Veiledet gjennomgang: Videoer på et opplæringsnettsted

Grunnlaget for Stream (bygget på SharePoint) er å ha videofiler lagret i SharePoint, Microsoft Teams, & Yammer med muligheten til å opprette mål som inneholder videoinnhold i Viva Connections og SharePoint-basert intranett. Hvis du vil ha mer bakgrunnsinformasjon, kan du se Oversikt over videoer med nettdeler, sider, områder & portaler.

I denne artikkelen viser vi deg elementer fra et eksempel på et opplæringsnettsted i Microsoft Teams som bruker Viva Connections til å inspirere deg, og hjelper deg med å lære hvordan du vever video på tvers av ditt eget intranett.

Eksempel på opplæringsområde

Opplæringsnettsted som vises via Viva Connections som en fane i Teams. Videoer vises på siden som hovedbannerelementer øverst på siden, inndelt etter emner og i en inndeling med reccent-videoer.

Videoelementer på dette læringsnettstedet:

Generelt oppsett

Denne artikkelen antar at du allerede har konfigurert det intelligente intranettet med SharePoint og Viva Connections. I tillegg opprettet vi «Læring»-nettstedet vårt som et tilknyttet nettsted med «Landing» -hubområdet vårt.

Du kan også bare gjøre opplæringsnettstedet til et frittstående kommunikasjonsområde hvis organisasjonen ikke bruker Viva Connections eller bruker SharePoint som intranett ennå.

Når du har gjort dette, kan du bruke eksemplene nedenfor til å opprette et opplæringsnettsted.

Videoer som kuraterte hovedbannerelementer

Øverst på opplæringssiden bruker vi nettdelen Hero til å kuratere et sett med koblinger til viktige opplæringsvideoer for våre ansatte.

Opplæringsnettsted som vises via Viva Connections som en fane i Teams. Videoer vises øverst på siden i bannernettdelen.

Nyeste videoer

I sidestolpen på opplæringssiden bruker vi nettdelen for uthevet innhold konfigurert til å vise de nyeste opplæringsvideoene. Brukere kan se de siste videoene og velge «Se alle»-koblingen for å se mer.

Nyeste liste over videoer fra sidestolpen i eksempel på opplæringsnettstedet

Vi konfigurerte webdelen for uthevet innhold ved å angi...

  • Kilde til et dokumentbibliotek på dette området
  • Dokumentbibliotek tilDokumenter
  • Dokumenttype til video
  • Sorter etter til nyeste
  • Oppsett til rutenett
  • Vis opptil så mange elementer om gangen til 8

Videoer gruppert etter kategorier

På hovedsiden på opplæringsnettstedet bruker vi flere nettdeler for uthevet innhold som er konfigurert til å hente videoer basert på noen få viktige opplæringskategorier. For enkel surfing har vi spesifikt opplæringsinnhold som vi vet at våre ansatte er mest interessert i.

Grupper med videoer som er om temaene «Lederskap» og «Karriereutvikling» fra eksemplet på opplæringsnettstedet

Vi konfigurerer siden etter...

Se også

Oversikt over videoer med nettdeler, sider, nettsteder & portaler

Mer informasjon om Stream (på SharePoint)

Funksjoner i Stream (på SharePoint)

Kom i kontakt med det tekniske teamet for Stream for å gi oss tilbakemelding og lære mer om Stream (på SharePoint)