Del via


Administrasjon og styring av automatisering

Hvitboken Administrasjon av en intelligent automatiseringsplattform med lite kode skisserer viktige vurderinger ved planlegging, implementering og administrasjon av et Center of Excellence (CoE) for automatisering for hyperautomatiseringsscenarioer med Microsoft Power Automate.

Hensikten med denne hvitboken er å effektivisere utforskingen, implementeringen, sikkerheten, styringen og skaleringen av prosessautomatiseringen i hele organisasjonen. Denne praktiske veiledningen hjelper deg å forstå nettverksoppsettet, bygge et miljø for å støtte automatisering, proaktivt planlegge at automatiseringer utvikles og implementeres og kjøre administrative oppgaver. Hvitboken er basert på helhetlige bedriftsautomatiseringsteknikker (HEAT), en samling erfaringer fra implementering av hyperautomatiseringsløsninger i mange bedrifter.

Last ned kopien av hvitboken nå.

Eksempelsider fra hvitboken Administrasjon av en intelligent automatiseringsplattform med lite kode.