Sammendrag

Fullført

Relasjonsstruktur er en viktig komponent i en datamodellerers prosess når du oppretter en rapport. Strukturen vil påvirke størrelsen på den generelle modellen og oppdateringshastigheten. Når strukturen er konfigurert ved hjelp av anbefalte fremgangsmåter, konfigureres du for vellykket oppretting av mål. Mål gir datamodellereren tilgang til de viktige referansene som trengs for å bygge visualobjekter i Power BI eller pivottabeller i Excel for å fortelle historien og gi innsikt.