Domener (forhåndsversjon)

I dag står organisasjoner overfor massiv vekst i data, og det er et økende behov for å kunne organisere og administrere disse dataene på en logisk måte som forenkler mer målrettet og effektiv bruk og styring.

For å møte denne utfordringen skifter organisasjoner fra tradisjonelle IT-sentriske dataarkitekturer, der dataene styres og administreres sentralt, til mer samlede modeller organisert i henhold til forretningsbehov. Denne forbundsdataarkitekturen kalles datanett. Et datanett er en desentralisert dataarkitektur som organiserer data etter bestemte forretningsdomener, for eksempel markedsføring, salg, personaladministrasjon og så videre.

For offentlig forhåndsversjon støtter Microsoft Fabrics datanettarkitektur primært organisering av data i domener og gjør det mulig for dataforbrukere å kunne filtrere og finne innhold etter domene. Fremtidige utgivelser vil muliggjøre forbundsstyring, noe som betyr at noen av styringene som for øyeblikket kontrolleres på leiernivå, vil gå over til kontroll på domenenivå, slik at hver forretningsenhet/avdeling kan definere sine egne regler og restriksjoner i henhold til de spesifikke forretningsbehovene.

Hva er Fabric-domener?

I Fabric er et domene en metode for logisk gruppering av alle dataene i en organisasjon som er relevant for et bestemt område eller felt. En av de vanligste bruksområdene for domener er å gruppere data etter forretningsavdeling, noe som gjør det mulig for avdelinger å administrere dataene i henhold til de spesifikke forskriftene, begrensningene og behovene.

Arbeidsområder er knyttet til domener for å gruppere data i domener. Når et arbeidsområde er knyttet til et domene, er alle elementene i arbeidsområdet også knyttet til domenet, og de mottar et domeneattributt som en del av metadataene. Under fabric offentlig forhåndsvisning, foreningen av arbeidsområder og elementene som er inkludert i dem med domener primært muliggjør en bedre forbruksopplevelse. I OneLake-datahuben kan brukere for eksempel filtrere innhold etter domene for å finne innhold som er relevant for dem. Heretter vil funksjoner for administrasjon og styring av data på domenenivå bli lagt til.

Viktige konsepter

Domeneroller

Det er tre roller involvert i domener:

 • Power BI-administrator (eller nyere): Power BI-administratorer kan opprette og redigere domener, angi domeneadministratorer og domenebidragsytere og knytte arbeidsområder til domener. Power BI-administratorer kan også se alle definerte domener på Domener-siden i administrasjonsportalen, og de kan redigere og slette domener.

 • Domeneadministrator: Ideelt sett er domeneadministratorene for et domene bedriftseiere eller utpekte eksperter. De bør være kjent med dataene på sitt område og forskrifter og restriksjoner som er relevante for dem.

  Domeneadministratorer har tilgang til Domener-siden i administrasjonsportalen, men de kan bare se og redigere domenene de er administratorer for. Domeneadministratorer kan oppdatere domenebeskrivelsen, definere/oppdatere domenebidragsytere og knytte arbeidsområder til domenet. De kan også definere og oppdatere domenebildet og overstyre leierinnstillinger for bestemte innstillinger som leieradministratoren har delegert til domenenivået. De kan ikke slette domenet, endre domenenavnet eller legge til/ slette andre domeneadministratorer.

 • Domenebidragsyter: Domenebidragsytere er administratorer for arbeidsområder som er autorisert av domenet eller Power BI-administratoren til å knytte arbeidsområdene de er administratorer for, til et domene, eller for å endre gjeldende domenetilknytning.

  Domenebidragsytere knytter til arbeidsområdene de er administrator for, i innstillingene for selve arbeidsområdet. De har ikke tilgang til Domener-siden i administrasjonsportalen.

  Obs!

  Husk at for å kunne knytte et arbeidsområde til et domene, må en domenebidragsyter være administrator for arbeidsområdet (det vil si ha Admin rolle i arbeidsområdet).

Domenebilde

Når brukere ser etter dataelementer i OneLake-datahuben, vil de kanskje bare se dataelementene som tilhører et bestemt domene. For å gjøre dette kan de velge domenet i domenevelgeren på datahuben for å vise bare elementer som tilhører dette domenet. Hvis du vil minne dem på hvilke dataelementer de ser for domenet, kan du velge et bilde for å representere domenet. Når domenet er valgt, blir bildet deretter en del av temaet for datahuben, som illustrert i illustrasjonen nedenfor.

Skjermbilde av OneLake-datahuben med et domenebilde.

Opprette et domene

Hvis du vil opprette domene, må du være en Power BI-administrator.

 1. Åpne administrasjonsportalen, og velg Domener.

 2. Velg Opprett nytt domeneDomener-siden som åpnes.

  Skjermbilde av domenesiden.

 3. Angi et navn (obligatorisk) og en beskrivelse for domenet på konfigurasjonssiden for det nye domenet.

  Skjermbilde av inndelingen nye detaljer for domener.

 4. Velg Bruk. Domenet opprettes, og du kan fortsette å konfigurere domenet som beskrevet i avsnittene nedenfor.

Konfigurere et domene

Power BI og domeneadministratorer kan konfigurere et domene på domenets konfigurasjonsside. Hvis du vil gå til domenets konfigurasjonsside, går du til administrasjonsportalen, velger Domener og velger deretter domenet du vil konfigurere.

