Integrer OneDrive for Business med Power BI

Fullført

Du kan bruke Power BI- og Office365-grupper til å samarbeide og dele ved å bruke Microsoft OneDrive for Business.

Video: Bruk data fra Microsoft OneDrive

OneDrive for Business er en potensiell lagringsplass for Power BI-innholdet som har versjonslogg. Du kan dele filer med en Office365-gruppe slik at flere kan arbeide på de samme Power BI- eller Excel-filene.

Skjermbilde av dialogboksen Versjonslogg.

Hvis du vil koble til en PBIX-fil (Power BI Desktop) på OneDrive for Business, logger du deg på Power BI-tjenesten og velger Hent data. Under Opprett nytt innhold velger du Filer, og deretter velger du OneDrive – Business. Merk filen, og velg deretter Koble til.

Skjermbilde av OneDrive for Business å velge en PBIX-fil.

Innholdet vises i navigasjonsfeltet til venstre. Filendringer på OneDrive for Business-siden reflekteres automatisk i Power BI-miljøet og blir registrert i versjonsloggen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Å koble til filer lagret i OneDrive for apparbeidsområdet i Power BI.