Share via


E-mailacties

Voordat u een e-mailactie implementeert, moet u de server configureren waarop de aanvragen worden verwerkt. Voor de acties E-mailberichten ophalen en E-mailberichten verwerken is een IMAP-server vereist, terwijl voor de actie E-mail verzenden een SMTP-server is vereist.

Veelgebruikte IMAP-poorten:

 • 143 (niet-versleuteld en TLS)
 • 993 (beveiligde IMAP)

Veelgebruikte IMAP-servers:

 • imap-mail.outlook.com (Outlook.com)
 • outlook.office365.com (Office365.com)
 • imap.mail.yahoo.com (Yahoo-mail)
 • imap.gmail.com (Google-mail)

Veelgebruikte SMTP-poorten:

 • 25 (niet-versleuteld)
 • 587 (niet-versleuteld en TLS)
 • 465 (SSL)

Veelgebruikte SMTP-servers:

 • smtp-mail.outlook.com (Outlook.com)
 • smtp.office365.com (Office365.com)
 • smtp.mail.yahoo.com (Yahoo-mail)
 • smtp.gmail.com (Google-mail)

Schermopname van de IMAP-serverinstellingen van de actie E-mail ophalen.

Als u e-mails wilt ophalen die aan specifieke criteria voldoen, gebruikt u de actie E-mailberichten ophalen. In het volgende voorbeeld worden alleen ongelezen berichten uit het Postvak IN opgehaald.

Met het filter wordt verder opgegeven dat de e-mail afkomstig moet zijn van b.friday, het onderwerp het woord Report moet bevatten en de hoofdtekst Tuesday. Met de actie worden lokaal alle bijlagen opgeslagen die voldoen aan de opgegeven criteria.

Schermopname van de actie E-mailberichten ophalen.

Beheer uw e-mails met de actie E-mailberichten verwerken die de variabele vereist die is gemaakt door de actie E-mailberichten ophalen. U kunt selecteren of u e-mailberichten wilt verplaatsen, verwijderen of markeren als gelezen/ongelezen.

Met de volgende onderstaande actie E-mail verzenden wordt een e-mail verzonden van N. Varga naar B. Friday met facturering in het BCC-veld. Het onderwerp en de hoofdtekst bevatten de variabele %ReportID%, terwijl de bijlage een bestand is dat eerder door de stroom is verwerkt.

Schermopname van de actie E-mail verzenden.

E-mailberichten ophalen

Hiermee worden e-mailberichten opgehaald van een IMAP-server.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
IMAP server Nee Tekstwaarde Het IMAP-serveradres (bijvoorbeeld imap.gmail.com)
Port Ja Numerieke waarde 993 De poort die moet worden gebruikt voor de IMAP-server. Gewoonlijk is dit poort 993
Enable SSL N.v.t. Booleaanse waarde True Geef op of een beveiligde verbinding moet worden gebruikt voor communicatie met de IMAP-server
User name Nee Tekstwaarde De gebruikersnaam van het e-mailaccount dat u wilt openen
Wachtwoord Nee Directe versleutelde invoer of tekstwaarde Het wachtwoord van het e-mailaccount dat u wilt openen
Niet-vertrouwde certificaten accepteren N.v.t. Booleaanse waarde Onwaar Geef op of niet-vertrouwde certificaten worden geaccepteerd
Mail folder Nee Tekstwaarde De naam van de IMAP-e-mailmap (ook wel postvak genoemd) om berichten uit op te halen
Retrieve N.v.t. Alle e-mailberichten, Alleen ongelezen e-mailberichten, Alleen gelezen e-mailberichten Alle e-mailberichten Geef op of alle berichten in de map moeten worden opgehaald of alleen de ongelezen berichten
Mark As read N.v.t. Booleaanse waarde Waar Geef op of de opgehaalde berichten moeten worden gemarkeerd als gelezen of dat ze ongewijzigd moeten blijven
"From" field contains Ja Tekstwaarde Het volledige e-mailadres van de afzender van wie de berichten worden opgehaald. Laat dit kenmerk leeg om alle berichten op te halen, ongeacht de afzender
"To" field contains Ja Tekstwaarde De volledige e-mailadressen van de geadresseerden (gescheiden door spaties als er meerdere zijn) voor de berichten die worden opgehaald. Laat dit kenmerk leeg om alle berichten op te halen, ongeacht de geadresseerden
"Subject" contains Ja Tekstwaarde De sleutelterm die moet worden gezocht binnen het e-mailonderwerp. Laat dit kenmerk leeg om alle e-mails op te halen, ongeacht hun onderwerp
'Body' contains Ja Tekstwaarde De sleutelterm die moet worden gezocht binnen de e-mailtekst. Laat dit kenmerk leeg om alle e-mails op te halen, ongeacht hun inhoud
Save attachments N.v.t. Bijlagen opslaan, Bijlagen niet opslaan Bijlagen niet opslaan Geef op of de bijlagen van de opgehaalde e-mails moeten worden opgeslagen of niet
Save attachments into Nee Map De map waarin de bijlagen moeten worden opgeslagen

Variabelen gemaakt

Argument Type Omschrijving
RetrievedEmails Lijst met e-mailberichten De opgehaalde e-mails voor latere verwerking als een lijst met e-mailberichtobjecten

