Optimaliser en modell for ytelse i Power BI

Mellomnivå
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Ytelsesoptimalisering, også kjent som ytelsesjustering, innebærer å gjøre endringer i den gjeldende tilstanden til den semantiske modellen, slik at den kjører mer effektivt. Når den semantiske modellen er optimalisert, fungerer den i hovedsak bedre.

Læringsmål

Etter denne modulen vil du kunne:

  • Gjennomgå ytelsen til mål, relasjoner og visualobjekter.
  • Bruke variabler for å forbedre ytelse og feilsøking.
  • Forbedre ytelse ved å redusere kardinalitetsnivåer.
  • Optimaliser DirectQuery-modeller med lagring på tabellnivå.
  • Opprett og administrer aggregasjoner.

Forutsetninger

Ingen