Installer en annen versjon av SynapseML på Fabric

SynapseML er forhåndsinstallert på Fabric. Hvis du vil bruke en annen versjon, kan du installere den med %%configure.

Obs!

Fabric notebook støtter ikke offisielt %%configure for øyeblikket, og det finnes ingen garanti for serviceavtale eller fremtidig kompatibilitet med offisielle utgivelser.

Installer SynapseML med %%configure

Eksemplet installerer SynapseML v0.11.1 på Fabric.

%%configure -f
{
 "name": "synapseml",
 "conf": {
   "spark.jars.packages": "com.microsoft.azure:synapseml_2.12:0.11.1,org.apache.spark:spark-avro_2.12:3.3.1",
   "spark.jars.repositories": "https://mmlspark.azureedge.net/maven",
   "spark.jars.excludes": "org.scala-lang:scala-reflect,org.apache.spark:spark-tags_2.12,org.scalactic:scalactic_2.12,org.scalatest:scalatest_2.12,com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind",
   "spark.yarn.user.classpath.first": "true",
   "spark.sql.parquet.enableVectorizedReader": "false",
   "spark.sql.legacy.replaceDatabricksSparkAvro.enabled": "true"
 }
}

Kontroller SynapseML-versjon

import synapse.ml.cognitive
print(f"SynapseML cognitive version: {synapse.ml.cognitive.__version__}")
import synapse.ml.lightgbm
print(f"SynapseML lightgbm version: {synapse.ml.lightgbm.__version__}")

Neste trinn