Produktmerknader for Microsoft Learn Organizational Reporting Service

Følgende informasjon viser oppdateringene som er gjort i funksjonsoversikten for Microsoft Learn Organizational Reporting-tjenesten og datoene de ble gjort.

2022

  • 2022-05-02: Fullføringsdata for sertifisering for brukere og sertifiseringshierarki lagt til

2021

  • 2021-07-13: Power BI-mal for SQL Storage utgitt

2020

  • 2020-12-15: Lær organisasjonsrapporteringstjeneste utgitt med data om fullførte enheter, moduler startet og fullført, læringsbaner fullført, prestasjoner (merker & trofeer) opptjent, XP opptjent og hierarkitabeller for moduler og læringsbaner