Share via


variabelen en de %-notatie gebruiken

Variabelen worden binnen stromen gebruikt om gegevens op te slaan voor verdere verwerking. Elke variabelenaam moet worden omsloten door procenttekens (%). Het procentteken wordt gebruikt als een speciaal teken om variabelen aan te duiden. Elke expressie tussen procenttekens moet worden geëvalueerd.

Schermopname van de percentagenotatie in het veld van een actie Hoofdlettergebruik wijzigen.

Af en toe moet het procentteken worden gebruikt als een eenvoudig teken, in plaats van om een berekening aan te duiden. In die gevallen moet hierop escaping worden toegepast met een ander procentteken (%%).

​Power Automate stelt u in staat om complexe expressies te maken met hardgecodeerde waarden, variabelenamen, rekenkundige en logische bewerkingen, vergelijkingen en haakjes.

Schermopname van een complexe expressie in het veld van een actie Variabele instellen.

Hardgecodeerde waarden

Gebruik aanhalingstekens om een hard gecodeerde tekstwaarde in een variabele op te nemen. Elke waarde tussen de aanhalingstekens wordt behandeld als een tekstwaarde en niet als variabelenaam.

Schermopname van de hardgecodeerde waarden in een veld van de actie Variabele instellen.

Lege waarden gebruiken

Variabelen kunnen null (lege) waarden ontvangen. Elke variabele, dynamisch of niet, inclusief geneste eigenschappen, kan worden ingevuld met een Lege waarde. U gebruikt de opties Is leeg of Is niet leeg om te controleren of een variabele een blanco waarde bevat bij het configureren van de respectieve voorwaardelijke acties.

Notitie

Aan sommige actieparameters kan een blanco waarde worden toegewezen als het invoerargument nul is. Als de parameter geen lege waarde kan ontvangen, treedt er een fout op.

Variabelenamen

U kunt variabelen gebruiken door hun naam aan de uitdrukking toe te voegen zonder verdere notatie.

Schermopname van meerdere variabelen in een veld van de actie Variabele instellen.

Algemene rekenkunde

Voor wiskundige bewerkingen gebruikt u alle essentiële, rekenkundige operatoren, zoals voor optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (*) en delen (/).

Rekenkundige bewerkingen worden voornamelijk gebruikt met numerieke waarden en variabelen. U kunt echter ook de operator voor optellen gebruiken om tekenreeksen samen te voegen. Door getallen en tekenreeksen in dezelfde expressie toe te voegen, worden de getallen omgezet in tekst en worden ze samengevoegd met de andere tekenreeksen.

Expressie Resultaat Type resultaatvariabele
%5 * 3% 15 Getal
%4 / Var% 4 gedeeld door de waarde van de variabele met de naam 'Var' Getal
%'dit is ' + 'tekst'% dit is tekst Text
%'Dit is het getal ' + 5% Dit is het getal 5 Text

Vergelijkingen

Maak naast rekenkundige operatoren vergelijkingen met de volgende operators

Operator Omschrijving
=, <> Gelijk aan/niet gelijk aan
<, <= Kleiner dan/kleiner dan of gelijk
>, >= Groter dan/groter dan of gelijk

Houd er rekening mee dat vergelijkingen, wanneer ze worden geëvalueerd, Waar of Onwaar als waarde produceren. Vergelijkingen zijn uiteraard alleen mogelijk tussen waarden van hetzelfde type.

Logische operators

Logische operators kunnen ook worden gebruikt om meerdere voorwaarden tegelijk te controleren, zodat u complexere logica in één expressie kunt implementeren. De ondersteunde operatoren zijn AND, OR en NOT.

Expressie Resultaat
%Index = 1 OF Index = 2% Waar als de waarde van de variabele Index 1 OF 2 is. Anders Onwaar.
%Index = 4 EN Tekst = "Vier"% Waar als de waarde van de variabele Index 4 is EN de waarde van de variabele Tekst Vier is. Anders Onwaar.
%NOT(4 <> 4)% Keert de logische waarde tussen haakjes om. In deze voorbeelden wordt Waar geretourneerd.

Bovendien kunt u de volgende logische expressies gebruiken om de waarde van een tekenreeks of variabele te controleren.

Expressie Argumenten Omschrijving
%StartsWith(arg1,arg2,arg3)% arg1: tekst om in te zoeken
arg2: tekst om naar te zoeken
arg3: hoofdletters negeren (waar/onwaar)
Waar als de opgegeven tekenreeks begint met de opgegeven waarde, anders Onwaar.
%NotStartsWith(arg1,arg2,arg3)% arg1: tekst om in te zoeken
arg2: tekst om naar te zoeken
arg3: hoofdletters negeren (waar/onwaar)
Waar als de opgegeven tekenreeks niet begint met de opgegeven waarde, anders Onwaar.
%EndsWith(arg1,arg2,arg3)% arg1: tekst om in te zoeken
arg2: tekst om naar te zoeken
arg3: hoofdletters negeren (waar/onwaar)
Waar als de opgegeven tekenreeks eindigt met de opgegeven waarde, anders Onwaar.
%NotEndsWith(arg1,arg2,arg3)% arg1: tekst om in te zoeken
arg2: tekst om naar te zoeken
arg3: hoofdletters negeren (waar/onwaar)
Waar als de opgegeven tekenreeks niet eindigt met de opgegeven waarde, anders Onwaar.
%Contains(arg1,arg2,arg3)% arg1: tekst om in te zoeken
arg2: tekst om naar te zoeken
arg3: hoofdletters negeren (waar/onwaar)
Waar als de opgegeven tekenreeks de opgegeven waarde bevat, anders Onwaar.
%NotContains(arg1,arg2,arg3)% arg1: tekst om in te zoeken
arg2: tekst om naar te zoeken
arg3: hoofdletters negeren (waar/onwaar)
Waar als de opgegeven tekenreeks niet de opgegeven waarde bevat, anders Onwaar.
%IsEmpty(arg1)% arg1: tekst om te controleren Waar als de opgegeven tekenreeks geen tekens bevat, anders Onwaar.
%IsNotEmpty(arg1)% arg1: tekst om te controleren Waar als de opgegeven tekenreeks een of meer tekens bevat, anders Onwaar.

Haakjes

Gebruik haakjes om de prioriteit van de operators te wijzigen. Haakjes worden op dezelfde manier behandeld als in algebra en programmeertalen.

Schermopname van een expressie tussen haakjes in een veld van de actie Variabele instellen.