Modellering av data i Power BI

Mellomnivå
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Koble Power BI til flere datakilder for å opprette rapporter. Definer relasjonen mellom datakildene.

Læringsmål

I denne modulen kommer du til å:

  • Opprette relasjoner mellom datakildene
  • Opprette et nytt felt med beregnede kolonner
  • Optimalisere data ved å skjule felt og sortere visualiseringsdata
  • Opprette et mål for å utføre beregninger på dataene
  • Bruke en beregnet tabell til å opprette en relasjon mellom to tabeller
  • Formatere tidsbaserte data slik at du kan drille ned for flere detaljer

Forutsetninger

Tilgang til Power BI Desktop