Share via


Gegevens zoeken, filteren en sorteren

U kunt een paar dingen doen om records in een lijst te vinden, te lokaliseren en te scannen. U kunt de records bijvoorbeeld sorteren, doorzoeken en filteren.

Wanneer u naar gegevens, zoals klantnamen, adressen of productgroepen wilt zoeken, voert u criteria in. In zoekcriteria kunt u alle cijfers en letters gebruiken die u normaal in het specifieke veld gebruikt. Daarnaast kunt u speciale symbolen gebruiken om de resultaten verder te filteren. U kunt op twee manieren zoeken: met het snelfilter of kolomfilters.

Sorteervolgorde

Met de sorteerfunctie krijgt u snel een overzicht van de gegevens. Als u veel klanten hebt, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen hen te sorteren op Klantnr., Klantboekingsgroep, Valutacode, Land-/regiocode of Btw-nummer voor het door u gewenste overzicht.

Als u een lijst wilt sorteren, kunt u een kolomkoptekst kiezen om te schakelen tussen op- en aflopend, of de kleine pijl-omlaag in de kolomkop kiezen en vervolgens Oplopend of Aflopend kiezen.

Notitie

Sorteren wordt niet ondersteund bij afbeeldingen, BLOB-velden, FlowFilters en velden die niet deel van een tabel zijn.

Zoeken met het snelfilter

U kunt filters toevoegen aan alle pagina's met het Snelfilter. Het Snelfilter wordt ingeschakeld door het vergrootglaspictogram in de rechterbovenhoek van een pagina te kiezen. Dit type filter wordt gebruikt voor een snelle invoer van criteria.

Belangrijk

Het snelfilter biedt een eenvoudig toegang tot filtergegevens door onbewerkte tekst in te voeren, maar biedt ook veel opties voor zoekcriteria. Afhankelijk van of u normale tekst of tekst met symbolen invoert, werkt het snelfilter anders.

  • Als u gewone tekst in de zoekcriteria opgeeft, worden de zoekcriteria geïnterpreteerd als een hoofdletterongevoelige zoekactie die bepaalde tekst bevat.
  • Als u tekst inclusief symbolen in de zoekcriteria opgeeft, worden de zoekcriteria precies zo geïnterpreteerd als u ze hebt ingevoerd en wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Snelfiltercriteria

Zoekcriteria Geïnterpreteerd als... Retourneert...
man @*man* Alle records met de tekst man en ongevoelig voor hoofdletters en kleine letters.
se @*zo* Alle records met de tekst se en ongevoelig voor hoofdletters en kleine letters.
Man* Begint met Man en is hoofdlettergevoelig. Alle records die beginnen met de tekst Man.
'man' Een exacte tekst en gevoelig voor hoofdletters en kleine letters. Alle records die precies overeenkomen met man.
@man* Begint met en is niet hoofdlettergevoelig. Alle records die beginnen met man.
@*man Eindigt met en is niet hoofdlettergevoelig. Alle records die eindigen met man.

Notitie

U kunt geen jokerteken gebruiken bij het filteren op opsommingsvelden, zoals het veld Status op verkooporders. Om een filter voor deze veldsoort in te voeren, kunt u de numerieke waarde als een filterparameter invoeren. Bijvoorbeeld: gebruik in het veld Status op een verkooporder met de waarden Open, Vrijgegeven, Wacht op goedkeuring en Wacht op vooruitbetaling de waarden 0, 1, 2 en 3 om voor deze opties te filteren.

Zoeken met kolomfilters

U kunt een filter toevoegen aan een of meer kolommen in een lijst. Kolomfilters bieden een meer flexibele en geavanceerde methode dan het snelfilter.

Een filter toevoegen aan een kolom

  1. Voordat u een filter toevoegt, klikt u op het pictogram Als overzicht weergeven om de weergave te wijzigen.
  2. Kies de pijl-omlaag in de kolomkop en kies Filter.
  3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies ... naast het vak om een waarde in de lijst te selecteren.
  • Voer filtercriteria in het vak in. Zie het volgende gedeelte voor details.
  1. Kies de knop OK.

Filtercriteria en -symbolen

U kunt bij de invoer van criteria alle cijfers en letters gebruiken die u normaal ook kunt gebruiken. Daarnaast kunt u speciale symbolen gebruiken om de resultaten verder te filteren. De volgende tabellen bevatten de tekens die in filters kunnen worden gebruikt.

Belangrijk

Het kan voorkomen dat veldwaarden deze symbolen bevatten en u hierop wilt filteren. Hiervoor moet u de filterexpressie opnemen die het symbool tussen aanhalingstekens (“) bevat. Als u wilt filteren op records die beginnen met de tekst S&R, is de filterexpressie bijvoorbeeld *'S&R'**.

(..) Interval

Voorbeeld Weergegeven records
1.100..2.100 Nummers 1100 t/m 2100
..2.500 Tot en met 2500
..31 12 00 Datums tot en met 31.12.00
P8.. Gegevens voor boekhoudperiode 8 en verder
..23 Van begindatum tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59:59
23.. Van 23 lopende maand, lopend jaar 00:00:00 tot eindtijd
22..23 Van 22 lopende maand, lopend jaar 0:00:00 tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59:59

(|) Of/of

Voorbeeld Weergegeven records
1200|1300 Nummers met 1200 of 1300

(<>) Niet gelijk aan

Voorbeeld Weergegeven records
<>0 Alle nummers behalve 0

Met de SQL Server-optie kunt u dit teken combineren met jokertekens. <>A* betekent bijvoorbeeld 'Niet gelijk aan tekst die begint met A'.

(>) Groter dan

Voorbeeld Weergegeven records
>1.200 Nummers groter dan 1200

(>=) Groter dan of gelijk aan

Voorbeeld Weergegeven records
>=1.200 Nummers groter dan of gelijk aan 1200

(<) Kleiner dan

Voorbeeld Weergegeven records
<1.200 Nummers kleiner dan 1200

(<=) Kleiner dan of gelijk aan

Voorbeeld Weergegeven records
<=1.200 Nummers kleiner dan of gelijk aan 1200

(&) En

Voorbeeld Weergegeven records
>200&<1200 Getallen groter dan 200 en kleiner dan 1200

('') Een exacte tekenovereenkomst

Voorbeeld Weergegeven records
'man' Tekst die exact overeenkomt met man en hoofdlettergevoelig is.

(@) Niet hoofdlettergevoelig

Voorbeeld Weergegeven records
@man* Tekst die begint met man en niet hoofdlettergevoelig is.

(*) Een onbeperkt aantal onbekende tekens

Voorbeeld Weergegeven records
Co Tekst die “Co“ bevat en hoofdlettergevoelig is.
*Be Tekst die eindigt met “Co“ en hoofdlettergevoelig is.
Be* Tekst die begint met “Co“ en hoofdlettergevoelig is.

(?) Een onbekend teken

Voorbeeld Weergegeven records
Jans?n Tekst zoals Jansen of Jansma

Gecombineerde notatiesoorten

Voorbeeld Weergegeven records
5999|8100..8490 Alle records met het nummer 5999 of een nummer uit het interval 8100 tot en met 8490.
..1299|1400.. Records met een nummer kleiner dan of gelijk aan 1299 of gelijk aan 1400 en hoger. Met andere woorden: alle nummers behalve 1300 tot en met 1399.
>50&<100 Records met een nummer groter dan 50 en kleiner dan 100, ofwel nummer 51 tot en met 99.

Zie ook

Werken met Dynamics NAV