Fastslå relevante prosesser for regresjonsgjenkjenning

Hvis du vil identifisere regresserte prosesser i hvert program, bør ulike typer ytelsestellere for hver prosess som kjører på en virtuell maskin under en testkjøring, spores. Analyse av en ytelsesregresjon innebærer vurdering av variabler for mange prosesser under programtesting. Slik gjør saken for å avgjøre hvilke som er relevante for overvåking.

Testbasen bruker en gjensidig algoritme for informasjonsrangering for å avgjøre hvilke prosesser som er relevante for et gitt program. Både programmet og prosessen kan betraktes som en type diskret tilfeldig variabel. Tilknytningen av de to tilfeldige variablene måles ved hjelp av betinget sannsynlighet for relevans. Prosesser vises for øyeblikket ikke basert på relevans.

Hvis du vil lære mer om gjensidig informasjonsrangering og hvordan den brukes i Test Base-tjenesten , kan du se: Infinite Segmentation: Scalable Mutual Information Ranking on Real World Graphs.

Obs!

Fanen Pålitelighet kan du legge til et delsett av prosesser som kan overvåkes sammen med relevante prosesser for analyse av minne- og CPU-regresjon. Favorittprosesser som velges manuelt, anses som relevante av testbasen og inkluderes i beregningen av minne- og CPU-regresjoner.