Hurtigstart: Å koble til data i Power BI Desktop

I denne hurtigstarten kobler du til data ved bruk av Power BI Desktop, som er første steg i bygging av datamodeller og oppretting av rapporter.

Skjermbilde som viser Power BI Desktop med eksempelet på detaljhandelanalyse lastet inn, og viser Oversikt-fanen.

Hvis du ikke har registrert deg for Power BI, kan du registrere deg for en gratis prøve før du begynner.

Forutsetninger

For å fullføre stegene i artikkelen trenger du følgende ressurser:

  • Last ned og installer Power BI Desktop, som er et gratis program som kjører på den lokale datamaskinen. Du kan laste ned Power BI Desktop direkte, eller du kan finne den i Microsoft Store.
  • Last ned dette Excel-arbeidsbokeksemplet, og opprett en mappe som heter C:\PBID-qs hvor du lagrer Excel-filen. Senere steg i denne hurtigstarten antar at det er filplasseringen for den nedlastede Excel-arbeidsboken.
  • For mange datatilkoblinger i Power BI Desktop kreves Internet Explorer 10 (eller nyere) for godkjenning.

Start Power BI Desktop

Når du har installert Power BI Desktop starter du applikasjonen slik at den kjører på den lokale datamaskinen din. Du får en Power BI-opplæring. Følg opplæringen eller lukk dialogen for å starte med et blankt lerret. Lerretet er hvor du oppretter visualobjekter og rapporter fra dataene.

Skjermbilde som viser Power BI Desktop med tomt lerret.

Koble deg til data

Med Power BI Desktop kan du koble til mange ulike typer data. Kildene inkluderer grunnleggende data, slik som en Microsoft Excel-fil. Du kan koble til nettbaserte tjenester som inneholder alle former for data, slik som Salesforce, Microsoft Dynamics, Azure Blob Storage og mange flere.

Hvis du vil koble til data, velger du Hent data fra Hjem-båndet.

Skjermbilde som viser Hjem-båndet med Hent data uthevet.

Hent data-vinduet vises. Du kan velge fra mange forskjellige datakilder som Power BI Desktop kan koble seg til. Bruk Excel-arbeidsbok i hurtigstarten, som du kan laste ned i Forutsetninger.

Skjermbilde som viser Hent data-dialogboksen med Alle og Excel valgt.

Siden datafilen er en Excel-fil, velger du Excel fra vinduet Hent data, velg deretter knappen Koble til.

Power BI ber deg om å oppgi plasseringen til Excel-filen som skal kobles til. Den nedlastede filen heter Økonomisk eksempel. Velg filen, velg deretter Åpne.

Skjermbilde som viser en dialogboks for filvalg med Økonomieksempel valgt.

Power BI Desktop laster deretter arbeidsboken og leser innholdet, og viser deg tilgjengelige data i filen ved å bruke Navigator-vinduet. I vinduet kan du velge hvilke data du vil laste inn i Power BI Desktop. Velg tabellene ved å merke avkrysningsboksene ved siden av tabellen du ønsker å importere. Importer begge tilgjengelige tabeller.

Skjermbilde som viser Navigator-vinduet med begge visningsalternativene valgt.

Når du har foretatt valgene, velger du Last inn for å laste inn dataene i Power BI Desktop.

Å vise data i Feltruten

Når du har lastet inn tabellene, ser du dataene i Feltruten. Du kan utvide hver tabell ved å velge pilen ved siden av navnet. På følgende bilder er økonomi-tabellen utvidet, noe som viser hver felt.

Skjermbilde som viser Power BI Desktop med data lastet inn og Økonomi-feltet utvidet.

Og det er det hele! Du har koblet til data i Power BI Desktop, lastet dataene, og kan se alle tilgjengelige felter i disse tabellene.

Neste trinn

Det er mange ting du kan gjøre med Power BI Desktop når du har koblet til data. Du kan opprette visualobjekter og rapporter. Se på følgende ressurs for å komme i gang: