Bruk apper

Fullført

I denne leksjonen skal du opprette en forekomst av en app for alle i gruppen.

Velg arbeidsområdet du opprettet tidligere.

Skjermbilde av eksempelappen Velkommen til økonomigruppen.

Power BI importerer instrumentbordene, rapportene og datasettene fra appen.

Når du velger datasettet, spør Power BI om du ønsker å tilpasse appen. Opprett en kopi av appen som du kan bruke til å gjøre endringer, og hold den frakoblet fra den publiserte versjonen av appen. Hvis du oppretter en kopi, mottar du ikke oppdateringer automatisk hvis appoppretteren foretar endringer til den publiserte versjonen av appen. Du kan redigere instrumentbordet, rapporten og til og med datasettet ved behov.

Skjermbilde av Power BI med et importert instrumentbord.

Oppdater app

Hvis du vil redigere en app som allerede er opprettet og se hvordan andre bruker appen, begynner du i Mitt arbeidsområde i Power BI-tjenesten. Når du gjør endringer i appen, kan du klikke på Oppdater app øverst til høyre på skjermen. Dialogboksen Oppdater app åpnes, du kan gjøre endringene og klikke Oppdater app.

Varsling om at du har foretatt endringer til en publisert app.

Power BI behandler disse endringene og publiserer den oppdaterte appen til appgalleriet. Hvis distribusjonslisten er stor, kan du få et varsel som det nedenfor. Alle som har koblet seg til appen, mottar en melding om at appen er endret, og de kan bestemme om de ønsker å godta endringene eller beholde den eldre versjonen. Som eieren av appen kan du administrere versjonene som kollegaene bruker.

Skjermbilde av varslingen om at appen ble oppdatert.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Å endre den publiserte appen.