Egendefinert utvikling av REST-API

Fullført

Det finnes flere REST-API-er utviklere kan bruke til å bygge løsninger. Azure Active Directory (AD) REST-API-er og AD-biblioteker for flere plattformer kan brukes til godkjenning. Rest-API-er for Power BI gir programmatisk tilgang til objekter i en rapportserver for Power BI katalog, og .NET- og JavaScript SDK-er kan brukes til å bygge inn rapporter i et program for organisasjonen.

NuGet-pakker

NuGet-klientverktøyene gir muligheten til å produsere og bruke .NET-pakker. NuGet-galleriet er det sentrale pakkerepositoriet som brukes av alle pakkeforfattere og forbrukere.

Det finnes flere NuGet-pakker tilgjengelig for Power BI-utviklere, inkludert:

  • Azure AD Authentication Library – Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory: Denne pakken inkluderer AD-godkjenningsbiblioteket (ADAL) og gir godkjenningsfunksjonaliteten for en .NET-klient.

  • Power BI .NET SDK – Microsoft.PowerBI.API: Denne pakken er et .NET-klientbibliotek for offentlige REST-endepunkter for Microsoft Power BI og gir tilgang til arbeidsområder, innholdsidentifikatorer (GUIDS) for datasett, rapporter, instrumentbord og fliser.

  • JavaScript SDK – Microsoft.PowerBI.JavaScript: Denne pakken er en pakke med JavaScript-nettkomponenter for integrering av Power BI i apper, inkludert powerbi.js-skriptet, referert av nettsider for å aktivere funksjonalitet på klientsiden.