Share via


Wat is de Insights-werkruimte?

Juiste rollen: globale beheerder | Accountbeheerder | Viewer voor leidinggevenden | Rapportviewer

U hebt toegang tot alle Partner Center-analyserapporten en KPI's (Key Performance Indicators) via de werkruimte Insights. De werkruimte is een geïntegreerde analysehub die voldoet aan alle behoeften voor gegevensanalyse en business intelligence. In de werkruimte Insights vindt u rapporten, prognoses en aanbevelingen die zijn ontworpen om u te helpen bij het nemen van gegevensgestuurde beslissingen voor uw bedrijf.

Gebruik de volgende stappen om toegang te krijgen tot de Insights-werkruimte.

Screenshot of the Insights workspace.

Analyse op basis van programma's

Toegang tot de secties Analyse van de verschillende programma's is gebaseerd op de rollen en toegangsniveaus die een gebruiker heeft en volgt toegang tot verschillende programma's in Partnercentrum. De sectie Marketplace-aanbiedingen in Inzichten is bijvoorbeeld zichtbaar als u toegang hebt tot de werkruimte Marketplace-aanbiedingen.

De volgende programma's zijn beschikbaar:

Volgende stappen