Extra kolommen toevoegen via de personalisatie van verschillende pagina's om meer inzicht te krijgen

Belangrijk

This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to What's new and planned for Dynamics 365 Business Central. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers, automatisch 1 september 2021 1 oktober 2021

Zakelijke waarde

Verschillende bedrijven en gebruikers hebben verschillende informatie nodig om bedrijfsprocessen te voltooien. Personalisatie is een krachtig hulpmiddel waarmee mensen de informatie die pagina's bevatten kunnen aanpassen door velden of kolommen van een lijst naar de pagina te slepen. Op basis van feedback vanuit onze community hebben we op verschillende pagina's meer velden en kolommen toegevoegd om uit te kiezen.

Functiedetails

Pagina Ontvangstregels ophalen

U kunt de kolommen Ordernr., Ordernr. leverancier, Verzendnr. leverancier, Artikelnr. leverancier en Nr. van artikelreferentie toevoegen aan de pagina Ontvangstregels ophalen.

Toont pagina Ontvangstregels ophalen met nieuwe kolommen.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Pagina Verzendregels ophalen

U kunt de kolommen Ordernr., Extern documentnr. en Uw Referentie toevoegen aan de pagina Verzendregels ophalen.

Toont pagina Verzendregels ophalen met nieuwe kolommen.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Pagina Bankrekeningen

De pagina Bankrekeningen bevat de kolommen Saldo op datum en Saldo op datum (LCY).

Toont lijst met bankrekeningen met nieuwe kolommen.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Pagina's Rekeningschema en Grootboekrekening

U kunt de kolom Nr. 2 voor alternatieve rekeningen toevoegen aan de pagina Rekeningschema en als een veld op de pagina Grootboekrekening.

Toont de lijstpagina Rekeningschema met nieuwe kolom.

Toont de pagina Grootboekrekening met nieuw veld.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Pagina's Algemene dagboeken en Periodieke dagboeken

U kunt de kolom Extern documentnr. toevoegen aan de pagina's Algemene dagboeken en Periodieke dagboeken.

Toont de pagina Periodieke dagboeken met nieuwe kolom.

Toont de pagina Standaarddagboek met nieuwe kolom.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Verkoop-, inkoop- en archiefdocumenten

U kunt de kolommen Brutogewicht van eenheid, Nettogewicht van eenheid, Eenheidsvolume en Eenheden per collo toevoegen aan pagina's voor de volgende documenten:

  • Verkoopdocumenten en verkooparchiefdocumenten zoals raamcontracten, prijsopgaven, orders, retourorders en meer.
  • Inkoopdocumenten en inkooparchiefdocumenten zoals raamcontracten, prijsopgaven, orders, retourorders en meer.
  • Gegevensset voor rapport Verkoopverzending.

Toont inkooporder met nieuwe kolommen.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Inkoopdocumenten

U kunt het veld Verwachte ontvangstdatum toevoegen aan de pagina's Inkoopoffertes, Inkoopoffertearchieven en Inkooporders.

Toont de pagina Inkoopoffertes met het nieuwe veld Verwachte ontvangstdatum.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Daarnaast kunt u velden toevoegen die gerelateerd zijn aan taken, zoals Projectnr., Projecttaaknr., Nr. van planningsregel project en meer.

Toont taakgerelateerde kolommen die kunnen worden toegevoegd aan inkoopdocumentregels.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Pagina Artikelkaart

U kunt de velden Transferorderontvangst en Verzendhoeveelheden toevoegen aan de pagina Artikelkaart.

Toont de velden Transferorderontvangst en Verzendhoeveelheden die beschikbaar zijn voor personalisatie op de pagina Artikelkaart.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Velden Beschrijving 2

U kunt het veld Beschrijving 2 toevoegen aan alle verkoop-, service-, inkoopconcepten en geboekte en gearchiveerde documentregels.

Toont veld Beschrijving 2 in lijst met beschikbare velden om toe te voegen aan verkooporderregels.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Velden Naam 2

U kunt het veld Naam 2 toevoegen aan de Contactkaart- en lijstpagina's, de pagina Bedrijfsgegevens contact en de resourcekaart- en lijstpagina's.

Toont de pagina Bedrijfsdetails met Naam 2 in de lijst met beschikbare velden om toe te voegen via personalisatie.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Veld Extern documentnr.

U kunt nu het veld Extern documentnr. toevoegen aan de Word-indeling van het rapport Vervallen vorderingen.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Functie van contactpersoon

U kunt het veld Functie van contactpersoon toevoegen aan de Contactkaart- en lijstpagina's, de pagina Bedrijfsgegevens contact en de resourcekaart- en lijstpagina's.

Toont de functietitel van de contactpersoon die is toegevoegd aan de lijst met contactpersonen via personalisatie.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Brontype en Bronnr.

U kunt de velden Brontype en Bronnr. toevoegen aan de pagina Grootboekposten. Door Grootboekposten te filteren op bijvoorbeeld Brontype leverancier en specifiek leveranciersnummer in het veld Bronnr. krijgt u een lijst met posten die moeten worden gebruikt in onkosten per leveranciersanalyse.

Toont de velden Brontype en Bronnr. die via personalisatie zijn toegevoegd aan Grootboekposten.

Bedankt voor het inzenden van dit idee.

Geef ons uw mening

Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door idee├źn te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.

Hartelijk dank voor uw idee

Bedankt voor het inzenden van dit idee. We hebben uw idee en de bijbehorende opmerkingen en stemmen bekeken en aan de hand daarvan bepaald wat we aan onze productroadmap toevoegen.

Zie ook

Nieuw in Toeleveringsketen voor Dynamics 365 Business Central (video)