Deaktivere handlinger i flyter

Viktig

Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Se produktdokumentasjonen for Microsoft Power Platform for å finne den nyeste dokumentasjonen. Se lanseringsplanene for Dynamics 365 og Microsoft Power Platform for å se de nyeste lanseringsplanene.

Aktivert for Offentlig forhåndsversjon Tidlig tilgang Allment tilgjengelig
Administratorer, utviklere eller analytikere, automatisk Denne funksjonen er lansert. 18. desember 2019 - -

Funksjonsdetaljer

Noen ganger kan det være at en handling mislykkes i flyten, noe som er nevnt i forslag fra fellesskapet, men handlingen er kanskje ikke avgjørende for at flyten skal kunne utføre kjerneoppgavene. I stedet for å bruke tid på å rette opp denne handlingen kan du heller angi statiske resultater for den. Dette lar deg fortsette å opprette og teste resten av flyten. Hvis noen andre handlinger i flyten trenger data fra denne handlingen, vil de bruke de statiske resultatene du har definert, i stedet for å kalle koblingen som har feil.