Del via


Bildeegenskaper i Power Apps

Konfigurer grafikkelementer i appen din, blant annet bilder, foto og elementer i en pennekontroll.

BackgroundImage – navnet på en bildefil som vises i bakgrunnen på en skjerm.

  • Gjelder for Skjerm-kontrollen.

Bilde – navnet på bildet som vises i en bilde-, lyd- eller mikrofonkontroll.

ImagePosition – plasseringen (Fyll, Tilpass, Strekk, Side ved side eller Midtstill) av et bilde på en skjerm eller en kontroll hvis det ikke har samme størrelse som bildet.

  • Fyll – Fyller hele den angitte størrelsen med bildet. Skalerer bildet proporsjonalt. Beskjærer bildet etter behov.
  • Tilpass – Tilpasser hele bildet til den angitte størrelsen. Skalerer bildet proporsjonalt. Beskjærer ikke bildet.
  • Strekk – Fyller hele den angitte størrelsen med bildet. Strekker bildet uforholdsmessig etter behov. Beskjærer ikke bildet.
  • Flis – Gjentar bildet over kontrollen til den angitte størrelsen. Skalerer ikke bildet. Beskjærer bildet etter behov.
  • Midtstill – Plasserer bildet midt i kontrollen. Skalerer ikke bildet. Beskjærer bildet etter behov.

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).