Kontroller kunnskapen din

Fullført

Svar på følgende spørsmål for å se hva du har lært.

1.

Hos Contoso Skateboard Company oppretter Sally en rapport for å vise salg over tid. Sally er klar over at sporadiske økninger forekommer i salgsinntekter som kan tilskrives mange ulike årsaker, for eksempel en markedsføringskampanje. Sally må sørge for at støttende visualobjekter gir forklaring på toppene. Hvilken type visualobjekt bør Sally bruke?

2.

Hos Contoso Skateboard Company redigerer Sanjay en rapport som distribueres til salgssjefer. Rapporten inneholder noen sensitive data som ikke skal eksporteres. Hvilken rapportutformingsfunksjon kan Sanjay konfigurere for å sikre at dataene ikke eksporteres?

3.

Hva er formålet med visningstilstanden i bokmerker?