Del via


Oversikt over Data Warehouse-kobling

Data Warehouse-koblingen støttes i Data Factory for Microsoft Fabric med følgende funksjoner.

Støtte i dataflyt gen2

Hvis du vil lære mer om hvordan du kobler til et datalager i Dataflyt gen2, kan du gå til Konfigurere tilkoblingen i Dataflyt gen2.

Støtte i datasamlebånd

Data Warehouse-koblingen støtter følgende funksjoner i datasamlebånd:

Støttede funksjoner Gateway Autentisering
Kopier aktivitet (kilde/mål) Ingen
Lokal
Brukergodkjenning
Oppslagsaktivitet Ingen
Lokal
Brukergodkjenning
GetMetadata-aktivitet Ingen
Lokal
Brukergodkjenning
Skriptaktivitet Ingen
Lokal
Brukergodkjenning
Lagret prosedyreaktivitet Ingen
Lokal
Brukergodkjenning

Hvis du vil lære mer om konfigurasjonen av kopieringsaktivitet for Data Warehouse i datasamlebånd, kan du gå til Konfigurer i en datasamlebåndkopiaktivitet.