DAX-datatyper

Fullført

Semantiske modellkolonner har en angitt datatype, som sikrer at alle kolonneverdier samsvarer med denne datatypen. Kolonnedatatyper er definert i Power Query, eller når det gjelder beregnede kolonner, er den utledet fra formelen. Måldatatyper, i likhet med beregnede kolonnedatatyper, er utledet fra formelen.

Modelldatatyper er ikke det samme som DAX-datatyper selv det finnes en direkte relasjon mellom dem. I tabellen nedenfor kan du se modelldatatypene og DAX-datatypene. Legg merke til det støttede verdiområdet for hver datatype.

Modelldatatype DAX-datatype Beskrivelse
Heltall 64-biters heltall -263 til 263-1
Desimaltall 64-biters ekte Negativ: -1,79 x 10308 til -2,23 x 10-308 - null (0) - positiv: 2,23 x 10-308 til 1,79 x 10308 - begrenset til 17 desimalsifre
Boolsk Boolsk SANT ELLER USANT
Tekst Streng Unicode-tegnstreng
Dato Dato/klokkeslett Gyldige datoer er alle datoer etter 1. januar 1900
Valuta Valuta -9,22 x 1014 til 9,22 x 1014 - begrenset til fire desimalsifre med fast presisjon
Gjelder ikke BLANK I noen tilfeller tilsvarer den en database (SQL) NULL

Datatype BLANK

Datatype BLANK fortjener en spesiell omtale. DAX bruker BLANK for både database-NULL og for blanke celler i Excel. BLANK betyr ikke null. Kanskje det kan være enklere å tenke på det som fraværet av en verdi.

To DAX-funksjoner er relatert til BLANK-datatypen: BLANK DAX-funksjonen returnerer BLANK, mens ISBLANK DAX-funksjonen tester om et uttrykk evalueres til BLANK.