Del via


Arbeid med repeterende kontroller i kort

Databinding brukes til å gjenta kontroller for en tabellvariabel ved hjelp av den avanserte egenskapen Repeat for every.

Hvis du for eksempel har en tabell fruits bundet til matrisen ["apples", "oranges", "pears"], kan du legge til en tekstetikettkontroll og sette egenskapen Repeat for every til fruits og egenskapen Text til ThisItem.Value. Når det er åpnet, viser kortet tre tekstetiketter med hver av strengene i tabellen.

Skjermbilde av et kort med en tabell med verdiene «epler», «appelsiner» og «pærer» i en kolonne.

Det samme databindingsmønsteret for tabeller kan brukes med andre kontroller og i kolonnesett og beholdere.