Identifiser grunnleggende komponenter i Microsoft Power Platform

Begynner
Business Analyst
Business User
Microsoft Power Platform
Microsoft Dataverse

Lær om de viktigste grunnleggende elementene i Power Platform, for eksempel administrasjon og funksjoner for sikkerhet og styring. I tillegg dekker vi for eksempel kjernefunksjoner som Microsoft Dataverse og datakoblinger.

Obs!

Dette innholdet ble delvis opprettet ved hjelp av kunstig intelligens. En forfatter gjennomgikk og reviderte innholdet etter behov. Les mer.

Læringsmål

I denne modulen skal vi:

  • Undersøk ulike administrative alternativer for Power Platform.
  • Beskriv sikkerhet og styring i Power Platform.
  • Utforsk Microsoft Dataverse og hvordan du bruker det til å bygge forretningsløsninger.
  • Undersøk Power Platform-koblinger.

Forutsetninger

Ingen