Del via


Forhindre at lerretsapper startes på nytt i mobilappen Power Apps

Når du kjører en lerretsapp på mobilversjonen av Power Apps, kan den startes på nytt av følgende årsaker:

  • Appen bruker for mye totalt minne.
  • Appen bruker for mye minne eller behandling om gangen.
  • Appen flyttes til bakgrunnen – enten når den bestemte appen bruker en opprinnelig kontroll (for eksempel Legg til bilde eller Strekkodeskanner), eller når Power Apps-mobilappen legges i bakgrunnen av brukeren.

Dette minnet og behandlingsbegrensningene, som er spesielt strenge når Power Apps-mobilappen kjører i bakgrunnen, pålegges av operativsystemet (Android eller iOS). Hvis appen bruker flere ressurser enn det som er tilgjengelig på enheten, tilbakestilles appen. Dette ligner på når du går til en stor, kompleks webside, webleseren opphever siden hvis den bruker for mye kapasitet.

På Android-enheter kan denne appen starte på nytt se ut som et krasj fordi appen er fullstendig lukket og brukeren tas med til startskjermen på enheten.

Bruk denne artikkelen til å lære hvordan du forhindrer at lerretsapper startes på nytt i mobilversjonen av Power Apps.

Forebyggende tips for sluttbrukere

Selv om de største forbedringene vanligvis gjøres av apputviklere, kan du her er noen tips som sluttbrukere kan bruke for å redusere forekomsten av omstart av apper:

  • I Power Apps-mobilappen på brukerprofilsiden, velger du Tøm hurtigbuffer for å fjerne lagrede data. Vær oppmerksom på at dette bare bør gjøres når sluttbrukeren har data som tømmer hurtigbufferen, fjerner eventuelle SaveData eller appbufre.
  • Sørg for at Power Apps-mobilappen er prioritert på Android-enheter. Se i enhetshåndboken for å fortsette å kjøre appen via innstillingene, for eksempel optimalisering av apparater og konfigurasjon av appkonfigurering.
  • Lukk alle andre apper enn Power Apps-mobilappen, og fjern alle ubrukte data fra enheten, for eksempel ubrukte apper eller bilder.
  • Hvis det er tungvint, kan du vurdere å bruke appen langsommere – stopp litt mellom skjermnavigasjon eller etter å ha tatt bilder eller lagret eller lastet inn data.

Forebyggende tips for apputviklere

De største minneforbedringene for å redusere antall appstarter kan gjøres av apputvikler. Når du oppretter en app, må du huske å optimalisere appen slik at den kjører på den laveste spesifikasjonsenheten som sluttbrukerne skal bruke og følge bestemte fremgangsmåter rundt ressurbruk.

Obs!

I og med at appstarter forårsakes av at operativsystemet begrenser minnemengden og behandler en app, kan det ta en kombinasjon av løsningene som foreslås nedenfor, for å redusere start av apper. Jo mer minne og behandling som kan reduseres, både totalt og samtidig, jo mindre sannsynlig er det at en omstart av appen er.

Tips

Du kan koble en mobilappøkt til Overvåk for å se hvor appen utfører kraftig behandling eller minneintensive operasjoner. Overvåk er et verktøy som gir utviklere en grundig oversikt over hva en app gjør og hvordan den gjør det ved å logge alle viktige aktiviteter som forekommer i appen når den kjører.

Problem Rotårsak Reduksjon
Appen startes på nytt når du laster inn en bestemt skjerm. Hvis en bestemt skjerm kjører for mange formler samtidig, kan appen behandle for mye og startes på nytt av operativsystemet. Begrens antall kontroller på en skjerm og antall formler som kjøres når skjermen lastes inn, noe som kan kreve oppdeling av skjermer.

Unngå kontrollavhengighet mellom skjermbilder.

Forhindre brukeren fra å handle når store behandlingsmengder utføres. Når for eksempel et stort galleri med flere filtre og oppslag lastes inn.

Vurder å bruke navngitte formler.

