Del via


Vise brukerinformasjonen

Siden med brukerinformasjon viser nyttig informasjon om deg og organisasjonen. På siden kan du vise kontaktinformasjonen din, sikkerhetsrollen og informasjon om organisasjonen. Sikkerhetsrollen din avgjør om du kan gjøre endringer i brukerprofilen.

  1. Åpne appen, og øverste høyre hjørne på skjermen velger du Innstillinger knappen for brukerprofilinnstillinger. > Innstillinger for tilpassing.

    Innstillinger for personalisering.

  2. Generelt-fanen ruller du ned til bunnen og velger koblingen Brukerinformasjon.

    Velg koblingen brukerinformasjon.

  3. På siden med brukerinformasjon kan du velge de ulike fanene, for eksempel Sammendrag, Detaljer eller Administrasjon, for å se detaljer om profilen din.

    Brukerprofilside.

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).