Del via


Tidsvelgerkontroll i kort

Et felt der brukere kan velge et klokkeslett.

Egenskaper

Plassholder – Beskrivelse av de ønskede inndataene. Vises når det ikke er gjort noen valg.

Etikett – Etikett for disse inndataene.

Standardverdi – Den første verdien for dette feltet uttrykt i TT:MM.

Synlig i utgangspunktet – Hvis Usann, fjernes dette elementet fra det visuelle treet.

Maksimumsverdi – Tips om maksimumsverdi uttrykt i TT:MM (kan bli ignorert av noen klienter).

Minimumsverdi – Tips om minimumsverdi uttrykt i TT:MM (kan bli ignorert av noen klienter).

Mellomrom – Kontrollerer avstanden mellom denne kontrollen og den foregående kontrollen.

Delelinje – Når sann er valgt, tegnes det en skillelinje øverst i kontrollen.

Høyde – Angir høyden på kontrollen.

Feilmelding – Feilmelding som skal vises når inndataene som angis, er ugyldige.

Obligatorisk felt – Om disse inndataene er obligatoriske eller ikke.

Gjenta for hver – Datakilden som brukes til å vise flere forekomster av denne kontrollen. Finn ut hvordan du bruker Gjenta for hver.

Vis når – Uttrykk for betinget oppsett.