Program-/testregler

Alle programmer eller tester i testbasen må overholde følgende regler:

Test basismapper

Følgende mapper brukes av infrastrukturen for testbasen:

 • %SYSTEMDRIVE%\USL
 • %SYSTEMDRIVE%\EtlExport
 • %SYSTEMDRIVE%\Ffmpeg
 • %SYSTEMDRIVE%\Overvåking
 • %SYSTEMDRIVE%\powershell-yaml
 • %SYSTEMDRIVE%\ProcMon
 • %SYSTEMDRIVE%\PSTools
 • %SYSTEMDRIVE%\TokenProviderTool
 • %SYSTEMDRIVE%\USLPowershellModules
 • %SYSTEMDRIVE%\UtcUtil
 • %SYSTEMDRIVE%\WPT
 • %SYSTEMDRIVE%\WULogs

Viktig

Unngå følgende:

 • Blokkerer kjøringen av en prosess fra disse mappene. Hvis programmet er programvare for skadelig programvare, konfigurerer du appinstallasjonen til å tillate uhindret kjøring av alle prosesser fra disse mappene.
 • Tukle med noen av disse mappene.

Test basisregisternøkler

Programmene/testene bør ikke slette eller endre noen registernøkler relatert til:

 • Windows-telemetrinivå
 • Fjerner TLS 1.2