Share via


Procedure: Een gekleurde indicator instellen voor indicatiestapels

U kunt indicatiestapels instellen die op de pagina Start worden weergegeven om een indicator op te nemen die van kleur verandert afhankelijk van de gegevenswaarden in de indicatiestapels.

De indicator wordt als een gekleurde balk weergegeven langs de bovenrand van de indicatiestapeltegel. Het geeft een visueel signaal van de status van de activiteit van de indicatiestapel. Het signaal kan gunstige of ongunstige condities aangeven om de gebruiker tot actie te laten overgaan. Als een indicatiestapel bijvoorbeeld doorlopende verkoopfacturen weergeeft, kunt u de indicator zo instellen dat deze groen (gunstig) is wanneer het totale aantal doorlopende verkoopfacturen kleiner is dan 10 en dat deze rood (ongunstig) is wanneer het totaal groter is dan 20.

Vanuit het venster Instelling indicatiestapel kunt u indicatoren instellen voor alle indicatiestapels die beschikbaar zijn in de bedrijfsdatabase.

Als u de indicator wilt instellen, geeft u maximaal twee drempelwaarden op die de drie bereiken van gegevenswaarden definiƫren (laag, gemiddeld en hoog) waarop u een andere kleur (of stijl) kunt toepassen.

Gekleurde indicatoren instellen voor indicatiestapels

  1. Kies onder Activititen op uw pagina Start Instelling indicatiestapel.
    Het venster Instelling indicatiestapel wordt geopend. Het venster bevat de indicatoren die op het moment zijn ingesteld voor indicatiestapels.
  2. Als u een indicator wilt wijzigen, bewerkt u de velden en wijzigt u bijvoorbeeld de waarden voor de verschillende drempelwaarden.

De volgende tabel bevat de kleuren die overeenkomen met de opties van de velden Stijl laag bereik, Stijl middenbereik en Stijl hoog bereik.

Optie Kleur
Geen Geen kleur (dezelfde kleur als de indicatiestapel)
Gunstig Groen
Ongunstig Rood
Dubbelzinnig Geel
Ondergeschikt Grijs

Zie ook

Werken met Dynamics NAV