Uitzonderingen

Uitzondering Beschrijving
Kan geen verbinding maken met de IMAP-server Geeft aan dat er een probleem was bij het maken van een verbinding met de IMAP-server
Verificatie bij de IMAP-server is mislukt Geeft een probleem aan met de verificatie bij de opgegeven IMAP-server
De opgegeven e-mailmap bestaat niet Geeft aan dat de opgegeven e-mailmap niet is gevonden
Kan bijlagen niet opslaan Geeft een probleem aan bij het opslaan van de bijlagen
Ophalen van e-mails is mislukt Geeft een probleem aan bij het ophalen van de e-mails

E-mailberichten verwerken

Hiermee wordt een e-mail (of een lijst met e-mails) die is opgehaald via een actie E-mails ophalen, verplaatst, verwijderd of als ongelezen gemarkeerd

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
IMAP server Nee Tekstwaarde Het IMAP-serveradres (bijvoorbeeld imap.gmail.com)
Port Ja Numerieke waarde 993 De poort die moet worden gebruikt voor de IMAP-server. Gewoonlijk is dit poort 993
Enable SSL N.v.t. Booleaanse waarde True Geef op of een beveiligde verbinding moet worden gebruikt voor communicatie met de IMAP-server
Username Nee Tekstwaarde De gebruikersnaam van het e-mailaccount dat u wilt openen
Wachtwoord Nee Directe versleutelde invoer of tekstwaarde Het wachtwoord van het e-mailaccount dat u wilt openen
Niet-vertrouwde certificaten accepteren N.v.t. Booleaanse waarde Onwaar Geef op of niet-vertrouwde certificaten worden geaccepteerd
Email(s) to process Nee Lijst met e-mailberichten De e-mail of de lijst met e-mails die moeten worden verwerkt. Deze parameter moet een variabele bevatten die wordt ingevuld door een actie E-mails ophalen
Operation N.v.t. E-mails verwijderen van server, E-mails markeren als ongelezen, E-mails verplaatsen naar e-mailmap, E-mails als ongelezen markeren en naar e-mailmap verplaatsen E-mails verplaatsen naar e-mailmap De bewerking die u wilt uitvoeren op de opgegeven e-mailberichten
Mail folder Nee Tekstwaarde De naam van de e-mailmap waarnaar de e-mails worden verplaatst

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Kan geen verbinding maken met de IMAP-server Geeft aan dat er een probleem was bij het maken van een verbinding met de IMAP-server
De opgegeven e-mailmap bestaat niet Geeft aan dat de opgegeven e-mailmap niet is gevonden
Kan e-mails niet verwerken Geeft een probleem aan bij het verwerken van de opgegeven e-mails

E-mailbericht versturen

Hiermee wordt een nieuw e-mailbericht gemaakt en verzonden.

Invoerparameters

Argument Optioneel Accepteert Standaardwaarde Omschrijving
SMTP server Nee Tekstwaarde Het SMTP-serveradres
Server port Ja Numerieke waarde 25 De poort die moet worden gebruikt voor de server. Gewoonlijk is dit poort 25
Enable SSL N.v.t. Booleaanse waarde False Geef op of een beveiligde verbinding moet worden gebruikt voor communicatie met de server of niet
SMTP Server needs authentication N.v.t. Booleaanse waarde Onwaar Geef op of de server verificatie vereist
User name Nee Tekstwaarde De gebruikersnaam van het e-mailaccount dat u wilt openen
Wachtwoord Nee Directe versleutelde invoer of tekstwaarde Het wachtwoord van het e-mailaccount dat u wilt openen
Niet-vertrouwde certificaten accepteren N.v.t. Booleaanse waarde Onwaar Geef op of niet-vertrouwde certificaten worden geaccepteerd
From Nee Tekstwaarde Het e-mailadres van de afzender
Sender display name Ja Tekstwaarde De weergavenaam van de afzender
To Nee Tekstwaarde De e-mailadressen van de geadresseerden. Als meerdere e-mailadressen worden ingevoerd, moeten de adressen van elkaar worden gescheiden met puntkomma's
CC Ja Tekstwaarde De e-mailadressen van de geadresseerden in Cc. Als meerdere e-mailadressen worden ingevoerd, moeten de adressen van elkaar worden gescheiden met puntkomma's
BCC Ja Tekstwaarde De e-mailadressen van de geadresseerden in BCC. Als meerdere e-mailadressen worden ingevoerd, moeten de adressen van elkaar worden gescheiden met puntkomma's
Subject Ja Tekstwaarde Het onderwerp van het e-mailbericht
Body Ja Tekstwaarde De hoofdtekst van het e-mailbericht
Body Is HTML N.v.t. Booleaanse waarde Onwaar Geef aan of de hoofdtekst van het e-mailbericht wordt geïnterpreteerd als HTML-code
Attachment(s) Ja Lijst met FTP-bestanden Het volledige pad van alle bijlagen, of een bestand of een lijst met bestanden. Plaats meerdere bestanden tussen dubbele aanhalingstekens (") en scheid ze van elkaar met een spatie

Variabelen gemaakt

Deze actie levert geen variabelen op.

Uitzonderingen

Uitzondering Omschrijving
Ongeldig e-mailadres Geeft aan dat het opgegeven e-mailadres ongeldig is
Kan e-mail niet verzenden Geeft een probleem aan bij het verzenden van de e-mail
Bijlage niet gevonden Geeft aan dat de opgegeven bijlage(n) niet is/zijn gevonden