Microsoft Learn for sikkerhet, samsvar og identitet

Integrert for enkelhethet

Lær hvordan du kan holde organisasjonen robust og smidig på tvers av plattformer, skyer og tjenester med Microsoft Security, samsvar og identitetsløsninger.

Bla gjennom alle læringsbaner for Microsoft Security

Slik kommer du i gang