Del via


Slik fungerer Direct Lake-modus med Power BI-rapportering

Når brukeren oppretter et lakehouse i Microsoft Fabric, klargjør systemet også det tilknyttede SQL-endepunktet og standard semantisk modell. Standard semantisk modell har måledata på toppen av lakehouse-data. Den semantiske modellen gjør det mulig for Power BI å laste inn data for rapportering.

Når en Power BI-rapport viser et element som bruker data, ber den om det fra den underliggende semantiske modellen. Deretter får den semantiske modellen tilgang til et lakehouse for å hente data og returnere dem til Power BI-rapporten. For effektivitet laster standard semantisk modell ofte forespurte data inn i hurtigbufferen og oppdaterer den ved behov.

Lakehouse bruker V-ordreoptimalisering på tabeller. Denne optimaliseringen muliggjør rask innlasting av data i den semantiske modellen og gjør den klar for spørring uten andre sorteringer eller transformasjoner.

Denne tilnærmingen gir enestående ytelse og muligheten til umiddelbart å laste inn store mengder data for Power BI-rapportering.

Skjermbilde av standard målside for semantisk modell.

Angi tillatelser for rapportforbruk

Standard semantisk modell henter data fra et lakehouse ved behov. For å sikre at dataene er tilgjengelige for brukeren som viser Power BI-rapporten, må nødvendige tillatelser på det underliggende lakehouse angis.

Ett alternativ er å gi brukeren Seer-rollen i arbeidsområdet og gi nødvendige tillatelser til data ved hjelp av SQL-sikkerhet. Brukeren kan også gis administrator-, medlems- eller bidragsyterrollen for å ha full tilgang til dataene.