Skjermbilde som viser domenesiden for valg av domene som skal konfigureres.

Domeneadministratorer ser bare domener de er administratorer for.

Rediger navn og beskrivelse

Power BI-administratorer kan redigere navn- og beskrivelsesfeltene. Domeneadministratorer kan bare redigere beskrivelsesfeltet.

 1. Utvid delen Navn og beskrivelse, og gjør ønskede endringer.

  Skjermbilde som viser domenenavn og beskrivelsesfelt.

 2. Når du er ferdig, velger du Bruk.

Velg et domenebilde

Utvid domenebildedelen, og velg Velg et bilde. I fotogalleriet som dukker opp, kan du velge et bilde eller en farge for å representere domenet i OneLake-datahuben når domenet er valgt.

Skjermbilde som viser bildegalleriet for domener.

Angi domeneadministratorer

Hvis du vil angi domeneadministratorer, må du være en Power BI-administrator.

 1. Utvid domeneadministratordelen, og angi hvem som skal kunne tilordne arbeidsområder til domenet. Du kan angi alle i organisasjonen (standard), bare bestemte brukere/grupper, eller du kan bare tillate leieradministratorer og bestemte domeneadministratorer å knytte arbeidsområder til domenet.

  Skjermbilde som viser spesifikasjonsdelen for domeneadministratorer.

 2. Velg Bruk.

Angi domenebidragsytere

Hvis du vil angi domenebidragsytere, må du være domeneadministrator for domenet eller en Power BI-administrator.

 1. Utvid inndelingen Domenebidragsytere, og angi hvem som skal kunne tilordne arbeidsområder til domenet. Du kan angi alle i organisasjonen (standard), bare bestemte brukere/grupper, eller du kan bare tillate leieradministratorer og bestemte domeneadministratorer å knytte arbeidsområder til domenet.

  Skjermbilde som viser spesifikasjonsdelen for domenebidragsyter.

 2. Velg Bruk.

Obs!

For at domenebidragsytere skal kunne knytte arbeidsområdene sine til domenene sine, må de ha en administratorrolle i arbeidsområdene de prøver å knytte til domenet.

Tilordne arbeidsområder til domenet

Power BI-administratorer og domeneadministratorer kan knytte arbeidsområder til domenet på domenene.

 1. Utvid arbeidsområdene i denne domenedelen . Hvis noen arbeidsområder er knyttet til domenet, vil de bli oppført her.

 2. Velg Tilordne arbeidsområder.

  Skjermbilde som viser koblingen Tilordne arbeidsområder.

 3. Velg hvordan arbeidsområdene skal tilordnes, i ruten Tilordne arbeidsområder til dette domenet som vises.

  Skjermbilde som viser sideruten Tilordne arbeidsområder.

 • Tilordne etter arbeidsområdenavn

  • Noen organisasjoner har navnekonvensjoner for arbeidsområder som gjør det enkelt å identifisere dataenes forretningskontekst.
  • Du kan søke etter og velge flere arbeidsområder samtidig
  • Hvis et arbeidsområde allerede er knyttet til et annet domene, ser du et ikon ved siden av det bestemte navnet. Hvis du velger å fortsette handlingen, vises en advarsel, men du kan fortsette og overstyre den forrige tilknytningen.
 • Tilordne etter arbeidsområdeadministrator

  • Du kan velge bestemte brukere eller sikkerhetsgrupper i henhold til forretningsstrukturen. Når du bekrefter valget, vil alle arbeidsområdene brukerne og sikkerhetsgruppene er administratorer for, være knyttet til domenet.
  • Denne handlingen utelater Mine arbeidsområder.
  • Hvis noen av arbeidsområdene allerede er knyttet til et annet domene, vises en advarsel, men du kan fortsette og overstyre den forrige tilknytningen.
  • Denne handlingen påvirker bare eksisterende arbeidsområder. Det påvirker ikke arbeidsområder som de valgte brukerne oppretter etter at handlingen er utført.
 • Tilordne etter kapasitet

  • Noen organisasjoner har dedikert kapasitet per avdeling/forretningsenhet.
  • Du kan søke etter og velge flere kapasiteter samtidig. Når du bekrefter valget, knyttes alle arbeidsområdene som er knyttet til de valgte kapasitetene, til domenet.
  • Hvis noen av arbeidsområdene allerede er knyttet til et annet domene, vises en advarsel, men du kan fortsette og overstyre den forrige tilknytningen.
  • Denne handlingen utelater Mine arbeidsområder.
  • Denne handlingen påvirker bare eksisterende arbeidsområder. Det påvirker ikke arbeidsområder som er tilordnet de angitte kapasitetene etter at handlingen er utført.

Hvis du vil oppheve tilordningen av et arbeidsområde i arbeidsområdene i denne domenedelen, holder du pekeren over oppføringen for arbeidsområdet og velger ikonet som ikke er tilordnet, som vises. Hvis du vil oppheve tilordningen av flere arbeidsområder om gangen, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av navnene på arbeidsområdet, og deretter velger du Fjern tilordning-knappen over tabellen.

Neste trinn