Del via


Legge til en omdirigerings-URL for en ny URL-adresse på en portal

Obs!

Fra og med 12. oktober 2022 er Power Apps-portaler Power Pages. Mer informasjon: Microsoft Power Pages er nå tilgjengelig (blogg)
Vi overfører og slår snart sammen Power Apps-portaldokumentasjonen med Power Pages-dokumentasjonen.

Kunder vil ofte ha en enkel nettadresse som omdirigerer til en side som er dypere i området, eller de vil tillate at eldre nettadresser brukes med området og automatisk omdirigere til en ny nettadresse i området. Sideomdirigeringer lar en innholdsforfatter angi en URL-adresse som når forespurt, omdirigeres permanent eller midlertidig til en bestemt side eller webfil. Disse nettadressene for omdirigering behandles separat fra sideinnholdet, slik at de ikke trenger å passe direkte i webhierarkiet.

Opprette en omdirigering

  1. Åpne Portalbehandling-appen.

  2. Gå til Portaler > Nettsted > Omdirigeringer.

  3. Velg Ny.

  4. Angi omdirigeringsinformasjonen som beskrevet nedenfor.

Navn Beskrivelse
Navn Det egendefinerte navnet på omdirigeringen. (Kan være hva som helst. Gjør det enkelt å gjenkjenne.)
Nettsted Nettstedet som omdirigeringen er knyttet til. (Området brukeren omdirigeres fra.)
Inngående URL-adresse Delvis nettadressen som skal omdirigeres.
Statuskode Ett av følgende: 302 (midlertidig omdirigering): returnerer statusen midlertidig omdirigering. Dette er standard. - 301 (permanent omdirigering): returnerer statusen permanent omdirigering, som angir at ressursen er flyttet permanent.
URL-adr. En ekstern URL-adresse det skal omdirigeres til. (Bruk denne hvis brukeren omdirigeres til en ekstern kobling utenfor nettstedet som er angitt ovenfor.)
Nettside En intern målnettside å omdirigeres til. (Bruk dette hvis brukeren omdirigeres til en side som er internt på nettstedet som er angitt ovenfor.)
Områdemarkør En intern målområdemarkør å omdirigeres til.
  1. Etter angivelse av alle obligatoriske felt og angivelse av en verdi for minst ett av feltene for URL-adresse, nettside eller områdemarkør, velger du Lagre.

    Omdirigere en kundeevaluering.

Bruke omdirigering

Når den innkommende nettadressen forespørres, omdirigeres nettleseren til nettadressen til målnettsiden for oppføringen den tilsvarende omdirigeringen.

For den innkommende nettadresseverdiene cs-survey med en målnettside satt til siden Kundestøtteundersøkelse, vil forespørselen:

https://customerportal.contoso.com/cs-survey

føre til at nettleseren ber om følgende nettadresse:

https://customerportal.contoso.com/surveys/customer-service-survey/

Advarsel

Det er et kjent problem der hvis du navigerer til den inngående siden ved hjelp av standard områdenavigasjon (navigasjonsmenyen som vises i overskriften på området), blir en / tilføyd i URL-adressen, for eksempel https://contoso.powerappsportals.com/cs-survey/, og den vil ikke omdirigere til mål-URL-adressen. Hvis du navigerer direkte til URL-adressen, for eksempel https://contoso.powerappsportals.com/cs-survey, vil omdirigeringen navigere deg til mål-URL-adressen.

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).