhåndsutgitt produkt som kan endres vesentlig før det utgis. Microsoft gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til informasjonen som er oppgitt her. Se Azure Data Factory dokumentasjon for tjenesten i Azure.

Funksjoner som støttes

Funksjoner som støttes Gateway Godkjenning
Kopier aktivitet (kilde/mål) Ingen Nøkkel
OAuth2
Tjenestekontohaver
Delt tilgangssignatur (SAS)
Oppslagsaktivitet Ingen Nøkkel
OAuth2
Tjenestekontohaver
Delt tilgangssignatur (SAS)
GetMetadata-aktivitet Ingen Nøkkel
OAuth2
Tjenestekontohaver
Delt tilgangssignatur (SAS)

Neste trinn