Share via


Overzicht: Belangrijkste artikelen over facturering en belasting in partnercentrum

Juiste rollen: Beheer agent | Factureringsbeheerder | Globale beheerder | Verkoopagent

U vindt hier informatie over facturerings- en belastingonderwerpen in het Partnercentrum.

Onderwerp Beschrijving
Billing basics (Grondbeginselen van facturering) Meer informatie over het verkrijgen van facturen, het afstemmen van uw financiƫle transacties en het doen van betalingen, enzovoort.
Typen facturering Inzicht in de verschillende factureringstypen voor Cloud Solution Providers (CSP).
Meer informatie over uw factuur Ken uw CSP-facturen en betaal ze op tijd.
Gratis proefversies Probeer gratis proefversies van nieuwe services.
Afstemmingsbestand Meer informatie over het gebruik van afstemmingsgegevens.
Algemene scenario's voor facturering Meer informatie over het afhandelen van verschillende typen factureringsscenario's, zoals maandelijks, jaarlijks, eenmalig en terugkerende kosten.
Belastingverantwoordelijkheden en vrijstellingen Meer informatie over uw belastingverplichtingen en vrijstellingen.
Azure-uitgavenbudget Beheer het Azure-budget van uw klanten.
Niet-betaling, fraude of misbruik Voorkom verliezen als gevolg van niet-betaling, fraude of misbruik.
SLA-tegoed aanvragen voor storingen Meer informatie over het claimen van SLA-tegoed (Service Level Agreement) voor eventuele servicestoringen.

Raadpleeg de documentatie voor facturering voor ontwikkelaars als u op zoek bent naar factureringsgegevens en resources voor partnercentrum-API's.

Volgende stappen