Vurder å bruke appinnstillingen Forsinket innlesing.
Appen starter på nytt etter flere skjermnavigasjoner. Minneinnløsningene skjer på skjermene, noe som fører til at minnebruken bygges opp når brukeren navigerer i appen. Slå på appinnstillingen Behold nylig viste skjermbilder i minnet. Dette øker den totale minnebruken på kort sikt fordi skjermen beholdes i minnet, på tvers av flere skjermnavigasjoner, og forhindrer minnelekkasjer.
Appen starter på nytt når du gjør SaveData/LoadData eller bruker datatilkoblinger. SaveData og datatilkoblinger øker det totale minnet som brukes av appen. SaveData er også en behandlingstung operasjon. Hvis du henter inn store mengder data i appen og lagrer data for bruk i frakoblet modus (spesielt medieinnhold og filer), kan det føre til at appen går over det tildelte minnet, noe som fører til at operativsystemet starter appen på nytt. Optimaliser datamengden i appen via datatilkoblinger og lagret via SaveData.

Reduser antall SaveData-oppkall der det er mulig.

Hvis du slår på appinnstillingen Eksplisitt kolonnevalg og slår av appinnstillingen Registrer omfang for én-til-mange- og mange-til-mange-relasjoner, kan dette også bidra til å redusere dataene som hentes inn i appen.
Appen starter på nytt når du bruker Kamera-kontrollen. Kamera-kontrollen lagrer det lagrede bildet til minnet. Dette kan øke minnebruken for appen, spesielt hvis det lagrede bildet lagres i variabler eller SaveData ved hjelp av OnStream-egenskapen. Ikke lagre bilder utover det som sist ble tatt.

Bruk Bilde i stedet for Strøm til bare å ta bilder når brukeren trykker på et kamera.

Hvis du må bruke Strøm, setter du egenskapen StreamRate så høyt som mulig for å redusere antall oppdateringer.
Appen starter på nytt når du bruker Legg til bilde-kontrollen. Legg til bilde-kontrollen lagrer det valgte medieinnholdet i minnet. På grunn av størrelsen på medieinnholdet kan dette føre til betydelig minnetrykk. Vurder å endre hvor medieinnholdet skal registreres.

Vurder å deaktivere egenskapen UseMobileCamera slik at brukere bare kan velge medier fra galleri/bildebibliotek.

Vurder å bruke attachment-kontrollen (som en del av et skjema) til bare å velge filer i stedet for å registrere dem med et kamera.

Vurder å bytte til Kamera-kontrollen.
Appen startes på nytt når du bruker innebygde kontroller som Legg til bilde, Strekkodeskanner/Reader, Vis i blandet virkelighet, Målekamera og andre. Innebygde kontroller kan plassere appen i bakgrunnen der operativsystemet har strengere begrensninger på minnet før du starter appen på nytt. Kontroller at alt minnet og den intensive behandlingen er fullført før du bruker disse kontrollene. Deaktiver for eksempel Legg til bilde-kontrollen til eventuelle SaveData-operasjoner er fullført.

Vurder å bytte til en annen kontroll, for eksempel Kamera i stedet for Legg til bilde.
Det skjer appomstarter for et delsett av enheter. Enheter har forskjellige mengder minne og behandling tilgjengelig. Som et eksempel er eldre enheter mer utsatt for omstart av apper på grunn av lavere tilgjengelig behandling.

Hvis andre apper kjører, kan det også redusere mengden behandling som er tilgjengelig. På samme måte kan andre apper som er installert, og mange bilder/medier som er lagret på enheten, oppta minne og redusere hva som er tilgjengelig for appen.
Se tipsene ovenfor til brukerne dine i delen Forebyggende tips for sluttbrukere.

Vurder å investere i enheter som oppfyller ytelsesbehovene til appen din.
Appomstarter fortsetter å skje. Minnebruken påvirkes av hvordan lerretsappen redigeres. Sørg for at appen følger de beste fremgangsmåtene, og at du kan sikre ytelse, redusere minnebruken og behandlingen. Optimaliser appen ved å følge de gode fremgangsmåtene nedenfor.

Gode fremgangsmåter ved bygging av gode apper