Del via


Arbeide med virksomhetssystemer

Når du har behov for å arbeide og integrere med eksisterende virksomhetssystemer, for eksempel SAP og Oracle, må du søke etter samarbeid og kundestøtte fra IT-administrasjonsområdet eller teamet som er ansvarlig for systemet.

Selv om du ikke er i en teknisk rolle, kan du lese denne delen for å forstå noen av tingene som vanligvis må tas med i betraktningen ved integrering med bedriftssystemer.

Hyppighet og tid for dataintegrering

Når du integrerer med andre systemer, må du vurdere hyppigheten av integrering og ta tidssoner i betraktning hvis integrasjonen har brukstilfeller som krysser tidssoner. Frekvensen av integrasjonen avhenger av to aspekter: datavolum og de tidsrelaterte kravene til virksomheten.

Metode for integrering med bedriftssystemer

Det finnes flere måter å integrere virksomhetssystemer på:

  • Database-integrering er en direkte integrering med en database. Dette er ikke en svært vanlig måte å integrere med eksterne systemer på, fordi det er en risiko for å eksponere data.

  • API-integrering er en metode for å integrere med systemer ved hjelp av API-er. De fleste nettsystemer gir API-er til å integrere med, men noen gjør det ikke.

  • Fil-integrering er en metode for å integrere med andre systemer ved hjelp filer. Ett system eksporterer en datafil. Denne filen kan være i CSV, TSV, XML eller andre formater. Systemet det integrerer med, registrerer enten at det er en ny fil, eller at den er konfigurert med en tidtaker for å skanne regelmessig for å kontrollere om det finnes nye filer, og deretter importere filen som ble eksportert. Denne metoden brukes i situasjoner der det ikke er mulig å få tilgang til datakilde direkte via database eller API-er.

Koble til lokale systemer

En lokal datagateway gjør det mulig for apper og tjenester å koble seg til systemer som ikke er åpne for Internett på en sikker måte. Konfigurasjonen foregår enkelt ved å bruke et installasjonsprogram, men det er flere faktorer å vurdere:

  • Nettverksbåndbredde for datasenteret eller serverplasseringen

  • Databasejustering for datakilden

  • Serverspesifikasjon av lokale systemer

  • Volum og hyppighet for dataoverføring

Nettverksbåndbredde for datasenteret eller serverplasseringen

Hastigheten til appen avhenger av om nettverksbåndbredden mellom det lokale datasenteret eller serveren og skytjenesten er tilstrekkelig. Hvis mange personer bruker appen samtidig, vil utilstrekkelig båndbredde føre til at appen tar lang tid på å reagere. Mer informasjon: Krav til nettapp

Du kan finne ut nettverkshastigheten i organisasjonen ved å bruke Network Speed Test fra Microsoft Store (gratis) og diagnoseverktøyene som er spesifikke for modelldrevne apper.

Databasejustering for datakilden

Databasejustering spiller også en viktig rolle, spesielt hvis du skal koble til en datakilde som inneholder store mengder data. Du kan fort støte på problemer hvis du har opprettet en app som bruker data på en måte som det ikke var brukt før.

Anta for eksempel at det eksisterende kundebehandlingssystemet optimaliseres for søking ved hjelp av fornavn, etternavn og e-postadresse, men du har opprettet en ny app som søker ved hjelp av telefonnummer. Dataene er ikke indeksert for å hjelpe appen med å søke på en effektiv måte.

Indeksering gjør det enklere for apper å søke raskere, og når en oppføring mangler, tar det lengre tid å søke etter og søke etter data. Det kan hende du må kontakte IT-teamet for datakilden for å drøfte hvordan du får tilgang til dataene og legger til flere indekser. For mer informasjon om indeksering med SQL Server, kan du se Veiledning for SQL Server-indeksarkitektur og -utforming.

Serverspesifikasjon av lokale systemer

Et annet aspekt å ta i betraktning er serverkonfigurasjonen som håndterer den lokale gatewayen. Hvis du har for mange brukere som har tilgang til appen samtidig, kan det hende at serveren ikke kan håndtere alle forespørslene. I slike situasjoner bør du vurdere å konfigurere den lokale gatewayen til flere servere for å danne en klynge. Mer informasjon: Administrer lokale datagateway-klynger med høy tilgjengelighet og belastningsfordeling

Volum og hyppighet for dataoverføring

For forespørsler med høyt volum kan en tilnærming som dataflyter gi bedre ytelse, samtidig som det fortsatt er mulig å integrere med lokale data.

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).