Opprettingsfasen

Du har nå planlagt og utformet hvordan du vil automatisere prosessen. Det neste trinnet er å konfigurere automatiseringen.

Grunnleggende trinn for skyflyter

  1. Opprette en skyflyt i Power Automate.

  2. Angi en hendelse eller utløser for å starte flyten med koblinger. Avhengig av hvordan du vil utløse automatiseringen, angir du hvilken hendelse du vil bruke til å utløse Power Automate-flyten.

  3. Legge til handlinger og betingelser.

Mer informasjon: Opprette en skyflyt i Power Automate, Opprette en flyt fra en mal i Power Automate

Grunnleggende trinn for skrivebordsflyter

  1. Opprett en ny skrivebordsflyt i Power Automate Desktop.

  2. Legg til handlinger og opprett konfigurasjon.

  3. Definer inndata og utdata.

  4. Test skrivebordsflyten du opprettet.

  5. Angi om nødvendig utløsere og koblinger mellom skyflyter og Power Automate Desktop.