Om administrasjonsportalen

Administrasjonsportalen inneholder innstillinger som styrer Power BI for alle brukere i organisasjonen. Du kan for eksempel vise bruksmetrikk, få tilgang til Administrasjonssenter for Microsoft 365 og kontrollere hvordan brukere samhandler med Power BI.

Den fullstendige administrasjonsportalen kan nås av globale administratorer og brukere som har rollen som Power BI-administrator. Hvis du ikke har en av disse rollene, vil du bare se Kapasitetsinnstillinger i portalen. Hvis du vil ha mer informasjon om rollen som tjenesteadministrator i Power BI, kan du se Forstå rollen som administrator i Power BI.

Hva kan jeg gjøre i administrasjonsportalen

De mange kontrollene i administrasjonsportalen er oppført i tabellen nedenfor med koblinger til relevant dokumentasjon for hver av dem.

Funksjon Beskrivelse
Tenantinnstillinger Aktiver, deaktiver og konfigurer Power BI.
Bruksmetrikk Vis måledata om Power BI-bruk i organisasjonen.
Brukere Administrer brukere i Administrasjonssenter for Microsoft 365.
Premium per bruker Konfigurer arbeidsbelastningsinnstillinger for automatisk oppdatering og datasett.
Overvåkingslogger Overvåk Power BI-aktiviteter i Microsoft Purview-samsvarsportal.
Kapasitetsinnstillinger Administrer eventuelle Power BI Premium kapasiteter (EM eller P SKU) som er kjøpt for organisasjonen
Oppdater sammendrag Planlegg oppdatering på en kapasitet, og vis også detaljene for oppdateringer som har oppstått.
Bygg inn koder Vis og administrer innebyggingskodene som er generert for organisasjonen, for å dele rapporter offentlig.
Visualobjekter for organisasjonen Vis, legg til og administrer hvilken type Power BI-visualobjekter brukere kan få tilgang til på tvers av organisasjonen.
Azure-tilkoblinger Konfigurer og administrer tilkoblinger til Azure-ressurser.
Arbeidsområder Vis og administrer arbeidsområdene som finnes i organisasjonen.
Egendefinert varemerking Endre utseendet og funksjonaliteten til Power Bi-tjeneste for å samsvare med organisasjonens egen varemerking.
Beskyttelsesmåledata Vis en metrikkverdi for å overvåke og spore bruk av følsomhetsetiketter og implementering i organisasjonen.
Utvalgt innhold Administrer alle rapporter, instrumentbord og apper som er forfremmet til aktuelt-delen på Power BI Start på tvers av organisasjonen.

Hvordan kommer du til administrasjonsportalen

Du må være global administrator eller Power Bi-tjeneste administrator for å få tilgang til administrasjonsportalen for Power BI. Hvis du vil ha mer informasjon om rollen som tjenesteadministrator i Power BI, kan du se Forstå rollen som administrator i Power BI. Hvis du vil gå til administrasjonsportalen for Power BI, kan du følge disse trinnene:

  1. Logg deg på Power BI ved å bruke den globale administratorkontoen.

  2. Velg ... fra toppteksten på siden...>Innstillinger>Admin portal.

    Innstillingermenyen med administrasjonsportal valgt.

Neste trinn