Del via


Bruk Copilot-svarkontrollen for lerretsapper (forhåndsversjon)

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Utviklere kan bruke Copilot-svarkontrollen til å angi forhåndsdefinerte spørsmål som sluttbrukere kan bruke til å få KI-generert informasjon med ett klikk. Kontrollen drives av Microsoft Copilot og er laget for at mobilbrukere umiddelbart skal få svar på vanlige spørsmål.

Svar som vises på mobil

Aktiver Copilot-svarkontroll for miljøet ditt

En administrator må først aktivere funksjonen La lerretsredigerere sette inn Copilot-svarkomponenten, slik at brukere kan få et KI-basert svar på en forhåndsdefinert dataspørring i miljøet for at brukere skal kunne bruke Copilot-svarkontrollen i en lerretsapp.

Denne innstillingen finner du i administrasjonssenteret for Power Platform ved å gå til Miljøer > [velg et miljø] > Innstillinger > Produkt > Funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle funksjonsinnstillinger.

Aktiver svarkontroll for Copilot-svarkontroll i administrasjonssenteret for Power Platform

Legg til Copilot-svarkontroll

Med lerretsappen åpner du for redigering i Power Apps Studio:

 1. På kommandolinjen velger du Sett inn og deretter et av følgende alternativer:

  • Moderne > Copilot-svar (forhåndsversjon)
  • Klassisk > Copilot-svar (forhåndsversjon)

  Sett inn svarkontroll

 2. Når kontrollen Copilot-svar (forhåndsversjon) legges til i lerretsappen, velger du en datakilde fra ruten. Copilot støtter bare Dataverse-tabeller.

  Velg datakilde

 3. Velg Egenskaper-fanen i ruten for kontrollegenskaper.

 4. Angi Tittel, Spørsmål for Copilot og Vis svar for spørsmålet, i egenskapene. Du kan også redigere andre kontrollegenskaper etter behov.

  Egenskaper for svarkontroll

 5. Når du er ferdig, lagrer og publiserer du appen.

Bruk Copilot-svarkontroll

Sluttbrukere kan generere svar på nytt og gi tilbakemelding om kvaliteten på svarene.

Følg denne fremgangsmåten for å se svar som genereres av Copilot-svarkontrollen:

 1. Åpne en lerretsapp i mobilversjonen av Power Apps, og gå til Copilot-svarkontrollen i appen.

 2. Velg Send i Copilot-svarkontrollen.

  Bruk Copilot-svarkontroll på mobil