Del via


Type skjemaer i modelldrevne apper i Power Apps

Det finnes ulike skjematyper, og hver type har en bestemt funksjonalitet eller bruk. Følgende tabell beskriver skjematypene som er tilgjengelige.

Skjematype Beskrivelse Mer informasjon
Hovedskjema Brukes i modelldrevne apper, Dynamics 365 for nettbrett og Dynamics 365 for Outlook.

Disse skjemaene omfatter hovedbrukergrensesnittet for å vise og samhandle med tabelldata.
Utformingshensyn for hovedskjemaer
Hurtigoppretting Brukes i modelldrevne apper, Dynamics 365 for nettbrett og Dynamics 365 for Outlook.

Når det gjelder oppdaterte tabeller, er disse skjemaene enkle og optimalisert for opprettelse av nye oppføringer.
Opprette og redigere hurtigopprettingsskjemaer
Hurtigvisning Brukes i modelldrevne apper, Dynamics 365 for nettbrett og Dynamics 365 for Outlook.

Når det gjelder oppdaterte tabeller, vises disse skjemaene i hovedskjemaet for å vise tilleggsdata for en rad som en oppslagskolonne henviser til i skjemaet.

Brukere kan vise data fra relaterte tabeller uten å måtte forlate skjemaet.
Opprette og redigere hurtigvisningsskjemaer
Kort Brukes i visninger for modelldrevne apper. Kortskjemaer er utformet for å vise informasjon i et komprimert format som passer for mobile enheter. Opprett et kortskjema

Siden hvert enkelt skjema har spesifikke behov, bruker du skjemaredigeringsprogrammet når du utformer skjemaer. Mer informasjon: Oversikt over brukergrensesnittet i skjemaredigeringsprogrammet

Skjemaeksempler

Her er eksempler på hver skjematype.

Hovedskjema

Hovedskjema

Hurtigoppretting

Hurtigopprettingsskjema

Hurtigvisning

Hurtigvisningsskjema

Kort

Kortskjema

Neste trinn

Oversikt over brukergrensesnittet i skjemaredigeringsprogrammet

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).