Del via


Bygg en app i tre trinn (forhåndsversjon)

[Dette emnet inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen, og kan bli endret.]

Denne interaktiv opplevelse veileder nye opprettere gjennom opprettingen av en modelldrevet app. Ved hjelp av den moderne apputformingen kan alle raskt opprette en app i tre enkle trinn.

Med denne opplevensen kan du ...

  1. Gi appen et navn.
  2. Opprette en side, og legge til den forhåndsvalgte tabellen på siden.
  3. Publisere og spille av appen.

Bygg en app i en tretrinnsopplevelse

Viktig

Dette er en forhåndsversjonsfunksjon. Mer informasjon: Modelldrevne apper og appadministrasjon

Slik fungerer det

Du ser banneret Lag en app på bare fem minutter på Power Apps-startsiden i miljøet når disse betingelsene er oppfylt:

  • Du har ikke tillatelse til å opprette en Microsoft Dataverse-database i miljøet.
  • Du har ikke opprettet og lagret en app i miljøet ennå.

Opprettere som ikke oppfyller disse betingelsene, kan oppleve denne funksjonen i et forhåndsvisningsmiljø ved å legge til denne parameteren på slutten av make.preview.powerapps.com URL-adressen: ?cdsCommon.forcePowerAppsFirstRunTour=true

Se også

Utforsk Power Apps gratis i 30 dager

Hva er modelldrevne apper i Power Apps?

Trinn for å bygge en modelldrevet app