Share via


Power Automate-stroomontwerper

De stroomontwerper bevat alle hulpmiddelen die nodig zijn voor het ontwerpen en debuggen van een Power Automate-stroom. Bovendien kunnen alle afbeeldingen, UI-elementen of variabelen van een bureaubladstroom hier worden geopend en beheerd.

Schermopname van de stroomontwerper.

De stroomontwerper bestaat uit meerdere elementen. Het actievenster, het variabelenvenster en de werkruimte bieden informatie over de status van de stroom en alle gegevens die deze bevat. Substromen zijn onderverdeeld in tabbladen om te helpen bij het ontwerpen van grote, complexe stromen. Hulpmiddelen voor het opsporen van fouten met stromen, zoals breekpunten en de optie om een bureaubladstroom stap voor stap uit te voeren, zijn ook beschikbaar in de stroomontwerper. Eventuele foutinformatie wordt weergegeven en de foutieve acties worden onmiddellijk gemarkeerd.